Mgr. Jan Juráček

kurátor; geologie


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 514 624

Odborná specializace:
strukturní geologie, paleontologie, geomorfologie, paleogeografie

 

Absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na strukturní geologii, paleontologii, geomorfologii a paleogeografii. Je správcem sbírky minerálů a hornin. Je členem Geologické komise Asociace muzeí a galerií České republiky, České asociace geomorfologů, České geologické společnosti a Central European Tectonic Studies Groups. Publikuje odborné i popularizační články, aktivně se účastní mezinárodních konferencí a seminářů. Badatelské aktivity zahájil na Českomoravské vrchovině, krátce působil v Ostravě a v Kolíně.

Výstavy

2018 − Pod mořskou hladinou 
2017 − Fosilie Michala Potůčka
2014 − Kunětická hora − sopečný ostrov v Polabí; Život v křídovém moři
2013 − Barvy v přírodě; Není všechno zlato, co se třpytí; 
          Přijďte před 100 lety; Vše za 100 let
2012 − Život v jezerech a močálech mladších prvohor

 

Účast na konferencích a seminářích

2019 - Seminár geológov múzeí SR a ČR - Spišská Nová Ves, Slovensko
2019 - Central European Tectonic Groups - Rozdrojovice u Brna
2019 - Stav geomorfologických výzkumů - Parkhotel Skalní město u Jičína
2018 - 9. křídový seminář - Praha
2018 - Seminář geologů muzeí ČR a SR - Olomouc
2018 − Stav geomorfologických výzkumů − Vílanec u Jihlavy
2018 − Central European Tectonic Studies Group − Rytro, Polsko
2017 − Stav geomorfologických výzkumů − Pec p. Sněžkou
2017 − Central European Tectonic Studies Group − Zánka, Maďarsko
2017 − Seminář geologů muzeí ČR a SR − Sedmihorky
2016 − 8. křídový seminář − Jičín
2016 − Seminár geológov muzeí SR a ČR − Košice, Herľany, Slovensko
2016 − Central European Tectonic Studies Group v Predná hora, Muráň, Slovensko
2015 − Role of fieldwork in geomorphology − Plzeň
2015 − Seminář geologů muzeí ČR a SR − Osek u Teplic
2014 − Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky – Vyžlovka
2014 − Stav geomorfologických výzkumů – Teplice
2013 − 19. kvartér – Brno
2013 − Seminár geológov muzeí SR a ČR − Bratislava
2013 − Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013
2012 − 18. Kvartér – Brno
2012 − 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář − Brno
2012 − Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky − Opava, Rejvíz
2011 − 17. kvartér − Brno
2010 − Stříbrná Jihlava − Jihlava
2009 − 15. kvartér − Brno
2009 − Stav geomorfologických výzkumů − Kašperské Hory
2008 − 14. kvartér − Brno
2008 − Mezinárodní rok planety Země − Brno
2008 − Stav geomorfologických výzkumů − Brno

 

Účast ve studentských odborných soutěžích

2003 − Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) − 2. místo v celostátním kole
1998 − Středoškolská odborná činnost (SOČ) − 8. místo v celostátním kole

Publikační činnost

Recenzované impaktované

Juráček, J. (2018): Vektorová analýza údolních os ve vztahu ke geologickým strukturám v povodí Honkova potoka u Semil. ― Sborník Severočeského muzea, Přírodní vědy, 36, 3–14. Liberec.

Juráček, J. (2018): Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 3. část (1901 – 1945). ― Acta Musei reginaehradecensis, Series A, Scientiae Naturales, 37, 59–90. Hradec Králové.

JURÁČEK J. (2014): The evaluation of geological structures by the vector analysis of valley axes. – Zeitschrift für Geomorphologie, 58, 2, 201–215. Stuttgart. http://www.schweizerbart.de/papers/zfg/detail/58/82764/The_evaluation_of_geological_structures_by_the_vector_analysis_of_valley_axes

Recenzované Open Access

JURÁČEK J. & MELICHAR R. (2015): Directions of valley axes in relationship to geological structure-element orientation in the Stříbrné Hory area in the Bohemian-Moravian Uplands (Czech Republic). ― Journal of Geodesy and Geomatics Engineering, 2, 2, 82–86. New York. http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=12854.html

