Výstavy 2017

19. 10. 2017 | Kurátor výstavy Mgr. Jan Jakl provede návštěvníky výstavou, která mapuje historický vývoj regulačních plánů, na jejichž podkladě bylo vybudováno moderní město nazývané ve 20. a 30. letech „salon republiky“.

5. 10. 2017 - 8. 10. 2017 | Malý kousek lesa v muzeu. Tradiční výstava představuje živé jedlé, nejedlé i jedovaté druhy hub, ukázky pěstovaných hub, přednášku a vědomostní a výtvarnou soutěž pro děti. Připraveno je určování donesených vzorků.

3. 10. 2017 - 5. 11. 2017 | Výstava fotografií krajiny Trutnovska, Broumovské vrchoviny a Krkonoš pořízené většinou při východu slunce, za ranních mlh a při západu slunce.

6. 9. 2017 - 1. 10. 2017 | Nová výstava tentokrát představí díla mladého ostravského malíře Petra Mutiny z posledních let jeho tvorby.

4. 7. 2017 - 3. 9. 2017 | Fotografie dokumentující letošní týdenní sympozium studentů uměleckých škol a Nábřeží umělců s tématem RECYKLart.

30. 6. 2017 - 5. 11. 2017 | Výstava představuje téměř komplexní regulační plány Hradce Králové z let 1884 až 1942, na nichž se podíleli významní čeští architekti v čele s Josefem Gočárem. Většina z nich je vystavena vůbec poprvé.

19. 5. 2017 - 24. 9. 2017 | Atraktivní exponáty tropických motýlů a také jejich umělecké ztvárnění formou akvarelů z archivu dr. Vladimíra Balthasara přibližuje překvapivě barevnou a tvarovou rozmanitost těchto exotických zástupců řádu Lepidoptera. 


VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 24. září 2017 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

b_480_0_16777215_00_images_files_o-motylech_o-motylech-uvod.jpeg
Atraktivní exponáty tropických motýlů z Afriky, Indonésie, Nové Guineje či Himalájí z doby počátků přírodovědeckého muzejnictví v Hradci Králové, doplněné jejich uměleckým ztvárněním formou akvarelů hradeckého malíře Otakara Řípy, přibližují návštěvníkům překvapivou barevnost a tvarovou rozmanitost těchto exotických zástupců řádu Lepidoptera.

Z výstavy O motýlech a lidech
Motýli jsou jedním z nejpočetnějších řádů hmyzu. V současnosti je známo asi 180 000 druhů žijících kromě Antarktidy na všech kontinentech. Motýlí křídla jsou pokryta tisíci drobných, částečně se překrývajících šupinek, které podmiňují často velice pestré zbarvení a vznik charakteristických a obdivuhodných kreseb. Díky této rozmanitosti tvarů, barev i velikostí jsou motýli nejznámější skupinou hmyzu.

b_480_0_16777215_00_images_files_o-motylech_o-motylech-10.jpeg
Vystavené exponáty tropických motýlů doplňuje soubor více než 30 kreseb motýlů pocházejících z rodinného archivu významného evropského entomologa dr. Vladimíra Balthasara, který působil v hradeckém muzeu v letech 1945–1957. Součástí výstavy jsou i další zajímavé preparáty hmyzu a ptáků z původních sbírek muzea a materiály vztahující se k dílu vědce, od jehož narození uplyne již 120 let.

b_480_0_16777215_00_images_files_o-motylech_o-motylech-12.jpeg
Již od otevření Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové v roce 1939 byly součástí jeho entomologických sbírek početné kolekce tropických motýlů. V letech 1946–1957 spravoval v hradeckém muzeu přírodovědecké sbírky přední evropský vědec, entomolog RNDr. et PhDr. Vladimír Balthasar, Dr.Sc. (21. 6. 1897 – 10. 11. 1978). Byl vedoucím přírodovědného muzea a zároveň přednášel na lékařské a pedagogické fakultě.

b_480_0_16777215_00_images_files_o-motylech_o-motylech-08.jpeg
V jeho osobě poprvé zastával funkci kustoda přírodovědných sbírek hradeckého muzea pracovník s přírodovědným vzděláním a významný odborník. S jeho působením byl spojený rozmach práce v přírodních vědách, především v zoologii, znamenající podstatný přínos pro budování sbírkového fondu. Založil dokumentační sbírky hmyzu, studijní sbírku ptactva a vajec. Zasloužil se o entomologický výzkum východních Čech, především lokalit v Polabí, na Chlumecku a v Orlických horách.

b_480_0_16777215_00_images_files_o-motylech_o-motylech-09.jpeg
Vědecká práce dr. V. Balthasara byla oceněnována ještě v době jeho života. Za zpracování sbírky koprofágních vrubounovitých brouků bývalého Belgického Konga byl například oceněn medailí belgického krále Leopolda III. Publikoval přes 200 původních prací zaměřených faunisticky a taxomonicky, popsal na 250 nových taxonů pro vědu. Uveřejnil i velký počet kratších sdělení, recensí, kritik, monografických přehledů, personálních sdělení a populárních článků. Během svého života vykonal obrovskou práci ve více disciplínách. Známe ho jako žurnalistu, hudebního vědce, historika umění, entomologa, ornitologa a muzejníka. V každé z disciplín, kterými se zabýval, se významně zapsal do dějin oboru.

