Výstavy 2015

1. 12. 2015 - 3. 1. 2016 | Jiří Anderle maluje svou představu na pomezí astrální abstrakce a drsného realismu, s níž zachycuje neúprosný zánik lidské bytosti. 

3. 11. 2015 - 29. 11. 2015 | Zdeněk Seydl byl jedním z nejzajímavějších českých výtvarníků. Vytvořil si vlastní specifický styl plný hravých narážek a neotřelých výtvarných forem.

9. 10. 2015 - 1. 10. 2017 | Důležitost Hradce jako opěrného bodu za prusko-rakouských válek v 18. století vedla k rozhodnutí proměnit město v pevnost. Výstava připomíná výročí 250 let od zahájení výjimečné stavby královéhradecké bastionové pevnosti.

6. 10. 2015 - 1. 11. 2015 | Intuitivní vnímání prostoru krajiny a její energie, která se v určitých místech koncentruje či proudí skrze neviditelné „koridory“.

1. 10. 2015 - 4. 10. 2015 | Celostátní výstava s ukázkami živých, v přírodě rostoucích hub, pěstovaných hub a určování donesených vzorků. Vědomostní a výtvarná soutěž pro děti. Vstup zdarma.

18. 09. 2015

HURÁ DO ŠKOLY!

18. 9. 2015 - 31. 1. 2016 | Výstava historie předškolního a školního vzdělávání, a to zejména na území Rakouska-Uherska a Československé republiky. Rozsáhlá kolekce slabikářů, didaktických obrazů a pomůcek k výuce čtení, psaní, prvotního počítání a krasopisu. 

9. 9. 2015 - 4. 10. 2015 | Sen nadaného malíře Karla Černého, jehož osud byl temný jako modročerná barva, kterou si sám míchal, aby dosáhl hloubky, textury i hedvábného lesku.

4. 8. 2015 - 6. 9. 2015 | Jak pokračovat po válce, která představovala konec řady avantgardních ideálů? Cestu nalezl Antonín Procházka v návratu k bukolickým výjevům čerpajících z příběhů i estetiky antických bájí či folklóru.

3. 7. 2015 - 15. 11. 2015 | Množství rozličných mořských živočichů v tvorbě a stylizaci mladých studentů Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově napříč uměleckými obory. Práce uměleckých zámečníků, kovářů, šperkařů a rytců kovů.

7. 6. 2015 - 2. 8. 2015 | Otakar Kubín nebo také Othon Coubine - vantgardní malíř, který dosáhl velkolepých prodejních úspěchů ve Francii – krásnými barevně uměřenými krajinami a portréty. 

2. 6. 2015 - 5. 7. 2015 | Malíř, sochař a restaurátor Stanislav Podhrázský, který na svých plátnech dokázal vždy namíchat podmanivou směs emocí a představ, fantaskního a reálného, snového i banálního, sentimentálního a expresivního. 

16. 5. 2015 - 14. 6. 2015 | Práce studentů účastnících se krajského kola soutěže Středoškolské odborné činnosti SOČ 2015 vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

7. 5. 2015 - 6. 9. 2015 | Události květnových dnů roku 1945 na tři sta fotografiích přímých účastníků doplněné dobovými periodiky, filmovým dokumentem, plakáty, letáky, výzbrojí, výstrojí a modely bojové techniky v nové výstavě připomínající 70. výročí konce 2. světové války a osvobození Československa.

5. 5. 2015 - 31. 5. 2015 | Specifický styl Václava Tikala, který nezapře sepjetí se surrealismem, byl zpočátku inspirován stylem Salvadora Dalího. Setkání u obrazu proběhne 5. května 2015 od 17 hodin.

Strana 1 z 2