Akce 2015

17. 12. 2015 - Vzpomínky na školní léta se členům a příznivcům Klubu seniorů jistě vybaví při zajímavé komentované prohlídce výstavy Hurá do školy s kurátorkou PhDr. Pavlou Koritenskou.

13. 12. 2015 - Oslavíme spolu svátek Sv. Lucie a povíme si, jak ho slaví i jinde ve světě. Kromě toho se mnohé dozvíte o Betlémském světle a židovském svátku Chanuka.

12. 12. 2015

ZIMNÍ ČAS

12. 12. 2015 - Ponoříme se do zimního času. Jaké barvy si k vyjádření tohoto ročního období namícháme? A co vše dokáže Paní Zima venku vykouzlit?

9. 12. 2015 - Okolnosti vzniku, plánování, historii, vývoj a mnohé zajímavosti o královéhradecké pevnosti přiblíží zájemcům o historii Hradce Králové kurátor výstavy Mgr. Radek Bláha

3. 12. 2015 - Na příkladu probíhající výstavy Hurá do školy! se zájemci budou moci příznivci a členové Klubu seniorů seznámit s tím, jak vzniká výstava.

27. 11. 2015 až 29. 11. 2015 - Již 26 let můžete prožít první adventní víkend nadcházejícího předvánoční času v sepětí s tradicí v neopakovatelné atmosféře ojedinělé stavby muzea a ve společnosti poctivých řemeslníků. Jednotné vstupné 25 Kč.

19. 11. 2015 - Digitalizace v knihovně muzea bude tématem přednášky v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

18. 11. 2015 - Jaký byl život na moři v 16. až 18. století? Jak se stavěly velké plachetnice? To vše a mnohé další zajímavosti o plavbě na moři a koloniálním obchodu v komentované prohlídce výstavy NA VLNÁCH POD PLACHTAMI.

10. 11. 2015 - Představíme si nejstarší zoologické knihy a nejzajímavější obyvatele moří, kteří jsou v těchto knihách popsáni a často též vyobrazeni.

08. 11. 2015

ADVENTNÍ ZVYKY

8. 11. 2015 - Blíží se tajemná doba čekání a příprav, kterou si naši předkové zpestřovali rozmanitými zvyky. Patří mezi ně i používání adventního věnce, jehož historie nás zavede až do nejchudších míst Hamburku.

5. 11. 2015 - Produkce významného královéhradeckého nakladatele a představitele kultury ve východních Čechách Jana Hostivíta Pospíšila.

04. 11. 2015

ŠKOLA STALETÍMI

4. 11. 2015 - Komentovaná prohlídka výstavy HURÁ DO ŠKOLY s kurátorkou PhDr. Pavlou Koritenskou. Historie královéhradeckého školství a mnohé zajímavosti ze školních škamen.

2. 12. 2015 - Poutavá přednáška Ing. Jiřího Slavíka z Národního památkového ústavu nejenom pro zájemce o vojenskou historii představí vývoj fortifikace v Evropě a českých zemích do poloviny 18. století.

29. 10. 2015 - Jak se pevnost staví a jak se v ní žilo? Prohlédněte si novou výstavu Pevnost královéhradecká, připomínající výročí 250 let od zahájení stavby pevnosti a seznamte se s důvody, proč vznikla právě v Hradci Králové.

Strana 1 z 7