Mgr. Petr Čechák, Ph.D.
Obrázek kontaktu

archeolog


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 544 996
Mobil: 702 254 953

Odborná specializace: paleolit a mezolit, využívání geodetických metod v archeologii

Po absolvování oboru geodézie na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze (2005–2009) zahájil studium oboru archeologie na Univerzitě Hradec Králové (2009–2018), které zakončil disertační prací na téma „Výzkum paleolitických situací a nálezů ve východních Čechách a možnost jejich revize a zhodnocení“.

V letech 2014–2016 pracoval na pozici geodeta a technika na Archeologickém oddělení MVČ a roku 2016 absolvoval ERASMUS+ pracovní stáž v Eesti Ajaloomuuseum v Tallinnu. Mezi lety 2017 a 2019 působil jako geodet a digitalizátor na Katedře archeologie UHK a od roku 2019 pracuje opět na Archeologickém oddělení královéhradeckého muzea.

 

Projekty

2021
Spoluřešitel projektu specifického výzkumu na FF UHK „Nejstarší neolitická keramika na pozadí postpaleolitických společností ve východní Evropě a v Pobaltí“.

2020–2021
Řešitel vědeckovýzkumného projektu MVČ v Hradci Králové „Vyhledávání, mapování a výzkum paleolitických a mezolitických lokalit ve východních Čechách“.

Publikační činnost

Recenzované studie

ČECHÁK, P. 2021: Práce se souřadnicemi v archeologii – jak je zapisovat a jak převádět. Archeologie východních Čech 20 (2020), 5–31.

ČECHÁK, P. – KORENÝ, R. – KRUŠINOVÁ, L. 2021: Late Palaeolithic and Mesolithic in the Příbram region. Anthropologie 59/3, 251–296.

ČECHÁK, P. – ČECHÁK, P. – NOVÁK, R. 2021: Epigravettian in Eastern Bohemia. Quaternary International 587–588, 86–102.

ČECHÁK, P. 2020: Tahle země není pro starý paleolit: revize a problematika nejstarších nálezů z východních Čech. Archeologie východních Čech 19 (2020), 9–38.

ČECHÁK, P. 2019: Starší doba kamenná ve východních Čechách. Starý, střední a mladý paleolit. Archeologie východních Čech – Supplementum 3. Hradec Králové.

ČECHÁK, P. 2019: Využití geodetických metod v archeologii a možnosti lokalizace archeologických nalezišť. Živá archeologie 21, 88–96.

ČECHÁK, P. – HERČÍK, O. – ČECHÁKOVÁ-SUCHOPÁROVÁ, K. – TOMAN, M. 2019: Štípaná industrie z lokality Chotěvice (okr. Trutnov). Archeologie východních Čech 17 (2019), 5–25.

ČECHÁK, P. – PACÁKOVÁ, M. 2018: Listovitý hrot z Černčic v kontextu východních Čech. Archeologie východních Čech 13 (2017), 18–36.

ČECHÁK, P. – HERČÍK, O. – SUCHOPÁROVÁ, K. 2018: Paleolitická štípaná industrie z lokality Černčice. Archeologie východních Čech 13 (2017), 5–17.

PACÁK, M. – ČECHÁK, P. 2018: Sídliště kultury s lineární keramikou v Dolním Přímu (okr. Hradec Králové). Archeologie východních Čech 14 (2017), 5–47.

ČECHÁK, P. – SUCHOPÁROVÁ, K. 2017: Kostěné harpuny z lokality Kunda-Lammasmägi uložené ve sbírkách Eesti Ajaloomuuseum v Tallinnu: předběžné zhodnocení v kontextu mezolitu Pobaltí. Živá archeologie 19, 3–9.

ŠRŮTEK, F. – ČECHÁK, P. 2017: Prospekce veřejného protileteckého krytu v Kubištových sadech v Hradci Králové. Archeologie východních Čech 11 (2016), 158–170.

ADÁMEK, F. – ČECHÁK, P. – KOLERT, V. M. – PACÁK, M. 2014: Paleolitická štípaná industrie a její použitelnost k lovu. Živá archeologie 16, 67–76.

ČECHÁK, P. – PACÁK, M. 2012: Mamut ze Svobodných Dvorů, rekonstrukce a rekapitulace. Živá archeologie 14/2, 110–114.

 

Zprávy a nerecenzované příspěvky

ČECHÁK, P. 2021: Archeologický výzkum na pěti sousedících parcelách na k. ú. Libčany. In: K. Sklenář (red.), Archeologické výzkumy v Čechách 2020. Zprávy ČAS – Supplément 119. Praha, 5–6.

ČECHÁK, P. 2021: Paleolitická štípaná industrie z lokality Předmostí u Přerova uložená v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Archeologie východních Čech 21 (2021), 131–145.

ČECHÁK, P. 2020: 120 let od mamutího objevu ve Svobodných Dvorech. Archeologie východních Čech 18 (2019), 270–275.

ČECHÁK, P. 2020: Ojedinělý doklad přítomnosti bošácké skupiny v Mokrovousech (okr. Hradec Králové). Archeologie východních Čech 19 (2020), 151–161.

HOLBOVÁ, T. – SUCHOPÁROVÁ, K. – ČECHÁK, P. 2019: Lokalita Černčice ve východních Čechách ve světle archeologických nálezů. In: Z. Mírová – V. Záhorák – V. Němcová (eds.), Sborník prací 2. studentské archeologické konference. 10 let archeologie na olomoucké univerzitě. Olomouc, 72–87.

ČECHÁK, P. 2018: Archeologické nálezy ze starší doby kamenné uložené v Městském muzeu v Moravské Třebové. Moravskotřebovské vlastivědné listy 25, 2–6.

ČECHÁK, P. – HERČÍK, O. – SUCHOPÁROVÁ, K. 2018: Ojedinělý nález šipky typu Štramberk ze Slatiny. Archeologie východních Čech 13 (2017), 119–126.

 

Recenze

ČECHÁK, P. 2019: Zdeňka Nerudová: Základní příručka paleolitických technologií. Jak přežít ve starší době kamenné. Živá archeologie 21, 101.

ČECHÁK, P. 2016: Petr Šída: Gravettské osídlení v Lubné. Nálezy do roku 1960. Živá archeologie 18, 86.

 

Jméno

Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

Kontaktní formulář

Poslat email