Zajímavosti

V uplynulých týdnech byla dokončena detektorová prospekce v prostorech bojiště Prusko-rakouské války z roku 1866 u Svinišťan nedaleko České Skalice, kterou zajišťovalo archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové.
Téměř padesát dobrovolníků, zapojených do projektu Královéhradeckého kraje "Jak nalézat a neničit", pomáhalo archeologům našeho muzea při prospekci krajiny v prostoru různých plánovaných staveb. 
V závěru roku 2019 získalo Muzeum východních Čech v Hradci Králové do svých sbírek pozoruhodný soubor artefaktů z mladší doby železné (neboli doby laténské, 480/460 – 40 před naším letopočtem).
Hovězí vývar, mozková příhoda a móda na prahu doby historické!
V centru Hradce Králové úspěšně pokračuje generální rekonstrukce Gayerových kasáren, která je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí Královéhradeckého kraje.
Nadcházející 31. výročí „sametové revoluce“ roku 1989 bude letos kvůli koronavirové pandemii probíhat jinak, určitě komorněji a intimněji, bez velkých shromáždění a setkávání. Proto i my Vám nabízíme možnost ohlédnutí, jen touto - dnes tak typickou - distanční formou. Ohlédnutí,…
V polovině září udělal archeologům radost objev depotu z mladší doby bronzové nedaleko Skaličky nad Labem. Ze země vyzvedli hliněnou nádobu s 25 bronzovými předměty z mladší doby bronzové z období lužické kultury. Nález datují do 10. století před naším letopočtem. 
V centru Hradce Králové pokračuje rozsáhlá přestavba Gayerových kasáren. Zašlá historická budova s rozpadajícími se omítkami a netěsnícími okny tak postupně dostává zpět podobu z konce 19. století.
ZÁŘÍ 2020 / Časopis Archeologie východních Čech byl po několikaletém úsilí zařazen do evropské databáze periodik známé pod zkratkou ERIH+ (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
ZÁŘÍ 2020 - Archeologická sbírka Muzea východních Čech v Hradci Králové se rozrostla o předmět mimořádné umělecké a řemeslné úrovně.
Strana 1 z 2