Akce 2022

30. listopadu 2022 od 16 do 20 hodin 

Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu.
*program je průběžně doplňován

Od 25. do 27. listopadu 2022 na Eliščině nábřeží v Hradci Králové

4. prosince 2022 od 15 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE s rezervací - MĚNÍCÍ SE (PRA)VĚK

Od 25. do 27. listopadu 2022 na Eliščině nábřeží v Hradci Králové

Od 25. do 27. listopadu 2022 se uskuteční již XXXIII. ročník Muzejního adventního trhu. Pojďte se s námi podílet na zachování tradic, zprostředkování rukodělného umu a nabídněte své výrobky našim návštěvníkům.

Od 25. do 27. listopadu 2022 na Eliščině nábřeží v Hradci Králové

Ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici - konzervátor/-ka a restaurátor/-ka.

Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu.
*program je průběžně doplňován

20. listopadu 2022 od 15 hodin / MUZEJNÍ NEDĚLE s rezervací - K SALONU REPUBLIKY

1. listopadu 2022 od 17 hodin / přednáškový sál Muzea východních Čech v Hradci Králové

15. října 2022 se v Muzeu východních Čech v Hradci Králové konal Četnický den u příležitosti otevření výstavy Četnické humoresky v Salonu republiky.

19. října 2022  / Konference, která je výstupem projektu NAKI II Věnná města českých královen (Živá součást historického vědomí a její podpora nástroji historické geografie, virtuální reality a kyberprostoru), č. DG18P02OVV015.

Strana 1 z 6