Přírodovědecké oddělení

Na základě vlastní výzkumné činnosti, průzkumů, sběrů, darů i nákupů shromažďuje sbírky a příslušnou dokumentaci o stavu a vývoji přírody. Shromážděné sbírky odborně spravuje podle platných předpisů pro správu, evidenci a ochranu sbírek a zajišťuje jejich doplňování a trvalé uchovávání. Vývoj přírody, její stav a proměny dokumentuje i nesbírkovými formami, tj. zejména terénním pozorováním, mapováním, obrazovou i jinou dokumentací, shromažďováním nálezových zpráv a vytvářením nálezových archivů, rešeršemi a pod. Odbornou dokumentaci sbírek a shromážděné údaje zpracovává v rámci vnitřního informačního systému. Svou odbornou činnost provádí v základních přírodovědeckých oborech a vyhlášených specializacích – geologie (petrografie, mineralogie, paleontologie), botanika (včetně mykologie) a zoologie (zejména entomologie, malakologie, obratlovci), ekologie a životní prostředí, a to v rámci regionálního i nadregionálního zaměření. Shromážděné sbírky využívá k vědeckým, badatelským, výstavním a prezentačním účelům. Výsledky svého odborného a vědeckého zpracování sbírek i dalších získaných poznatků publikuje nejrůznějšími formami, včetně zajišťování vzdělávací a osvětové činnosti. V rámci oddělení funguje specializovaná přírodovědecká knihovna, která shromažďuje knihovní a časopisecké fondy se zaměřením na problematiku oddělení. Kromě veřejných knihovnických a informačních služeb se spolupodílí se na plnění nabídkové povinnosti muzea a zajišťuje mezinárodní výměnu publikací. Součástí oddělení je i preparátorská dílna, která zajišťuje preparaci, konzervaci, desinfekci a desinsekci sbírek oddělení, včetně odborné kontroly depozitářů a stavu sbírek v nich uložených.

 

 • RNDr. Věra Samková, Ph.D.
  vedoucí přírodovědeckého oddělení, kurátorka; botanika, mykologie
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798
  Mobil: 604 717 412

  Detail
 • RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.
  kurátor; paleontologie
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  ST, Telefon: 495 514 624
  Mobil: 605 904 039

  Detail
 • Mgr. Jan Juráček, Ph.D.
  kurátor; geologie
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 544 996

  Detail
 • Mgr. Martin Paclík, Ph.D.
  kurátor; zoologie obratlovců
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798

  Detail
 • Bc. Tereza Tejklová
  kurátorka fondu mykologie, dokumentátorka
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798
  Mobil: 728 954 096

  Detail
 • Mgr. Jan Simon Pražák
  kurátor entomologických a malakologických sbírek
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798
  Mobil: 604 277 955

  Detail
 • Miroslav Mikát
  dokumentátor
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798

  Detail
 • Vlasta Čermáková
  laborantka, preparátorka
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 534 798

  Detail