Rada Muzea východních Čech v Hradci Králové

Rada Muzea východních Čech v Hradci Králové (dále jen Rada MVČ) je poradním a konzultačním orgánem ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové (dále také MVČ) v oblasti strategického rozvoje instituce a v oblasti vědecko-výzkumné činnosti instituce.

Externí členové:

 1. prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. – náměstek generálního ředitele, Národní muzeum v Praze.
 2. prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc. – profesorka, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice.
 3. prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – děkanka, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
 4. PhDr. Robin Böhnisch – ředitel, Správa Krkonošského národního parku.
 5. PhDr. Jan Jílek, Ph.D. – odborný asistent, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
 6. Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. -  prorektorka, Univerzita Hradec Králové.
 7. Mgr. Kateřina Churtajeva – vedoucí odboru kultury a památkové péče KHK.
 8. PhDr. Magda Křivanová – ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Interní členové:

 1. doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. – ředitel MVČ.
 2. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. – vedoucí archeologického oddělení.
 3. Mgr. Martin Paclík, Ph.D. – kurátor sbírkového fondu.
 4. Mgr. Josef Šrámek, Ph.D. – kurátor sbírkového fondu.
 5. Mgr. Stanislav Hrbatý – vedoucí návštěvnického a výstavního oddělení.
 6. Jaroslav Zámečník, DiS. – vedoucí oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů, zástupce ředitele.

 

Statut Rady Muzea východních Čech v Hradci Králové (pdf)