Připravujeme

Muzejní adventní trh 2021 – ZRUŠEN! V souvislosti s aktuálně vyhlášenými opatřeními vlády ze dne 25. 11. 2021 jsme nuceni XXXII. Muzejní adventní trh ZRUŠIT! XXXII. Muzejní adventní trh měl být zahájen v pátek 26. listopadu 2021 v 15.00 hodin.…
První část expozice ve druhém nadzemním podlaží muzea návštěvníkům ozřejmí význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a představí také urbanistickou výstavbu města v období 13. – 16. století. Sál představuje Velké náměstí s dobovými řemesly a každodenností.
Druhá část expozice ve druhém nadzemním podlaží muzea přiblíží život královéhradeckých obyvatel v období bastionové vojenské pevnosti až do války z roku 1866, která představuje pomyslnou tečku za pevnostním obdobím.