Historie války 1866

Historie války 1866

Konflikt mezi rakouským císařstvím a pruským královstvím z roku 1866 je znám jako prusko-rakouská válka, německá či bratrská válka či sedmitýdenní válka. Do války se však zapojily i německé státy a Italské království.

Bitva u Hradce Králové (známá také jako bitva u Sadové či na Chlumu) se odehrála 3. července 1866 severozápadně od pevnosti Hradec Králové mezi řekou Labe a vesnicemi Hořiněves, Sadová, Mokrovousy a Přím. Šlo o rozhodující střetnutí mezi rakouským císařstvím a saským královstvím na straně jedné  a pruským královstvím na straně druhé. Počtem vojáků ((436 000 mužů), kteří se účastnili této bitvy, jde o největší střetnutí na území Čech a Moravy. Zároveň bitvě u Hradce Králové náleží status druhé největší bitvy 19. století, a to po tzv. bitvě národů u Lipska z roku 1813 (470 000 vojáků).

Rakouská armáda

Každá z armád, které se v roce 1866 střetly na českém bojišti, byla organizována jiným způsobem.

Po bitvě u Hradce Králové z 3. července 1866 zůstalo na bojišti téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Ještě před koncem roku 1866 vznikly na bojišti první funebrální památky, věnované oběti padlých vojáků (Fürstenberský kříž na Chlumu, Liebigovo mauzoleum v Lípě) a následně začaly nad zprvu prostými a mnohdy provizorními válečnými hroby vznikat náročnější a umělecky hodnotnější pomníky.