RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.
Obrázek kontaktu

kurátor; paleontologie


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 514 624

Odborná specializace:
mineralogie a paleontologie, správa geologických sbírekvýzkum permokarbonské fauny a zvláště pak paprskoploutvé ryby permokarbonu.
Absolvent Přírodovědecké fakulty UK v Praze, obor geologie, specializace paleontologie. V přírodovědeckém oddělení muzea pracuje od roku 1971. Je správcem sbírkových fondů geologie a specializuje se na výzkum permokarbonské fauny a zvláště pak na paprskoploutvé ryby permokarbonu. V rámci své specializace se zúčastnil řady mezinárodních sympozií a byl řešitelem několika výzkumných grantů.

Výstavy

1971 – 1986 –  „Příroda severovýchodních Čech“ – Geologická část Expozice  
1980 –  „Přírodovědecké sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové" – Geologická část výstavy
1986 – „Zkameněliny východních Čech a prehistorická zvířata v obrazech Lubomíra Dědka“ 
1988 – „Pestrá příroda“ – Geologická část výstavy  
1988 –  „Zkameněliny mladších prvohor“ 
1990 – „350 milionů let lesa“ (ve spolupráci s Přírodovědeckým muzeem ve Vídní a Státním muzeem pro mineralogii a geologii v Drážďanech) 
1994 – „Dinosauři nebyli jediní“ 
1995 – „Příroda východních Čech“ – Geologická část výstavy  
1999 – „Stavební kámen v Hradci Králové“ (spoluautor Zdeněk Doubek) 
2004 – „Krása minerálů“ (spoluautor Zdeněk Doubek) 
2005 – „Život v pravěkých mořích, jezerech a močálech“ (ve spolupráci s Národním muzeem) 
2010 – „Nové objevy fauny a flóry v jezerních pánvích mladších prvohor"
2012 – "Život v jezerech a močálech mladších prvohor"

Účast na na konferencích a seminářích

1984 – “Table ronde International”  v Paříži 1988 – Mezinárodní sympozium “Results of the Research on the Permocarboniferous Fauna”
1990 – “New Research on Permo-Carboniferous Faunas” – Bad Dürkheim, Německo. 
1995 – “Early vertebrates – Lower vertebrates” v Paříži 
1998 – Výroční setkání a exkurze francouzské “Asociace geologů permu” v Hradci Králové.2002 – “First International Palaeontological Congress” v Sydney 
Výroční konference a exkurze francouzské “Asociace geologů permu” v r. 1990 (Autun, Francie), 1995 (Freiberg, Německo), 1997 (Buxieres-les-Mines, Francie), 1998 (Hradec Králové) 
2003 –  4. paleontologický seminář – Ostrava 
2004 – „Early vertebrates – Lower vertebrates“ – desáté sympozium v Gramadu v Brazílii. 
2004 – „Late Westphalian terrestrial biotas and palaeoenvironments of the Variscan foreland and adjacent intramontane basins“ – Bergakademie Freiberg, Německo 
2005 –  6. paleontologický seminář – Olomouc 
2006 –  „5th Meeting of the Moroccan Group of Permian and Triassic in El Jadida, Morocco“ 
2006 – 7th Paleontological Conference – Brno 
2007 – 8. Paleontologická konferencia – Bratislava 
2008 – Mezinárodní sympozium „5th Symposium on Permo-Carboniferous Faunas“
2010 – 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference – Praha
2013 – Carboniferous-Permian Transition – Albuquerque, New Mexico, USA 
2014 – Field Meeting on Carboniferous and Permian Nonmarine – Marine Correlation, Freiberg, Germany
2017 – Paleozoikum 2017 – konference Masarykova Univerzita Brno, 2.října 2017
2018 – 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & Mikro 2018 workshop. Praha,18.-19. října 2018
2019 – Palaeo&Life – Annual Meeting of the Paläontologische Gesellschaft, Munich, 15-18 September, 2019

Publikační činnost

ŠTAMBERG, S. (1970): Reptilkoprotilten aus tertiären Diatomeenerden von Bechlejovice in Böhmen. - Čas. min. geol., 15, 3, 217-225. Praha. 

