Katalogy interaktivních programů

Nové katalogy edukačních programů pro mateřské, základní a střední školy v roce 2022/23 nabízí doprovodné interaktivní programy zaměřené na zvykoslovná období, historii města Hradec Králové, architekturu budovy muzea a programy k aktuálním výstavám. 

 

KATALOGY KE STAŽENÍ:

Programy pro MŠ, I. a II. třída 2022-2023 (PDF)

Programy pro I. stupeň ZŠ 2022-2023 (PDF)

Programy pro II. stupeň ZŠ a SŠ 2022-2023 (PDF)

Cena programů je uvedena v katalogu a lze ji uhradit na pokladně muzea či přes fakturu.

 

MIMOŘÁDNÉ EDUKAČNÍ PROGRAMY:

Edukační program ve výstavě "DOTEKY AFRIKY"
Návštěvu tohoto programu lze zahrnout v rámci RVP ZV do vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět"
Více...

 

Od března 2022 nabízíme mimořádný program, který vznikl v rámci benefičně edukačního projektu sedmi muzeí a galerií "Východočeská muzea a a galerie proti válce". 

"Informační válka aneb co dokáže lež"
Žáci základních a středních škol se v něm seznámí s pojmy dezinformace, fake news nebo propaganda. Na příkladech z historie ukážeme, že snaha ovlivňovat názory lidí pomocí dezinformací není zdaleka problémem jen naší doby.
Více...

  

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Muzejní karta pro školní třídu

Cenově zvýhodněná nabídka pro školní kolektiv, který během jednoho školního roku navštíví tři edukační programy z aktuální nabídky Muzea východních Čech v Hradci Králové (dále jen MVČ HK). Při první návštěvě skupina absolvuje vybraný edukační program s lektorem/muzejním pedagogem a samostatně prohlídku budovy muzea a ostatních výstav za plnou cenu dle aktuálního ceníku MVČ HK. Následující dvě návštěvy budou věnované pouze vybranému edukačnímu programu dle aktuální nabídky, bez možnosti prohlídky ostatních výstav. Tyto návštěvy budou účtovány pouze za příplatek za edukační program dle ceníku MVČ HK.

Při každé návštěvě předloží pedagogický doprovod Muzejní kartu pro školní třídu. V této kartě musí být zaznamenané údaje: Název školy, školní třída, počet žáků ve třídě, třídní učitel/ka, školní rok. Při platbě na pokladně muzea získá pedagogický doprovod razítko jako potvrzení o absolvování programu a nárok na slevu pro školní kolektiv.

Muzejní kartu pro školní třídy bude mít v držení třídní učitel dané školní třídy. Muzeum nezpracovává žádné osobní údaje pedagogického doprovodu ani školního kolektivu.

Vstupné pro školní třídu s pedagogickým doprovodem podle ceníku MVČ HK

• bez edukačního programu: 50 Kč / osobu, 1 pedagogický doprovod na 10 žáků zdarma
• s edukačním programem: 70 Kč / osobu, 1 pedagogický doprovod na 10 žáků zdarma

Speciální cenová nabídka pro školní třídy, které se chystají navštívit muzeum během školního roku třikrát

• při první návštěvě muzea s edukačním programem: 70 Kč / osobu, 1 pedagogický doprovod na 10 žáků zdarma
• při každé další návštěvě s edukačním programem: 20 Kč / osobu, 1 pedagogický doprovod na 10 žáků zdarma
• Během první návštěvy je doporučené prohlédnout si i ostatní výstavy a budovu muzea.
• Při následujících návštěvách bude možné absolvovat pouze edukační program ve výstavě, popř. v Dětském ateliéru a nebude možné si prohlédnout další výstavy a budovu muzea.
• Při každé návštěvě předloží pedagogický doprovod kartičku, do které získá razítko a tím se potvrdí počet návštěv.