Zajímavosti

Říjnová výstava "Houby živé, jedlé i jedovaté 7. – 9. 10. 2021" nabídla kromě stovek živých i pěstovaných exponátů také vědomostní soutěž pro dětské návštěvníky.
Oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů Muzea východních Čech v Hradci Králové představuje svou práci v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování pořádaných každoročně organizací E.C.C.O. – Evropský svaz konzervátorsko-restaurátorských organizací. Oddělení plní úkoly v oblasti všech hlavních činností muzea, které se dotýkají práce se…
V posledních letech se mezi metody zobrazování zemského povrchu zařadilo digitální modelování reliéfu označované jako LiDaR (z anglických slov Light Detection and Ranging).
Nedaleko smiřického nádraží dokončují hradečtí muzejní archeologové největší výzkum letošní sezóny.
Ve středu 18. srpna 2021 byli slavnostně oceněni řemeslníci z Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. V rámci zahajovacího večera Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci převzali titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2020".
V uplynulých týdnech byla dokončena detektorová prospekce v prostorech bojiště Prusko-rakouské války z roku 1866 u Svinišťan nedaleko České Skalice, kterou zajišťovalo archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Výstavní budova Muzea východních Čech v Hradci Králové je sice od 18. prosince loňského roku uzavřena, ale uvnitř vládne čilý stavební ruch. Ve čtyřech sálech totiž roste dlouho očekávaná stálá expozice dějin města Hradce Králové „Cesty města“.
Téměř padesát dobrovolníků, zapojených do projektu Královéhradeckého kraje "Jak nalézat a neničit", pomáhalo archeologům našeho muzea při prospekci krajiny v prostoru různých plánovaných staveb. 
V závěru roku 2019 získalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové do svých sbírek pozoruhodný soubor artefaktů z mladší doby železné (neboli doby laténské, 480/460 – 40 před naším letopočtem).
Hovězí vývar, mozková příhoda a móda na prahu doby historické!
Strana 1 z 3