Bojiště je možno si prohlédnout z ptačí perspektivy z rozhledny sousedící s budovou muzea. Stávající rozhledna pochází z r. 1999, nahradila původní, ze které bojiště přehlédl i císař František Josef I. při své návštěvě. Výhled z výšky 35 metrů, za dobrého počasí lákající na panoráma Krkonoš, je vskutku autentický, jelikož v sousedství rozhledny měl za boje stanoviště rakouský hlavní štáb.

 

rozhledna

V době velkého rozkvětu činnosti Komitétu 1866 na konci 19. století vznikla na bojišti vedle pomníků i řada účelových zařízení sloužících především k podnícení turistického ruchu. Růst zájmu o historii prusko-rakouské války z roku 1866 se projevoval také růstem turistů v areálu bývalého bojiště. Roku 1894 nechal dobřenický statkář Karel Weinrich postavit na Chlumské pláni domek pro strážce pomníků (dnes mezi budovou muzea a rozhlednou). O 5 let později v roce 1899 k němu přibyla rozhledna, jejíž stavbu financoval Ústřední spolek pro udržování válečných památek z roku 1866 v Čechách. Vyhlídková věž vysoká 25 metrů byla slavnostně vysvěcena společně s Ossariem (kostnicí) dne 2. listopadu 1899. Poblíž rozhledny vyrostla téhož roku i restaurace.

 

Původní rozhledna sloužila návštěvníkům bojiště sto let. Na jaře roku 1999 byla demontována a na jejím místě byla postavena nová ocelová konstrukce trubkové příhradové věže vysoké 56 metrů o celkové hmotnosti více než 63 tun. Ve výšce 35 metrů, tedy o 10 m výše, než byl ochoz staré rozhledny, je umístěna vyhlídková plošina o velikosti 6,9 m x 6,9 m a šířce lávky 1,3 m. Výstup na vyhlídkový ochoz a sestup umožňují dvě nezávislá lomená osmiboká schodiště o šířce 0,7 m, každé se 182 schody. Ochoz je ve výšce 370 m nad mořem.

 

Přímo proti vyhlídkové věži směrem k bývalému Gabrielinu dvoru, v prostoru za dnešním sokolským hřištěm, mezi Ossariem a pomníkem Kuhnovy baterie, bylo 3. července 1866 stanoviště vrchního velení rakouské Severní armády. Odtud byl výhled na téměř celou bitevní linii. Vidět byl i les Svíb, protože lesní porost kolem rozhledny nebyl v době bitvy ještě tak rozsáhlý jako dnes.

 

6. května 1923, při návštěvě bojiště, vystoupil na původní rozhlednu francouzský maršál Ferdinand Foch. Na jeho počest nad bojištěm kroužilo 30 letadel. Roku1927 navštívil bojiště francouzský maršálek Francenet d´Espérey.

 

Vyhlídková věž je v zimní sezóně vždy od října do března uzavřena.