Výstavy 2010

12. 11. 2010 - 20. 3. 2011 | Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk 16. až 17. století Výstava je doplněna interaktivním programem: Přijďte do muzea stát se mušketýrem nebo pikenýrem!

14. 10. 2010 - 20. 3. 2011 | Výsledky archeologických výzkumů historického jádra Hradce Králové z let 2009 a 2010. Výstava je doplněna interaktivním programem. 

07. 10. 2010

HOUBY

7. 10. 2010 - 10. 10. 2010 | Houby živé, jedlé i jedovaté, určování donesených vzorků.

18. 9. 2010 - 16. 1. 2011 | Výstava významné kosmopolitní osobnosti evropského výtvarného života přelomu 19. a 20 pochází ze soukromých sbírek rakouských sběratelů a představuje téměř kompletní pohled na část jeho tvorby, která znamenala mimořádný umělecký přínos oboru drobné užité grafiky své doby.

18. 9. 2010 - 16. 1. 2011 | Kolekce zahrnuje 340 drobných grafik více než osmdesáti umělců od 30. let 20. století po současnost

15. 6. 2010 - 17. 10. 2010 | Výstava maturitních prací Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové 

1. 6. 2010 - 31. 10. 2010 | Výstava fotografií studentů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové 

18. 05. 2010

SNY A VIZE

18. 5. 2010 - 31. 10. 2010 | Neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové

18. 5. 2010 - 12. 9. 2010 | autoři fotografií: Martin Černý, Martin Kadlec, Patrick Marek, Zdeněk Mazáč, Martin Waldhauser, Dan Bárta, Lukáš Konečný

30. 04. 2010

IKONY

30. 4. 2010 - 10. 10. 2010 | ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové

26. 1. 2010 - 25. 4. 2010 | Výstava prezentující nejnovější nálezy fauny a flóry z podkrkonošské pánve a boskovické brázdy.