Výstavy 2014

12. 12. 2014 - 1. 2. 2015 | Nahlédněte s námi do historie vánočních ozdob ze skla, vaty, papíru, vosku a kovu, z nichž některé jsou starší více než 100 let.

2. 12. 2014 - 4. 1. 2015 | Ladovská zima se stala pojmem, symbolem krásného, venku prožitého dětství. S obrázky od Josefa Lady se díky pohádkovým knížkám i školním čítankám setkal snad každý z nás.

21. 11. 2014 - 1. 2. 2015 | Výstava je další částí „Projektu 45´25´, 1969–1989 u vás…“, v němž studenti reflektují události, jejichž výročí si v letošním roce připomínáme – úmrtí Jana Palacha a události roku 1989. 

24. 10. 2014 - 15. 3. 2015 | Výstava přiblíží přírodní hodnoty této významné dominanty Polabí formou originálních exponátů z geologických, botanických a zoologických sbírek muzea a fotografiemi biotopů a dalších pozoruhodných rostlin a živočichů.

7. 10. 2014 - 2. 11. 2014 | Hledání řádu v chaosu a skryté zákonitosti v řetězení náhod je vlastní většině kultur, jen míra výtvarnosti se liší...

3. 10. 2014 - 6. 12. 2014 | Výstava v Kavárně Muzeum. Ve čtrnácti portrétech se projekt Lidé Hradce Králové pokouší poukázat na mezigenerační rozdíly v názorech na aktuální sociální témata.

2. 10. 2014 - 5. 10. 2014 | Výstava v přírodě rostoucích a pěstovaných hub. Připraven je odborný výklad pro návštěvníky, určování donesených hub a soutěže pro děti.

15. 7. 2014 - 3. 8. 2014 | V dubnu 2014 učinil šťastný nálezce objev, který zůstane natrvalo zapsán do dějin východočeské archeologie a numismatiky... 

1. 7. 2014 - 3. 8. 2014 | Snový svět surrealistů se představuje v magickém Obraze od Aloise Wachsmana. Bělostné kosmické vejce tančící mezi barevnými útvary nám připomene zrození, prvopočátek kosmu, vznik hmoty. 

1. 7. 2014 - 28. 9. 2014 | Výstava v Kavárně Muzeum. Mladý začínající autor odhaluje své nitro v obrazech. Výtvarník při vlastní tvorbě nachází inspiraci především v impresionismu.

20. 06. 2014

MÝM NÁRODŮM!

20. 6. 2014 - 16. 11. 2014 | Nová výstava připomínající sté výročí první světové války. Ukázky vojenské výzbroje a výstroje, dobové fotografie či dokumenty ilustrují život vojáků na válečných frontách, ale i nelehký úděl jejich rodin v zázemí.

18. 5. 2014 - 2. 6. 2014 | Výstava prací soutěžících krajského kola 36. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované od ledna 2014 Národním institutem pro další vzdělávání.

8. 5. 2014 - 17. 12. 2014 | Výstava představí výjimečné bohatství uměleckořemeslných prací vzešlých z dílen Odborné školy pro umělecké zámečnictví, která působila v Hradci Králové v letech 1880 až 1954.

24. 4. 2014 - 4. 5. 2014 | Od 24. 4. do 4. 5. 2014 včetně budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si předměty ukryté v průběhu několika staletí v makovici Bílé věže. Výstavku doplní ve středu 30. 4. 2014 od 18.00 přednáška PhDr. Jaroslavy Pospíšilové a Mgr. Radka Bláhy.

Strana 1 z 2