Výstavy 2011

21. 12. 2011 - 5. 2. 2012 | Výstava ke 140. výročí narození architekta Jana Kotěry. Výstava se věnuje především realizacím ve městech Hradci Králové, Zlíně a Praze.

9. 12. 2011 - 29. 1. 2012 | Oslava Vánoc v měštanské domácnosti z přelomu 19. a 20. století prostřednictvím sbírkových předmětů z fondů historické sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové.

21. 10. 2011 - 12. 2. 2012 | Nepůvodní a invazní druhy rostlin a živočichů. Organizmy samovolně se šířící, záměrně k nám dovezené nebo neúmyslně zavlečené. Výstava prodloužena do 12. února 2012. 

6. 10. 2011 - 9. 10. 2011 | Ukázka jejich pěstování a určování donesených vzorků. Výstava je doplněna přednáškou Jiřího Polčáka, fotografiemi Miloslavy Dobešové a Jana Wiplera a kresbami Jaroslava Svobody.

30. 9. 2011 - 27. 11. 2011 | Výstava zapůjčená z Národního muzea v Praze dokumentuje 15 let výkonu prezidentského mandátu Tomáše G. Masaryka. 

23. 9. 2011 - 20. 11. 2011 | Výstava školních obrazů s pohádkovými motivy ze sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. 

5. 9. 2011 - 2. 10. 2011 | Výstava zapůjčená Vojenským historickým ústavem v Praze.

14. 6. 2011 - 30. 10. 2011 | Maturitní práce Sřední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové a exponáty z depozitáře uměleckého průmyslu Muzea východních Čech v Hradci Králové. 

13. 5. 2011 - 18. 9. 2011 | Reprezentativní přehlídka poskytující souhrnný přehled tvorby východočeských fotografů za poslední období. Prezentováni jsou vybraní amatérští i profesionální fotografové, kteří bydlí a tvoří v regionu Královéhradeckého a Pardubického kraje.

7. 4. 2011 - 8. 5. 2011 | Výstava je součástí projektu Jak se dělá muzeum.

7. 4. 2011 - 13. 11. 2011 | Výstava představí téměř všechny druhy dravců a sov, které byly zastiženy na území ČR. 

1. 4. 2011 - 16. 10. 2011 | Ke 150. výročí narození jedné z nejvýznamnějších královéhradeckých osobností předválečné éry – právníka, úředníka, kustoda, konzervátora, archeologa, historika a ředitele muzea, které vybudoval doslova od základů. 

09. 03. 2011

ZLATÝ KOLOVRAT

9. 3. 2011 - 24. 4. 2011 | Přehled držitelů ocenění Královéhradeckého kraje za lidovou kulturu Zlatý kolovrat. Cena je udělována Radou Královéhradeckého kraje od roku 2002 každoročně za mimořádný přínos v oblasti lidové kultury.