Klub seniorů

Klubová setkání a přednášky se uskuteční 2x měsíčně ve čtvrtek od 10.00 hodin. 

 

TERMÍNY PRO KLUB SENIORŮ - 2023 

LEDEN
5. ledna 2023 /od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY / vstup pro členy klubu zdarma
JÁ, UPÍR, PŘISTÁNÍ POVOLUJI!

Tato výstava je prvním uceleným shrnutím činnosti leteckých útvarů na východě Čech ve druhé polovině 20. století. Hradec Králové a Pardubice byla ve své době významná letecká města a vojenské letectví se pro ně stalo historickým fenoménem. Osudy obou letišť byly navíc po celou dobu vzájemně propojené. Výstava není koncipována jen technicky, ale snaží se vykreslit i ostatní aspekty života letectva. Díky tomu si však na své kromě fandů letectví přijdou i běžní návštěvníci, kteří se o létání a také o tehdejší každodennosti dozvědí mnoho zajímavého. Výstavou provede její autor a ředitel Muzea východních Čech docent Petr Grulich.

 

26. ledna 2023 / od 10 hodin / PŘEDNÁŠKA VE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ/ vstup pro členy klubu zdarma
OSUDY VÝCHODOČESKÉHO VOJENSKÉHO LETECTVÍ 1945–1993 V KOSTCE
Přednáška docenta Petra Grulicha, ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové, se bude věnovat nejdůležitějším momentům v poválečné éře československého letectva, které bylo s regionem východních Čech pevně spjato. Přednáška navazuje na výstavu Já, UPÍR, přistání povoluji! a doplní ji o řadu faktů, kterým během komentované prohlídky nebude možné věnovat pozornost.

 

ÚNOR
9. února 2023 / od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / vstup pro členy klubu zdarma
PROHLÍDKA OTEVŘENÉHO DEPOZITÁŘE ARCHEOLOGIE
Po rekonstrukci budovy odborného pracoviště MVČ v Gayerových kasárnách vzniklo několik takzvaných „otevřených depozitářů“. Mají sloužit mimo jiné jako výkladní skříň muzejního řemesla seznamující návštěvníky s osudy předmětů, které má muzeum ve sbírce. Konkrétně s jejich evidencí, uložením a vědeckým výzkumem. Archeologický depozitář, ve kterém se nacházejí nálezy od pravěku až po novověk, představí archeolog Petr Čechák. Sraz je před budovou MVČ v Gayerových kasárnách.

 

23. února 2023 / od 10 hodin / PŘEDNÁŠKA VE STUDIJNÍ A VĚDECKÉ KNIHOVNĚ/ vstup pro členy klubu zdarma
POKLADY ZBROJNIC NA HRADECH A ZÁMCÍCH – MALOVANÉ ZBROJE
Přednáška historika Stanislava Hrbatého představuje fenomén malovaných zbrojí (především zbroje ze sbírky rodu d´Este a markýzů Obizzi) a zasazuje sbírku malované zbroje do širokého kontextu. Věnovat se bude i historii obou rodů, turnajovým slavnostem v Itálii, původu malovaných zbrojí a jejich výzdobě nebo rozboru ikonografického ztvárnění medúzy a její symboliky v umění.

 

BŘEZEN
Po rekonstrukci budovy odborného pracoviště MVČ v Gayerových kasárnách vzniklo několik takzvaných „otevřených depozitářů“. Mají sloužit mimo jiné jako výkladní skříň muzejního řemesla seznamující návštěvníky s osudy předmětů, které má muzeum ve sbírce.
9. března 2023 /od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / vstup pro členy klubu zdarma
PROHLÍDKA OTEVŘENÉHO DEPOZITÁŘE LIHOVÝCH PREPARÁTŮ
Druhým otevřeným depozitářem, který představíme, bude lihový depozitář přírodovědeckého oddělení. Průvodcem po depozitáři bude jeho spoluautor, kurátor a zoolog MVČ Martin Paclík, který bude hovořit nejen o exponátech samotných, ale také o způsobech a technikách konzervace a metodách výzkumu, které přírodovědci používají. Sraz je před budovou MVČ v Gayerových kasárnách.

 

23. března 2023 / od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / vstup pro členy klubu zdarma
30. března 2023 - termín je změněn z důvodu nemoci!
PROHLÍDKA OTEVŘENÉHO DEPOZITÁŘE MILITARIÍ
Jako třetí se představí otevřený depozitář militarií historického oddělení muzea. Nejzajímavější exponáty a osudy, které se za nimi skrývají, představí kurátor sbírky militarií Josef Šrámek. Sraz je před budovou MVČ v Gayerových kasárnách.