b_480_0_16777215_00_images_files_o-motylech_o-motylech-11.jpeg
V letech 1955–1957 navštěvoval Přírodovědecké muzeum hradecký malíř Otakar Řípa, který vytvořil podle skutečných exponátů motýlů soubor 36 akvarelů. V úvodním textu k souboru se vyznává, že byl inspirován dílem hlubotiskových reprografií Maxe Švabinského „Motýlí čas“, aby „se pokusil zachytit krásu jedinečných motýlů vynikajících rozmanitostí tvarů, bohatostí kresby a nádherou barev“. Exempláře tropických motýlů se díky péči několika generací kurátorů dochovaly ve velmi dobrém stavu až do dnešních dnů a jsou tak cennou součástí entomologické sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové. V současnosti má sbírka tropických motýlů 200 entomologických krabic a obsahuje na 3 000 exemplářů.


 © Muzeum východních Čech v Hradci Králové

RNDr. Bohuslav Mocek / libreto a scénář, kurátor výstavy
Miroslav Mikát / autorská spolupráce, příprava a ošetření sbírkového materiálu
Ivana Pochobradská / výtvarné řešení, instalační práce
Jiří Šinták / grafická úprava, skeny fotografií
Miroslav Zapletal, Libor Penker, Ing. Rudolf Drahorád, Tomáš Pavel / technické práce
Mgr. Stanislav Hrbatý / produkce

Fotografie / archív přírodovědeckého oddělení
Muzea východních Čech v Hradci Králové,
rodinný archív dr. V. Balthasara, Miroslav Mikát, Miroslav Beneš, Petra Kopecká,
RNDr. Vladimír Lemberk (Východočeské muzeum v Pardubicích)

Za poskytnutí akvarelů, medailí, fotografií a dalších materiálů z rodinného archívu,
cenné rady a všestrannou pomoc děkujeme vnučkám dr. V. Balthasara
Ing. Ivě Drbalové a Haně Čermákové. Jen díky jejich zájmu a iniciativě
mohla být výstava realizována.

Za zapůjčení portrétu dr. V. Balthasara a dobových entomologických 
sběrných pomůcek děkujeme kolegům z entomologického oddělení 
Národního muzea v Praze
Mgr. Jiřímu Hájkovi Ph.D. a Mgr. Petru Kmentovi Ph.D.

10. 5. 2017 - 2. 6. 2017 | Výběr prací královéhradeckého grafika Petra Scháněla, který se dlouhodobě úspěšně věnuje volné i užité grafice, designu log, corporate identity, vizuálům a výtvarným návrhům.


VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA

od 10. května do 2. června 2017 v Kavárně Muzeum.
Pořádá KK3 Klub konkretistů.

b_480_0_16777215_00_images_files_kveten-2017_schanel-03.jpeg
Výběr prací královéhradeckého grafika Petra Scháněla, který se dlouhodobě úspěšně věnuje volné i užité grafice, designu log, corporate identity, vizuálům a výtvarným návrhům nejen pro muzea, galerie, neziskové organizace, kluby, ale také pro komerční společnosti.

b_480_0_16777215_00_images_files_kveten-2017_schanel-05.jpeg
b_480_0_16777215_00_images_files_kveten-2017_schanel-posters-02.jpeg

10. 5. 2017 - 18. 6. 2017 | Plakátová výstava prostřednictvím poutavého vyprávění o finském designu a architektuře oslavuje 100. výročí nezávislosti Finska. Vedle vybrané a oblíbené klasiky výstava prezentuje i méně tradiční klenoty a svěží díla.

27. 4. 2017 - 30. 6. 2017 | Nejnovější tvorba královéhradeckého malíře Martina Zemanského, která se v současné době odpoutává od popisného realistického zobrazení a spíše přechází do intuitivní expresionistické polohy primitivního umění. 

04. 04. 2017

NA PAPÍŘE

4. 4. 2017 - 7. 5. 2017 | Nová výstava v Kavárně Muzeum představuje výběr prací studentů tří výtvarných oborů Střední průmyslové školy kamenické a sochařské z Hořic v Podkrkonoší. Určujícím mediem prací a jejich nosným podkladem je papír. 

24. 03. 2017

VELKÁ VIZITA!

24. 3. 2017 - 5. 11. 2017 | Historie zdravotnictví a sociálně zdravotní péče v Hradci Králové, především v období první republiky, je představena v rozsáhlé výstavě Velká vizita! doplněné samostatnou instalací o zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové. 

10. 3. 2017 - 2. 4. 2017 | Ve třech magických boxech můžete nahlédnout do období kočovného divadla i éry populárních rodinných divadel. Výstava představí reprezentativní výběr tradičního Českého loutkového divadla, které je unikátním fenoménem české kultury. 

4. 3. 2017 - 2. 4. 2017 | Červeň, její nosnost, symbolická a výrazová je spojnicí melancholických, snových obrazů v nové výstavě Jiřího Anderse, absolventa ateliéru doc. Daniela Balabána, ak. mal. z cyklu Black summer´s 2012–2017.

Strana 1 z 2