Recenzované neimpaktované

JURÁČEK J. & MELICHAR, R. (2017): Post-Variscan tectonics of central part of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). ― Mineralogica et Petrographica Acta, Field Guide Series, 32, 18. Szeged.
JURÁČEK J. (2016): Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 2. část (1850–1900). ― Acta Musei reginaehradecensis, Series A, Scientiae Naturales, 36, 1–2, 5–21. Hradec Králové.
JURÁČEK J., KVAČEK J., MALÝ K. & SVOBODOVÁ M. (2016): Křídové uhelnaté jílovce u Vojnova Městce na Českomoravské vrchovině. – Acta Rerum Naturalium, 19, 7–14. Jihlava. http://actarerumnaturalium.cz/aktualni-cislo/
JURÁČEK J. (2015): Deformační vývoj hornin a vztah geologických struktur k údolním osám na Kunětické hoře u Pardubic. – Východočeský sborník přírodovědný–Práce a studie, 22, 19–37. Pardubice.
JURÁČEK J. (2015): Vývoj poznání tektoniky české křídové pánve. 1. část (17. stol.–1849). – Acta Musei reginaehradecensis, Series A, Scientiae naturales, 35, 2, 5–9. Hradec Králové.
JURÁČEK J. (2015): Tektonika křídových hornin ve vztahu k údolní síti v okolí Výravy u Hradce Králové. – Acta Musei reginaehradecensis, Series A, Scientiae Naturales, 35, 1, 5–9. Hradec Králové. http://www.muzeumhk.cz/files/acta-musei-35-1/acta-musei-35-1-01-juracek.pdf
JURÁČEK J. (2014): Minerály z lomu Rožmitál u Broumova ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové. – Acta Musei Reginaehradecensis, Series A., Scientiae Naturales, 34, 21–24. Hradec Králové.

JURÁČEK J. (2013): Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 53, 1, 33–45. České Budějovice. http://www.muzeumcb.cz/e-shop-publikaci/periodika/sbornik-jihoceskeho-muzea-v-ceskych-budejovicich-prirodni-vedy/rocnik-2013-2/sbornik-jihoceskeho-muzea-v-ceskych-budejovicich-prirodni-vedy-53-2013.html

JURÁČEK J. & BEZOUŠKOVÁ J. (2013): Křídové sedimenty u Havlíčkova Brodu. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, 20, 1–2, 86–88. Brno.

JURÁČEK J. (2012): Křídové sedimenty u Přibyslavi. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2012, 19, 1–2, 83−84. Brno. http://www.sci.muni.cz/gap/casop/

JURÁČEK J. (2011): Strukturně-geologické poměry rudních výskytů v okolí Stříbrných Hor na Českomoravské vrchovině. − Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 51, 38−42. České Budějovice.

JURÁČEK J. (2011): Zaniklé dobývání železné rudy u Dlouhé Vsi a Mírovky na Havlíčkobrodsku. − Havlíčkobrodsko, Vlastivědný sborník, 25, 222−232. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2009): Geomorfologické poměry údolí Sázavy u Pohledských Dvořáků východně od Havlíčkova Brodu. − Informace České geografické společnosti, 28, 1, 9−12. Praha. http://geography.cz/wp-content/uploads/2009/10/icgs012009_juracek1.pdf

JURÁČEK J. (2008): Metoda antropogenního odečtu. – In: Kunc J., Nunvářová S., Opluštilová I., eds: Seminář k „Mezinárodnímu roku planety Země“, Recenzovaný sborník příspěvků, 162−165. Brno.

JURÁČEK J. (2008): Zpráva o podrobném geomorfologickém mapování v jižní části PR Veltrubský luh. − Práce muzea v Kolíně, Řada přírodovědná, 8, 3−10. Kolín. http://www.muzeumkolin.cz/samostatnestranky/prace-muzea-v-koline-rada-prirodovedna-c-8-2008/

Konferenční abstrakta

Juráček, J. (2019): Preliminary paleostress analysis in the quarry Rožmitál at Broumov (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic). ― In: Hrdličková, K. & Daňková, L. (eds): 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups (CETEG), Abstract Volume, 35. Brno.
Juráček, J. & Roštínský P. (2019): Some aspects of the morphotectonics in the Hořice-Zvičina Ridge area (Czech Republic). ― In: Klimeš, J. & Hartvich, F. (eds): Český ráj ’19, State of geomorphological research in 2019, Book of Abstracts, 14. Praha.
Juráček, J. – Čech, S. – Zachariáš, J. & Melichar, R. (2018): Post-Variscan tectonics of eastern part of the Bohemian Cretaceous Basin (Czechia). ― Geology, Geophysics & Environment, 44, 1, 164–165. Krakow.
Juráček, J. (2018): Transpressional base of the cuesta morphotectonics in eastern part of the Bohemian Plateua (Czechia). ― In: Máčka, Z. – Ježková, J. – Nováková, E. & Kuda, F. (eds): Proceedings of the conference State of geomorphological research in 2018, April 25 – 27, Vílanec, 22–23. Brno.
Juráček, J. (2017): The role of structural steepness in a relation to the valley progress in the Honkův potok Brook catchment (The Krkonoše Piedmont, Czech Republic). ― In: Křížek, M. (ed.): Geomorfologický sborník 15. 17. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017, 22–23. Praha.

