Zajímavosti

Dne 4. dubna 2022 se konal 6. ročník krajského kola Geologické olympiády. Po dvouleté pauze způsobené koronavirovou pandemií i rekonstrukcí Gayerových kasáren byla soutěž organizována opět standardním způsobem.
Do zrekonstruovaných Gayerových kasáren se stěhuje 2,5 milionu sbírkových předmětů
V návaznosti na aktuální situaci kolem plošného zákazu konání adventních trhů zveřejňujeme otevřený dopis ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové Petra Grulicha adresovaný ministru kultury České republiky Lubomíru Zaorálkovi.
Říjnová výstava "Houby živé, jedlé i jedovaté 7. – 9. 10. 2021" nabídla kromě stovek živých i pěstovaných exponátů také vědomostní soutěž pro dětské návštěvníky.
Oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů Muzea východních Čech v Hradci Králové představuje svou práci v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování pořádaných každoročně organizací E.C.C.O. – Evropský svaz konzervátorsko-restaurátorských organizací. Oddělení plní úkoly v oblasti všech hlavních činností muzea, které se dotýkají práce se…
V posledních letech se mezi metody zobrazování zemského povrchu zařadilo digitální modelování reliéfu označované jako LiDaR (z anglických slov Light Detection and Ranging).
Nedaleko smiřického nádraží dokončují hradečtí muzejní archeologové největší výzkum letošní sezóny.
Ve středu 18. srpna 2021 byli slavnostně oceněni řemeslníci z Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. V rámci zahajovacího večera Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci převzali titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2020".
V uplynulých týdnech byla dokončena detektorová prospekce v prostorech bojiště Prusko-rakouské války z roku 1866 u Svinišťan nedaleko České Skalice, kterou zajišťovalo archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Výstavní budova Muzea východních Čech v Hradci Králové je sice od 18. prosince loňského roku uzavřena, ale uvnitř vládne čilý stavební ruch. Ve čtyřech sálech totiž roste dlouho očekávaná stálá expozice dějin města Hradce Králové „Cesty města“.
Strana 1 z 3