XXXI. Muzejní adventní trh 2020

XXXI. Muzejní adventní trh 2020

Vítejte ve virtuálním řemeslném "tržišti", připraveném v roce 2020 jako symbolická i reálná náhrada za 31. ročník tradičního Muzejního adventního trhu.


Z původně cca 150 přihlášených lidových řemeslníků a tradičních výrobců byli vybrány a osloveny téměř dvě desítky zpravidla nositelů prestižních ocenění: řemesla zapsaná či kandidující na seznam UNESCO, Nositelé tradice lidových řemesel ČR, Zlatý kolovrat či Mistr tradiční rukodělné výroby různých krajů z různých oborů a vznikl tak virtuální adventní trh.
Součástí jsou také audiovizuální medailony řemeslníků a zajímavosti o tradici jejich řemesla v historii. Chceme tím tak jejich práci nejen připomenout, ale zároveň Vám nabízíme zajímavé informace o historii řemesel. 
 

Virtuální XXXI. ročník Muzejních adventních trhů v Muzeu východních Čech v Hradci Králové.

Tradiční trh s více než stovkou řemeslných stánků se v roce 2020 neuskutečnil. Proto jsme připravili speciální virtuální Advent v Hradci. 

Tradiční...

Jiří Danzinger z Olešnice na Moravě – Modrotisk Danzinger

Nositel tradice lidových řemesel 2002 / Technologie výroby modrotisku je od roku 2014 zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky / Modrotisk, rezervážní ruční tisk a barvení indigem v Evropě jsou od roku 2018 zapsány na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO

Tradice barvířství, respektive modrotiskové výroby, se v rodině Weisových, později Danzingerových, vyskytuje od 16. století. Modrotisková dílna rodiny Danzingerových se v Olešnici...

Společnost Rautis z Poniklé

Reprezentuje lidovou tradici výroby vánočních ozdob na Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Od 17. prosince 2020 je ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.

V rodinné firmě Rautis se můžete setkat s jedinečným řemeslem foukání skleněných perlí a výroby perličkových vánočních ozdob, které má v Poniklé tradici už od roku 1902,...

Zuzana Tilajcsiková z Veltrus na Mělnicku

Nositelka tradice lidových řemesel 2011

Zuzana Tilajcsiková pochází z Mělnicka, z regionu, kde má pletení dlouhou tradici. Od poloviny 20. století v Mělníku působilo Košíkářské družstvo, kam také po vyučení v oboru „pletařka...

Dana Holmanová z Třebihoště na Královédvorsku

Nositelka ocenění Zlatý kolovrat 2011 za zdobený perník

Dana Holmanová vystudovala literární historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a řadu let pracovala jako archivářka Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech u Libáně....

Marcela Hovadová z Červeného Kostelce

Nositelka ocenění Zlatý kolovrat 2007 za paličkovanou krajku

Paní Marcela absolvovala strojní průmyslovou školu a následně pracovala jako konstruktérka ve strojírenském závodě. O paličkovanou krajku a další textilní i netextilní rukodělné...

Jana Jarkovská z Třebechovic pod Orebem

Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje 2017 za výrobu figurek z kukuřičného šustí

Paní Jana se narodila v Broumově, ale oba její rodiče pocházejí z jižního Slovenska. Její prarodiče tam měli malé hospodářství, kde kromě jiného pěstovali také kukuřici,...

Jan Vokoun z Třebechovic pod Orebem

Nositel ocenění Zlatý kolovrat 2014 za řezbářství

Pan Vokoun se narodil do rodiny, kde se už několik generací věnovalo práci se dřevem. Celoživotně ho ovlivnilo dětství prožité v dědečkově kolářské a řezbářské dílně,...

Aleš Vostřez z Hořic

Nositel ocenění Zlatý kolovrat 2015 za vyřezávání perníkových forem a výrobu vytlačovaného perníku

Pana Aleše k perníkářství přivedla jeho manželka Martina. Profesionálně se výrobě vytlačovaného perníku z dřevěných forem věnuje od roku 2000. Přestože jsou jeho perníky vyráběné...

Miluše Hrachovinová z Litovle

Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje 2017 za drátovanou keramiku

Práci s hlínou se paní Miluše věnuje od jedenácti let, kdy se přihlásila do keramického kroužku. Nejvíc ji zaujala technika točení na kruhu. Využila nabídky litovelského hrnčíře...

Hana Kuželová z obce Křelov Břuchotín na Hané

Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje 2020

Hana Kuželová z obce Křelov  Břuchotín na Hané se zabývá výrobou bíle zdobeného dekorativního perníku od roku 1995. Po maturitě...

Vladimír Doležal ze Lhoty pod Libčany Doležalův med

Certifikovaný producent regionálních včelařských výrobků

Doležalův med je rozvíjející se rodinné včelařství ze Lhoty pod Libčany nedaleko Hradce Králové. Zabývají se tu i poradenstvím pro včelaře a prodejem včelařských potřeb. O včely...

Ilona Hájková z Benešova

Výrobce a prodejce tradičních dřevěných hraček a dekorací

Ilona a Ivan Hájkovi z Benešova se výrobou, kompletací a prodejem tradičních dřevěných hraček a dřevěných dekoračních předmětů zabývají od roku 1999. Od počátečních nesmělých...

Pavel Matějka z Roztok u Křivoklátu  Matějovy vonné františky

Řemeslný výrobce vonných františků

Na Křivoklátsku, kde Matějkovi žijí, má výroba dřevěného uhlí v milířích dlouhou tradici, sahá až do období osídlení tohoto kraje Kelty. Pan Matějka se jako uhlíř nějaký čas...

Ozdoba CZ ze Dvora Králové nad Labem

100 let rodinné tradice foukaného vánočního skla

Historie společnosti na výrobu skleněných ozdob se začala psát na počátku 20. století u mlynářského tovaryše Václava Bergera, který začal obchodovat se skleněnými foukanými...

Helena Soprová – Včelí farma pod Zvičinou

Certifikovaný producent regionálních včelařských výrobků

Včelařství má v rodině Heleny Soprové velice dlouhou tradici. Včelařením se začal zabývat již její dědeček Václav Rusín kolem roku 1950 a věnoval se mu dlouhých 60 let.  Na...

Kožeťuci Šimonovi z Kunčiny na Svitavsku

Tradiční řemeslní výrobci a zpracovatelé kůže

Kožeťuci z Kunčiny na Svitavsku to jsou Míša a Standa Šimonovi. Když se potkali, chtěli spolu hlavně být, růst a tvořit – a tak Standa začal řezat destičky a Míša na ně malovala...

Jana Šrytrová z Mostku u Dvora Králové

Certifikovaná producentka regionálních výrobků z vlastního ovoce

Jana Šrytrová ve své rodinné manufaktuře v Mostku u Dvora Králové vyrábí džemy z chemicky neošetřeného ovoce ze svého vlastního sadu. Její příběh začal hektarovým starým sadem...