JURÁČEK J. (2017): The role of structural steepness in a relation to the valley progress in the Honkův potok Brook catchment (The Krkonoše Piedmont, Czech Republic). ― In: Křížek, M. (ed.): Geomorfologický sborník 15. 17. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2017, 22–23. Praha.
JURÁČEK J. (2016): The role of planar structures on the evolution of fluvial valles. – In: Vojtko R. (ed.): CETEG 2016–14th Meeting of the Central European Tectonic Group, Abstract volume, 42. Bratislava.
JURÁČEK J. (2015): Vector analysis of valley axes in a relation to geological structures on the Kunětická hora Hill near Pardubice. – In: Mentlík P. & Stacke V. (eds): Role of fieldwork in geomorphology, Abstracts, 48–49. Pilsen.
JURÁČEK J. (2014): Directions of valley axes in relationship to geological structure-element orientation in the Stříbrné Hory area in the Bohemian-Moravian Highlands (Czech Republic). – In: Marek T., Raška P., Dolejš M., eds.: Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide to conference. 33–34. Teplice.

JURÁČEK J. (2014): Vector analysis of valley axes in concordance to geological structures. – In: Marek T., Raška P., Dolejš M., eds.: Geomorphological proceedings 12. Proceedings and excursion guide to conference. 34–35. Teplice.

JURÁČEK J. (2013): Artistic impact and transformation of the georelief. – In: Máčka Z., Havlíček M., Demek J., Kirchner K., eds: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 57–58. Ostrava, Brno.

JURÁČEK J. (2013): Subrecentní zemětřesení na Českomoravské vrchovině. − In: Uhlířová H., Malíková R., Ivanov M., eds: 19. Kvartér. Sborník abstrakt, 25−26. Brno.

JURÁČEK J. (2013): Types of boulders in the area of Havlíčkův Brod (Bohemian-Moravian Uplands). – In: Máčka Z., Havlíček M., Demek J., Kirchner K., eds: Geomorfologický sborník 11. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, 16–17. Ostrava, Brno.

BEZKOUŠKOVÁ J., JURÁČEK J. (2012): Relikty křídy u Havlíčkova Brodu a Přibyslavi. − In: Hladilová Š, Doláková N., Dostál O., eds: 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Sborník příspěvků, 11−12. Brno.

JURÁČEK J. (2011): Vztah Ledečského krasu k vývoji údolí Sázavy. − In: Uhlířová H., Malíková R., Ivanov M., eds: 17. kvartér 2011. Sborník abstrakt, 12−13. Brno.

JURÁČEK J. (2010): Strukturně-geologické aspekty výskytu rudních ložisek v okolí Stříbrných Hor na Českomoravské vrchovině – In: Stříbrná Jihlava 2010 – Mezinárodní konference k historii hornictví a důlních prací na Vysočině. Anotace. Jihlava.

JURÁČEK J. (2009): Geomorphological mapping in the southern part of "Veltrubský luh" natural reserve. − In: Mentlík P. & Hartvich F., eds: Geomorfologický sborník 8, Sborník abstraktů, 22−23. Brno.

JURÁČEK J. (2009): Tvary georeliéfu na vátých píscích na severozápadním okraji Kolína−Zálabí. − In: Ivanov M., Roszková A., Sedláček J., Šimíček D., eds: 15. kvartér 2009, Sborník abstrakt, 14−15. Brno.

JURÁČEK J. (2008): Kvartérní fenomény Kolínska. – In: Roszková A., Vlačiky M., Ivanov M., eds: 14. kvartér 2008, Sborník abstrakt, 7. Brno.

JURÁČEK J. (2008): Užití metody gonioizobazit v rámci morfostrukturní analýzy severní části Jihlavsko-sázavské brázdy. In: Máčka Z. & Kallabová E., eds: Geomorfologický sborník 7, Sborník abstraktů, 18−19. Brno.
Zprávy, recenze
JURÁČEK J. (2009): Průvodce po geologických zajímavostech kraje Vysočina − Recenze. − Acta Rerum Naturalium, 6, 53. Jihlava.

JURÁČEK J. (2009): Seminář k „Mezinárodnímu roku planety Země“. – Geografie−Sborník České geografické společností, 114, 1, 80. Praha.

Popularizační

BEZOUŠKOVÁ J. & JURÁČEK J. (2012): Moře na Havlíčkobrodsku. – Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 52, 12, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2012): O přírodní poloze hradu Lipnice. – Panorama Lipnice, Oficiální zpravodaj Obecního úřadu v Lipnici nad Sázavou, 5, 4. Lipnice nad Sázavou.

JURÁČEK J. (2012): Přibyslavsko na pobřeží křídového moře. – Přibyslavský čtvrtletník

JURÁČEK J. (2011): Nejhlubší propast Vysočiny. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 51, 45, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2011): Nový výzkum ledečských vápenců. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 51, 41, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2011): O zaniklých cihelnách. − Havlíčkobrodské listy, 3, 3, 10. Havlíčkův Brod.

