Archeologické oddělení

Na základě vlastních výzkumů shromažďuje sbírky a příslušnou dokumentaci o stavu a vývoji osídlení, společnosti a lidské činnosti na území východních Čech od nejstarších dob po středověk, případně včetně novověku. Výsledky vlastních výzkumů odborně vyhodnocuje a základní informace a zprávy o provedených výzkumech podle platných zásad předkládá v stanovených termínech ArÚ či příslušným orgánům státní památkové péče. Shromážděné nálezy eviduje jako sbírkové předměty, dokumentuje je, spravuje a odborně zpracovává. Zajišťuje všestranné odborné a vědecké využití sbírek, včetně přípravy výstav a expozic v muzeu, případně jinde, provádí vzdělávací a osvětovou činnost, publikuje nejrůznějšími formami výsledky vlastních odborných výzkumů. Na základě povolení Ministerstva kultury ČR a se souhlasem Akademie věd ČR provádí archeologické výzkumy formou povrchových průzkumů a výzkumů, záchranných akcí a archeologických dohledů, případně systematických výzkumů, a to na území vymezeném dohodou s AV ČR.

 • PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
  vedoucí archeologického oddělení, kurátor, archeolog
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 544 996
  Mobil: 603 188 845

  Detail
 • Mgr. Radek Bláha
  kurátor, archeolog
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 544 996
  Mobil: 603 114 104

  Detail
 • Mgr. Pavel Horník
  kurátor, archeolog
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 544 996
  Mobil: 734 836 764

  Detail
 • Mgr. Petra Sehnoutková
  kurátor, archeolog
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 544 996
  Mobil: 606 082 574

  Detail
 • Mgr. Petr Čechák, Ph.D.
  archeolog
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 544 996
  Mobil: 702 254 953

  Detail
 • Marcela Klapková
  dokumentátorka, správkyně depozitáře
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 544 996

  Detail
 • Žváková Zoja
  laborant, konzervátor keramiky

  GK,
 • Bc. Aneta Brožková
  laborantka a dokumentátorka
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  GK, Telefon: 495 544 996

  Detail