Stálé expozice

Výstavní budova Muzea východních Čech v Hradci Králové je sice od 18. prosince loňského roku uzavřena, ale uvnitř vládne čilý stavební ruch. Ve čtyřech sálech totiž roste dlouho očekávaná stálá expozice…
Třetí část expozice ve druhém nadzemním podlaží muzea.
První část expozice ve druhém nadzemním podlaží muzea.
Druhá část expozice v prvním nadzemním podlaží muzea.
  • 31. 3. 2012 - 31. 12. 2019

Muzeum války 1866

Prusko-rakouská bitva patří k největším bitvám 19. století. Na zdejším bojišti zůstalo téměř 8 000 mrtvých a více než 23 000 raněných vojáků. Areál historického bojiště je významný i výjimečnou koncentrací více než 460 pomníků.