JINDROVÁ A., JURÁČEK J., ROUS P. (2010): Šmolovy a Vršovice. − Havlíčkobrodské listy, 2, 11, 10. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2010): Dolní ulice byla původně údolím. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 51, 13, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): Havlíčkobrodsko v mladších čtvrtohorách. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 49, 13, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): Havlíčkobrodsko v třetihorách. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 49, 10, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): Havlíčkobrodsko ve starších čtvrtohorách. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 49, 12, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): K problematice výstavby větrných elektráren. − Cesta vrchovinou, Regionákní týdeník, 49, 4, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): Ke globálnímu oteplování. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 49, 3, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): Něco o kopci Vysoká. − Havlíčkobrodský deník, 7, 9, 7. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): O původu Stvořidel. − Havlíčkobrodský deník, 7, 20, 7. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): O říčce Sázavce. − Havlíčkobrodský deník, 7, 55, 8. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): O těžbě uranu u Brzkova. − Havlíčkobrodský deník, 7, 16, 7. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): Poznámky ke globálnímu oteplování. − Havlíčkobrodský deník, 7, 10, 7. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): Radonové riziko na Havlíčkobrodsku. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 49, 35, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): Údolní nádrž Stříbrné Hory − ano či ne? − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 49, 5, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2008): Významné geologické zlomy na Havlíčkobrodsku. − Havlíčkobrodský deník, 7, 79, 8. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2007): Havlíčkobrodsko v druhohorách. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 48, 36, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2007): Havlíčkobrodsko v prahorách a starohorách. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 48, 29, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2007): Havlíčkobrodsko v prvohorách. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 48, 34, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2007): K nálezu prvohorních slepenců. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 48, 21, 5. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2007): Krápníky v Brodě. − Cesta vrchovinou, Regionální týdeník, 48, 24, 5. Havlíčkův Brod.

Manuskripty

Juráček J. (2018): Paleonapěťová analýza v lomu Rožmitál u Broumova. Předběžná zpráva. ― Manuskript, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 6.

 JURÁČEK J. (2018): Tektonika české křídové pánve. Rešerše k disertační práci. – MS, rešerše. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno.
JURÁČEK J. (2012): Geomorfologické poměry povodí Dlouhoveského potoka na Českomoravské vrchovině. https://www.researchgate.net/profile/Jan_Juracek/
JURÁČEK. (2012): Stavba moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou. − MS, diplomová práce. Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Brno. http://is.muni.cz/th/327857/prif_m/

JURÁČEK J. (2011): Přehled geologických výzkumů Ledečského krasu. Rešerše k diplomové práci. − MS, rešerše. Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno. http://is.muni.cz/th/327857/prif_m/

HOŘÁK R., JURÁČEK J., NOVÁKOVÁ K., ZAHRÁDKOVÁ I. (2010): Základní geologická mapa ČR. List 25-14-15. − MS, mapa. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno, Valašské Meziříčí.

HOŘÁK R., JURÁČEK J., NOVÁKOVÁ K., ZAHRÁDKOVÁ I. (2010): Hydrogeologická mapa. List 25-14-15. − MS, mapa. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno, Valašské Meziříčí.

JURÁČEK J. (2010): Strukturně geologické výzkumy širšího okolí Stříbrných Hor. − MS, rešerše. Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Brno. http://is.muni.cz/th/327857/prif_b/

JURÁČEK J. (2010): Vztah směrů údolních os a orientace geologických strukturních prvků v okolí Stříbrných Hor. − MS, bakalářská práce. Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Brno. http://is.muni.cz/th/327857/prif_b/

NOVÁKOVÁ K. & JURÁČEK J. (2010): Vysvětlivky ke geologické mapě. List 25-14-15 východ. − MS, závěrečná zpráva. Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita. Brno, Valašské Meziříčí.

JURÁČEK J. (2009): Morfostrukturní analýza severní části Jihlavsko-sázavské brázdy. Závěrečná zpráva. – https://docs.google.com/open?id=0B8UL_KxguMUuenRBY0lKZkFUZy01MUh4b3RnckFodw

JURÁČEK J. (2003): Geomorfologické mapování severní části Jihlavsko-sázavské brázdy. − MS, mapa. Archiv autora. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (2003): Jihlavsko-sázavská brázda − severní část. Morfostrukturní analýza. − MS, práce Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Archiv autora. Havlíčkův Brod.

JURÁČEK J. (1998): Fyzickogeografický obraz České republiky. − MS, práce Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Archiv autora. Havlíčkův Brod.

Jméno

Mgr. Jan Juráček

Kontaktní formulář

Poslat email