Připravujeme

XVI. ročník konference ČESKÉ, SLOVENSKÉ A ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY 20. STOLETÍ 
5. 2. - 4. 4. 2021 / Výstava Poklady spolupráce představí výběr archeologických nálezů od spolupracovníků muzea, které byly zaevidovány do roku 2019.