Klub seniorů

V roce 2019 bude Muzeum východních Čech pokračovat ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové na přednáškách pracovníků muzea pro nové i stávající členy Klubu seniorů především v prostorách knihovny a odborného pracoviště muzea v Gayerových kasárnách. Klubová setkání a přednášky se uskuteční 2x měsíčně ve čtvrtek od 10.00 hodin. Na rok 2019 je připraven následující program:

 

TERMÍNY PRO KLUB SENIORŮ - 2020 / I. POLOLETÍ

 

LEDEN
9. ledna 2020 v 10 hodin
Muzeum - prohlídka výstavy
Tajemství ptačí sekery
Návštěvníci budou moci spatřit unikátní stříbrem tauzovanou miniaturní sekeru moravskou bradatici z 9. století - artefakt, který nemá ve střední Evropě obdoby. Ojedinělá je především výzdoba v podobě letících ptáčků. Příchozí si prohlédnou nejen tuto výjimečnou sekerku, která je spíše než zbraní znakem vysokého společenského postavení, ale v komentované prohlídce se dozví i souvislosti vedoucí archeology v pátrání po jejím původu.
Mgr. Petra Sehnoutková

 

23. ledna 2020 v 10 hodin
SVKHK – přednáška
Tajemství ptačí sekery
Přednáška naváže na komentovanou prohlídku unikátní stříbrem tauzované miniaturní sekery moravské bradatice z 9. století, kterou bylo možné shlédnout vystavenou v nově opravené budově Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží. Posluchači mají možnost se k tomuto výjimečnému nálezu dozvědět další podrobnosti.
Mgr. Petra Sehnoutková

 

ÚNOR
6. února 2020 v 10 hodin
Muzeum - prohlídka výstavy Okolo Hradce
Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole
Můžete se těšit nejen na unikátní „velocipedy“, které lidé v průběhu historie jízdního kola vynalezli, ale především na období první republiky, kdy se jízdní kolo stalo neodmyslitelnou součástí téměř každé hradecké rodiny a bylo také běžným dopravním prostředkem v okolních městech a obcích. Výstava také představí místní výrobce a prodejce kol, mechaniky a živnostníky, kteří se jízdním kolům věnovali v této, pro naše město, unikátní době.
PhDr. Pavla Koritenská

 

20. 2. 2020 v 10 hodin
SVKHK - přednáška
Ptačí sekerka z pohledu konzervátorky
Tématem přednášky, kterou představí konzervátorka muzea Bc. Andrea Černá, bude konzervátorské zpracování velmi významného archeologického nálezu tauzované sekerky s ptáky.
Přednáška bude doplněna o ukázku přípravy předmětů na výstavu gotického a raně renesančního umění s názvem “Uprostřed Koruny české“.
Bc. Andrea Černá

 

BŘEZEN
5. 3. 2020 v 10 hodin
Muzeum workshop
Jaro nejen v muzeu
Účastníci se dozví, jak probíhaly přípravy na Velikonoce v minulosti. Sami si pak vyzkouší vytvořit vlastní tradiční velikonoční dekoraci.
Mgr. Marie Kozáková

 

19. 3. 2020 v 10 hodin
Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole
Přednáška s tématem jízdní kola, velocipedy, bicykly a další dopravní prostředky, která naváže na komentovanou prohlídku stejnojmenné výstavy a seznámí posluchače se zajímavostmi týkajícími se nejen cyklistiky Hradce Králové první republiky.
PhDr. Pavla Koritenská

 

DUBEN
2. 4. 2020 v 10 hodin
SVKHK - přednáška
Archeologické doklady gotického umění na Královéhradecku
Mezi archeologickými nálezy, které nám zprostředkovávají středověkou každodennost, se objevují též předměty náležející do sféry uměleckého řemesla. Jedná se například o drobné keramické plastiky, reliéfně zdobené kachle či honosné součásti oděvu a další. Některé z těchto předmětů zhotovili místní řemeslníci, jiné však pocházejí ze vzdálenějších oblastí a dokládají tak středověký obchod, pohyb lidí, věcí i myšlenek.
Mgr. Radek Bláha

 

16. 4. 2020 v 10 hodin
Muzeum prohlídka výstavy Uprostřed koruny české, 1. část

 

KVĚTEN
14. 5. 2020 v 10 hodin
Přírodou Hradce Králové
Vycházka s přírodovědnou tématikou.

 

28. 5. 2020 v 10 hodin
SVKHK – přednáška
Houbařův rok
Přednáška nás provede houbařovým rokem. Houbařit se dá od ledna do prosince, a proto se seznámíme se zimními i jarními druhy hub a ukážeme si i známé a hojně sbírané letní a podzimní houby.
Bc. Tereza Tejklová

 

11. 6. 2020 v 10 hodin
SVKHK - přednáška
Severovýchodní Čechy pod správou benediktinů: Středověké dějiny klášterů v Polici nad Metují a v Broumově"
Severovýchodní Čechy výrazně proměnilo působení benediktinského řádu, jehož příslušníci se během 13. století usadili nejprve v Polici nad Metují a následně v Broumově. Přednáška se zaměří na středověkou etapu dějin těchto klášterů s cílem nastínit dynamiku tehdejšího vývoje a poukázat na klíčové okamžiky formování benediktinského panství v severovýchodních Čechách, mezi které patří benediktinská kolonizace a otázka klášterních falz, vztah mezi proboštstvími v Polici nad Metují a v Broumově či pouta Broumova k Břevnovu u Prahy a Rajhradu u Brna.
Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

 

25. 6. 2020 v 10 hodin
Muzeum prohlídka výstavy Uprostřed Koruny české, 2. část

 


b_480_0_16777215_00_images_files_klubsenioru_klub-senioru-01.jpeg


INFORMACE NA STRÁNKÁCH KLUBU SENIORŮ:

Podrobné informace o činnosti klubu

V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu služeb Studijní a vědecké knihovny:


Bc. Vladimíra Buchtová:
telefon: 733 539 751
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové   Regionální fondy knihoven   Muzeum východních Čech v Hradci Králové