Odborná literatura

Výběrová bibliografie prusko-rakouské války 1866.

 

1. Průvodce po bojištích:

Brůha, J. – Dvořák, J. – Poláček, B. – Vycpálek, M.: Průvodce po bojišti. Hradec Králové 1996.
Čížek, J. – Jánský, Z. – Teichman, R.: Náchod – Vysokov – Václavice 1866. Hradec Králové 2007.
Drapák, M. – Krsek, O. – Teichman, R.: Bitva u Jičína 29. června 1866. Hradec Králové 2007.
Grof, V. – Jánský, Z. – Teichman, R.: Česká Skalice – Svinišťany – Josefov 1866. Hradec Králové 2007.
Grof, V. – Kejzlar, M.: Po stopách války 1866 na Trutnovsku. Trutnov 2012.
Chvojka, A. – Dvořák, J. – Náhlovský, J. – Teichman, R.: Les Svíb. Hradec Králové 2010.
Chvojka, A. – Krsek, O. – Teichman, R.: Josefov – Smiřice – Chlum 1866. Hradec Králové 2007.
Chvojka, A. – Teichman, R.: Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – ústup rakouské armády. Hradec Králové 2010.
Chvojka, A. – Teichman, R.: Centrální bojiště Chlum. Hradec Králové 2010.
Jánský, Z. – Bohadlo, S.: Stopy krve a železa. Průvodce po památkách na prusko-rakouskou válku na Náchodsku. Náchod 1991.
Kejzlar, M.: Den bitvy u Trutnova. Rakouské vítězství 27. 6. 1866. Trutnov 2002.
Mrkvička, P. – Teichman, R.: Bitva u Hradce Králové 3. 7. 1866 – jižní křídlo. Hradec Králové 2007.
Tschiedel, P. – Teichman, R.: Bitva u Dvora Králové nad Labem 29. června 1866. Hradec Králové 2009.
Tschiedel, P.: Prusko-rakouská válka v roce 1866 na trutnovsku a Královédvorsku. Průvodce po památkách u Trutnova, Rokytníka a Dvora Králové nad Labem. Dvůr Králové nad Labem 2001.
Ulrychová, E. – Krsek, O.: Prusko-rakouská válka v roce 1866 na Jičínsku. Průvodce po bojišti u Jičína. Jičán 1996.
 

2. Základní literatura:

Bělina, P. – Fučík, J.: Válka 1866. Praha – Litomyšl 2005.
Fučík, J.: Válka 1866. Běda poraženým. Praha – Litomyšl 2012.
Heller, E.: Válka roku 1866 v Čechách, její vznik, děje a následky. Praha 1896.
Jakl, J.: Bitva u Hradce Králové L. P. 1866. Hradec Králové 1996.
Jedlička, O.: Boje v Čechách a na Moravě za války roku 1866. Díly I-III. Pardubice 1883.
Klučina, P. – Romaňák, A.: Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. Díl II. Praha 1984.
Kolektiv autorů: Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918. Praha 2003.
Kolektiv autorů: Vojenské dějiny Československa. Díl II. 1526-1918. Praha 1986.
Kudr, K.: Válka rakousko-pruská 1866 v Čechách a na Moravě. Praha 1936.
Richter, K.: Třeba i železem a krví. Prusko-rakouské války 1740-1866. Praha 2007.
Sabina, K.: Kronika války prusko-italsko-rakouské. Praha 1868.
Tuhý, B. – Šramar, J.: Armády Rakouska, Saska a Pruska ve válce 1866. Díly I-II. Hradec Králové 1990.
Urban, O.: Vzpomínka na Hradec Králové (Drama roku 1866). Praha 1986.
 

3. K podrobnějšímu studiu:

Burian, V.: Bitva u Tovačova roku 1866. Olomouc 1996.
Dvořák, J.: Groebenova baterie mrtvých – legenda vs. fakta. In: Bulletin Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 1990, s. 13-26.
Dvořák, J.: Jan Nepomuk Steinský. Otec válečných hrobů z roku 1866. Hradec Králové 2011.
Dvořák, J.: Kronika války roku 1866 v Třebechovicích a okolí. Hradec Králové – Třebechovice pod Orebem 2001.
Dvořák, J.: Libellus honoris c. k. důstojníků padlých ve válce roku 1866. Hradec Králové 2011.
Fučík, J.: Vítězství a prohry generála Ludwiga von Gablenze. In: Gablenz. Trutnovská legenda. Trutnov 2005, s. 8-13.
Jánský, Z.: Baterie mrtvých u Chlumu v roce 1866. Hradec Králové 2002.
Jánský, Z.: Bitva u České Skalice v roce 1866. Hradec Králové 2008.
Jánský, Z.: Bitva u Náchoda v roce 1866. Hradec Králové 2006.
Jánský, Z.: Srážka u Svinišťan v roce 1866. Hradec Králové 2012.
Královéhradecko 3. Rok 1866 a česká společnost: středoevropské a regionální souvislosti. Hradec Králové 2006.
Náhlovský, J.: Srážka u Dlouhého Mostu 24. června 1866. Dlouhý Most 2010.
Náhlovský, J.: Srážka u Kuřívod 26. června 1866. Prusko-rakouská válka a péče o válečné hroby z roku 1866. Hradec Králové 2006.
Roth, H.: Osmdesát dnů v pruském zajetí a bitva u Trutnova 27. června 1866. Trutnov 2011.
Stopami dějin Náchodska 2. Válka 1866 na Náchodsku. Náchod 1996.
Svatoňová, S. – Šůla, J. – Zimmermann, P.: Válka roku 1866 na Královéhradecku pohledem současníků. Výbor z obecních, farních a školních kronik regionu. Hradec Králové 1991.
Taraba, L.: Divná válka. Francouzsko-pruská válka 1870-1871. Praha 2006.
Taraba, L.: Krve po kolena. Solferino 1859 – zlom ve válkách o sjednocení Itálie. Praha 2011.
Taylor, A. J. P.: Bismarck. Praha 1998.
Urban, O.: František Josef I. Praha 1999.
Viktořík, M.: Táborová pevnost Olomouc. Modernizace olomoucké pevnosti v 19. století. České Budějovice 2011.
Volf, J.: Vzpomínky na válku 1866. Praha 1934.