Zajímavosti

Hledáme člověka s vizí pro kreativní proměnu světa muzeí.
Státní vlajka Ukrajiny na budově Muzea východních Čech v Hradci Králové
Ve středu 17. srpna 2022 byli slavnostně oceněni řemeslníci z Královéhradeckého kraje za významný přínos v oblasti tradiční lidové kultury. Titul "Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2021" převzali při zahajovacím večeru Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci.
27. dubna 2022 uplynulo 85 let od úmrtí významného historika, archeologa, úředníka, kustoda, konzervátora a hlavně zakladatele a prvního ředitele (1895-1932) dnešního Muzea východních Čech v Hradci Králové pana Ludvíka Domečky. 
Dne 4. dubna 2022 se konal 6. ročník krajského kola Geologické olympiády. Po dvouleté pauze způsobené koronavirovou pandemií i rekonstrukcí Gayerových kasáren byla soutěž organizována opět standardním způsobem.
Do zrekonstruovaných Gayerových kasáren se stěhuje 2,5 milionu sbírkových předmětů
V návaznosti na aktuální situaci kolem plošného zákazu konání adventních trhů zveřejňujeme otevřený dopis ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové Petra Grulicha adresovaný ministru kultury České republiky Lubomíru Zaorálkovi.
Oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů Muzea východních Čech v Hradci Králové představuje svou práci v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování pořádaných každoročně organizací E.C.C.O. – Evropský svaz konzervátorsko-restaurátorských organizací. Oddělení plní úkoly v oblasti všech hlavních činností muzea, které se dotýkají práce se…
V posledních letech se mezi metody zobrazování zemského povrchu zařadilo digitální modelování reliéfu označované jako LiDaR (z anglických slov Light Detection and Ranging).
Nedaleko smiřického nádraží dokončují hradečtí muzejní archeologové největší výzkum letošní sezóny.
Strana 1 z 3