Historické oddělení

Získává, shromažďuje, eviduje, řádně spravuje a odborně zpracovává, trvale uchovává a zpřístupňuje sbírky muzejní povahy dokumentující zejména historický vývoj společnosti od středověku do současnosti na území východních Čech, a to zejména v oborech historie, etnografie, historie uměleckých řemesel, numismatika, případně dalších, které jsou členěny do téměř třiceti tématických či materiálových fondů. Kromě sbírkové dokumentace shromažďuje a vytváří informační databáze příbuzného zaměření. Shromážděné sbírky využívá k vědeckým, badatelským, expozičním, výstavním a prezentačním účelům, výsledky svého odborného a vědeckého zpracování sbírek i dalších získaných poznatků publikuje v odborných časopisech vydávaných muzeem i jinými subjekty. Oddělení zajišťuje též výkon činností vyplývajících z pověření muzea funkcí Regionálního odborného pracoviště pro tradiční lidovou kulturu a odborného garanta péče tradiční lidovou kulturu na území Královéhradeckého kraje dle usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 8/769/2004 ze dne 9. června 2004.

 

 • PhDr. Markéta Pražáková
  vedoucí historického oddělení, kurátorka; umělecký průmysl
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798
  Mobil: 603 876 681

  Detail
 • Mgr. Jan Jakl
  kurátor; hradecensia, foto kino
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798

  Detail
 • PhDr. Pavla Koritenská
  kurátorka, literární historie, dějiny školství, zdravotnictví a sociální péče
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798

  Detail
 • Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
  kurátor; hospodářské dějiny, válka 1866
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798

  Detail
 • PhDr. Zdeňka Kulhavá
  kurátorka, dějiny 20. století
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798
  Mobil: 606 035 585

  Detail
 • Mgr. et Mgr. Kristýna Juračková
  etnografka a wikipedistka v Historickém oddělení, muzejní pedagožka Muzeum války 1866,
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Mobil: 722 955 567

  Detail
 • PhDr. Jaroslava Pospíšilová
  kurátorka, dějiny 20. století
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798

  Detail
 • Mgr. Martina Vlčková
  kurátorka; etnografie, kulturní dějiny
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798

  Detail
 • PhDr. Vojtěch Brádle
  kurátor, numismatika, faleristika
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798

  Detail
 • Lada Fialová
  dokumentátorka, správkyně depozitáře
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798

  Detail
 • Mgr. Lenka Hlavatá
  etnografka, etnoložka, kulturní antropoložka
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  HB, Telefon: 495 512 391
  Mobil: 702 105 485

  Detail