Organizační struktura

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je vnitřně členěno do těchto oddělení: