Nová publikace V pevnosti

Muzeum východních Čech v Hradci Králové po 85 letech od prvního vydání zpracovalo kritickou reedici spisu Ignáta Herrmanna V PEVNOSTI.

Využijte jedinečné příležitosti seznámit se s prusko-rakouskou válkou 1866 očima dvanáctiletého chlapce pozorujícího rozhodující bitvu z pevnosti Hradec Králové.

 

  • Publikace je k zakoupení v muzejním obchodě i v našem e-shopu.