Muzeum války 1866

 dsc4214upr

Muzeum války 1866 je oddělením Muzea východních Čech sídlícím nedaleko míst zásadní důležitosti pro vývoj Evropy v druhé polovině 19. století. Bitva u Hradce Králové, která se odehrála 3. 7. 1866, byla nejen největší polní bitvou, která na území ČR byla kdy bojována, nýbrž i bodem obratu na geopolitické mapě soupeření Pruska a Rakouska i vývoje českého státního útvaru.

 

Z vojenské porážky habsburské monarchie povstalo rok po uzavření míru Rakousko-Uhersko, jehož národnostní problémy a spory o uspořádání říše předznamenaly vznik Československé republiky v r. 1918 coby moderní státnosti českého národa. Konflikt byl současníkem války Severu proti Jihu na severoamerickém kontinentu a stejně jako on v Novém světě přinesl nové technologie na poli vojenství: telegraf, železnici, pokrok ve vojenské medicíně. Kdo dnes ví, že rakouská armáda disponovala raketovými zbraněmi či že dokázala odposlouchávat pruské polní linky?

 

 

chlum zima 2017 05 chlum 26


Historická budova muzea vznikla r. 1936, prošla rozšířením a renovací v letech 2008-2011. Ve stávající podobě návštěvníky seznamuje s perspektivou prostých vojáků i vrchních velitelů prostřednictvím dvou hraných dokumentů, představuje uniformy, pěchotní, jezdecké a dělostřelecké zbraně, archeologické nálezy i předměty denní potřeby mužů bojujících v prusko-rakouské válce.

 


 

Pomníky

Muzeum by však nebylo úplné bez komplexu pomníků v jeho okolí. Monumenty vznikající od 70. let 19. století tvoří v počtu 480 pomníků největší soubor funerální architektury v ČR. A upomínat je na co, vždyť z více než 454 000 mužů účastnících se bitvy bylo 52 000 raněno či padlo a životy vřavu zaplatilo 7000 koní.R. 1997 byla vyhlášena památková zóna Areál bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové.

Záslužnou roli při upomínání na všechny, kterým prusko-rakouský konflikt zasáhl do života, sehrál Komitét pro udržování pomníků na bojišti Královéhradeckém založený r. 1888. Právě díky píli generací jeho členů se bojiště může chlubit značenými turistickými stezkami již od r. 1904. V současné době je možno seznámit se s průběhem bitvy a osudy jejích účastníků prostřednictvím několika naučných stezek mapujících jednotlivé fáze bojového střetu, ke kterým lze zakoupit přehledné mapy a průvodce v pokladně Muzea války 1866.

 


myslivec chlum 3

 ossárium chlum 7