DUBEN
12. dubna 2023 /od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / vstup pro členy klubu zdarma
PROHLÍDKA OTEVŘENÉHO DEPOZITÁŘE UMĚLECKÉHO PRŮMYSLU
Na závěr naší prezentace otevřených depozitářů v nově zrekonstruované budově MVČ v Gayerových kasárnách bude představen otevřený depozitář uměleckého průmyslu. Mezi sbírkovými předměty ze skla, keramiky a kovů se nachází i několik kuriozit v čele s vynálezem svérázného profesora Jakuba Hrona - buňátem neskolitelným. Depozitářem bude provázet kurátorka sbírky uměleckého průmyslu Markéta Pražáková.
Sraz je před budovou MVČ v Gayerových kasárnách.

 

26. dubna 2023 / od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / vstup pro členy klubu zdarma
PROCHÁZKA KOTĚROVOU ČTVRTÍ
V dubnu tohoto roku si připomínáme sté výročí úmrtí zakladatelské osobnosti české moderní architektury Jana Kotěry, který pro Hradec Králové navrhl řadu staveb, z nichž Okresní dům a budova muzea patří vůbec k tomu nejhodnotnějšímu z jeho tvorby. Prohlídka představí všechny Kotěrovy realizace v Hradci Králové a hovořit se bude i o architektově životě. Provázet budou pedagogové Muzea východních Čech  Veronika Nebeská a Martin Jakoubek.
Sraz je před historickou budovou MVČ na Eliščině nábřeží.

 

KVĚTEN

10. května 2023 / od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / vstup pro členy klubu zdarma
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY DOTEKY AFRIKY
Výstava Doteky Afriky prezentuje fotografie oceňovaného fotografa Martina Veselého. Autor si všiml, že lidé ani v zoo nevidí, po čem všechna ta úžasná zvířata chodí, tak se rozhodl je všem ukázat. Součástí výstavy ale budou kromě fotografií také různé haptické předměty jako například lebky a kosti zvířat, nebo interaktivní databáze jejich zvuků a hlasů. Výstavou provedou edukátoři Veronika Nebeská a Martin Jakoubek.

 

24. května 2023 /od 10 hodin / PŘEDNÁŠKA v Gayerových kasárnách / vstup pro členy klubu zdarma
KOUZLO PRVOREPUBLIKOVÝCH OBCHODŮ V HRADCI KRÁLOVÉ
O známých i pozapomenutých obchodech, módních salonech i kavárnách, které za první republiky spoluutvářely jedinečnou atmosféru Salonu republiky, bude přednášet Pavla Koritenská, historička Muzea východních Čech v Hradci Králové.

 

ČERVEN

7. června 2023 / od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / vstup pro členy klubu zdarma
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY "DETAILY MODERNÍ ARCHITEKTURY HRADCE KRÁLOVÉ NA FOTOGRAFIÍCH JIŘÍHO ZIKMUNDA"
Autor výstavy Jiří Zikmund představí své autorské fotografie zaměřené na architekturu 20. století v Hradci Králové z netradiční perspektivy. Jedná se o výběr 37 nejzajímavějších snímků architektonických detailů královéhradecké moderní architektury.

 

ČERVENEC SRPEN - prázdniny

 

ZÁŘÍ

13. září 2023 / od 10 hodin /  KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY / vstup pro členy klubu zdarma
JAN ŽIŽKA – HUSITÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
Výstavu sezony představí oba její autoři Petra Rokoská a Radek Bláha. Kromě časové linky sledující historický vývoj bude velká pozornost věnována průniku husitských idejí do výtvarné kultury, například prostřednictvím výjevů na kamnových kachlích. Stranou samozřejmě nezůstane ani tehdejší vojenství. Nedílnou část výstavy tvoří také výtvarná díla, která odrážejí pohled umělců 19. až 20. století na husitskou dobu.

 

27. září 2023 / od 10:30 hodin / PŘEDNÁŠKA v SVK HK / vstup pro členy klubu zdarma
ETNICKÁ ROZMANITOST ČÍNY
Mgr. Lenka Hlavatá seznámí posluchače přednášky nejen s historickým vývojem mnohonárodnostního státu a současnými snahami o sjednocení národa, ale také s pestrostí etnického složení Číny na základě několikaletého studijního pobytu v Yunnanu, který je z hlediska etnicity vůbec nejpestřejší provincií Číny.


b_480_0_16777215_00_images_files_klubsenioru_klub-senioru-01.jpeg


INFORMACE NA STRÁNKÁCH KLUBU SENIORŮ:

Podrobné informace o činnosti klubu

V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb Studijní a vědecké knihovny:


Bc. Vladimíra Buchtová:
telefon: 733 539 751
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové   Regionální fondy knihoven   Muzeum východních Čech v Hradci Králové