Připravujeme

Tradiční výstavní projekt Klubu konkretistů je každý rok uspořádaný s nějakým tématem. V roce 2020 je to oslava výročí narození architekta Josefa Gočára, který významně ovlivnil tvář moderního Hradce Králové.
Cílem připravované výstavy je připomenout význačné kulaté výročí událostí roku 1920 s nadčasovým významem pro moderní českou státnost.
Výstava části soukromé sbírky hraček a modelů sanitních vozidel, vlaků, letadel a plavidel, používaných pro transport pacientů i zdravotnického personálu ve 40 zemích světa.
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě v letošním roce připomíná 100. výročí od svého založení.
Unikátní soubor východočeského gotického umění bude poprvé vystaven v rámci výstavy Uprostřed Koruny české
Nová expozice - připravujeme bližší info...
Nová expozice - připravujeme bližší info...
Nová expozice - připravujeme bližší info...