XXXIII. Muzejní adventní trh 2022 - program

Od 25. do 27. listopadu 2022 na Eliščině nábřeží v Hradci Králové

Již 33 let mají návštěvníci Muzejního adventního trhu příležitost prožít si první adventní víkend nadcházejícího předvánoční času v sepětí s tradicí v neopakovatelné atmosféře okolí Kotěrovy stavby a ve společnosti poctivých řemeslníků.

 

muzejni trh

Letošní ročník trhu bude zaměřen nejen na prodej, ale také ve větší míře na prezentaci a ukázky poctivé řemeslné práce. Samozřejmostí se stalo zastoupení řemeslníků oceněných titulem „Nositel tradice lidových řemesel“ České republiky a také výrobců dodržujících tradiční výrobní postupy zapsané na republikovém Seznamu nemateriálních kulturních statků ČR nebo na Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

Přijďte se potěšit zručností poctivých a oceněných lidových řemeslníků z celé republiky nabízejících široký sortiment kvalitních výrobků z přírodních materiálů. Těšit se můžete na na šperky, mýdla, svíčky ze včelího vosku, výrobky z perníku či perličkové ozdoby z Poniklé a mnoho dalších produktů. Před budovou muzea budou prodávány také tradiční pochutiny a nápoje. Venkovní trhy pak ještě zpestří dětské projížďky na oslících (Oslitrek.cz).
Muzejní adventní trh se uskuteční pouze ve venkovních prostorách Eliščina nábřeží a přilehlého okolí a přístupný bude zdarma.

 

 

Programový plakát - ke stažení

Otevírací doba tržiště:

Pátek 25. listopadu: 15.00–20.00 hodin
Sobota 26. listopadu: 9.00–19.00 hodin
Neděle 27. listopadu: 9.00–16.00 hodin

 

Součástí trhů bude i sobotní doprovodný program 

V sobotu 26. listopadu 2022 od 9 do 17 hodin se v obou vnitřních vestibulech muzea uskuteční speciální doprovodný program. Návštěvníci se v tvůrčích dílnách setkají s oceněnými řemeslníky, nahlédnou tak pod ruce formířů, vyzkouší si například techniku modrotisku zapsanou na reprezentativním seznamu UNESCO, zjistí jak se taková forma na modrotisk vyrábí, dále objeví kouzlo zdobených perníčků nebo výroby betlémových figurek. Každý účastník tak bude mít možnost vyrobit si a odnést originální dárek.

Vestibul I. patra

Dana Holmanová - Nositelka ocenění Zlatý kolovrat 2011 za zdobený perník
Zdobení perníčků

Milan Bartoš - Nositel tradice lidových řemesel a držitel ocenění Zlatý kolovrat 2015 za vzorkorytectví (výroba a restaurování modrotiskových forem)
Modrotisk

Rautis - Reprezentuje lidovou tradici výroby vánočních ozdob na Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky, od 17. prosince 2020 je ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek zapsána na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO
Výroba ozdob ze skleněných perliček

Vestibul II. patra

Spolek lidové tvorby 
Výroba zvykoslovných předmětů, slané těsto, mikulášské zápichy

Jednodenní jednotné vstupné do vnitřních prostor muzea bude 90 Kč a zahrnuje vstup do všech výstav a expozic.