ŠTAMBERG, S. (1973): Přehled permokarbonských druhů ryb řazených k rodu Paramblypterus (Actinopterygii). - Acta Mus. Reginaehradecensis s. A., 14, 19-43. Hradec Králové

ŠTAMBERG, S. (1975): New data on the osteology of genus Paramblypterus (Actinopterygii). - Věst. Ústř. úst. geol., 50, 305-309. Praha

ŠTAMBERG, S. (1976): Revision of genus Paramblypterus (Actimopterygii) from the Lower Permian of Bohemia. - Sbor. geol. věd, Ř. Paleont., 18, 9-52. Praha

ŠTAMBERG, S. (1978): New data on Pyritocephalus sculptus (Pisces) from the Carboniferous of the Plzeň Basin. - Paleontologická konference „77“ Universita Karlova, 275-288. Praha

ŠTAMBERG, S. & LANG, V. (1979): Nález trnů rodu Listracanthus (Chondrichthyes) v kulmských břidlicích Moravy.- Věst. Ústř. úst. geol., 54, 5, 301-304. Praha

ŠTAMBERG, S. (1981): Některé další výsledky studia permokarbonských ryb ze severovýchodních Čech. - Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. Sci. Nat., 16, 107-124. Hradec Králové

ŠTAMBERG, S. (1982): Výsledky paleontologických výzkumů na lokalitě Horní Kalná v podkrkonošské pánvi. - Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. Sci. Nat., 17, 5-51. Hradec Králové

ŠTAMBERG, S. (1983): Revision of the genus Sceletophorus (Actinopterygii) from the Carboniferous of the Plzeň Basin. - Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. Sci. Nat., 18, 43-74. Hradec Králové.

ZAJÍC, J. & ŠTAMBERG, S. (1985): Summary of the Permocarboniferous freshwater fauna of the limnic basins of Bohemia and Moravia.- Acta Mus. Reginaehradecensis S. A, Sci. Nat., 20, 61-82. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (1986): Fish Spinarichthys dispersus (Actinopterygii) from the carboniferous of Bohemia. - Acta Univ. Carolinae - Geol., Špinar Vol., 2, 155-169. Praha.

ŠTAMBERG, S. (1986): Poissons Permocarboniferes de Tchecoslovaquie. - Bull. Soc. Hist. Nat. Autun (France). 99-113.

ŠTAMBERG, S. (1989): Fishes of the Central Bohemian Carboniferous Basins and their relations to the fauna of other analogous regions. - Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. Sci. Nat., 22, 87. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (1989): Scales and their utilization for the determination of actinopterygian fishes (Actinopterygii) from Carboniferous basins of Central Bohemia. - Čas. min. geol., 34, 3, 255-269. Praha.

ŠTAMBERG, S. (1990): New finds of Actinopterygian fishes in the sediments of the Rudník Horizon (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemia).- In: Roček Z. (ed.): Czechoslovak Paleontology 1990, 25. Charles University. Praha.

ŠTAMBERG, S. (1990): Preliminary results of the study of Actinopterygian fishes from the Boskovice Furrow.- In: Roček Z. (ed.): Czechoslovak Paleontology 1990, 26. Charles University. Praha.

ŠTAMBERG, S. (1991): Actinopterygians of the Central Bohemian Carboniferous Basins.- Acta Mus. Nat. Pragae, B, 47, 1-4, 25-104. Praha.

ŠTAMBERG, S. (1993): Paramblypterus gelberti (Goldfuss, 1847), a new find of an actinopterygian fish in sediments of the Rudník horizon (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemia).- In: Heidtke U. (ed.): New Research on Permo-Carboniferous Faunas.- Pollichia-Buch, 29, 83-88. Bad Durkheim.

ŠTAMBERG, S. (1994): Comparison of actinopterygian fishes from the Autun Basin (France) and the Krkonoše Piedmont Basin (Eastern Bohemia).- Věst. ČGÚ, 69, 2, 19-24. Praha.

ŠTAMBERG, S. & Zajíc, J. (1994): Setlikia bohemica gen. et sp. nov., a new actinopterygian fish (Actinopterygii, Igornichthyidae) from the Late Carboniferous of Bohemia.- Věst. ČGÚ, 69, 3, 53-58. Praha.

ŠTAMBERG, S. (1995): Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve.- Zprávy o geol. výzk. v r 1994, 167-168. ČGÚ Praha.

ŠTAMBERG, S. (1997): New discoveries of palaeoniscoid fishes and other fauna and flora from the northern region of Boskovice Furrow, Czech Republic.- Journ. Czech Geol. Soc., 42, 1-2, 111-120. Praha.

ŠTAMBERG, S. (1998): Preliminary results of the study of Permian actinopterygian fishes from Buxieres-les-Mines (Allier, France).- Acta Mus. Reginaehradecensis S. A, Sci. Nat., 26, 173-178. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (1999): Paleontologické lokality permu olivětínských vrstev vnitrosudetské pánve a přehled fauny. – Acta Musei Reginaehradecensis S. A, 27, 3-18. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, s. (2000): Actinopterygians (Palaeoniscoids) In: Steyer, J.S. et all: New data on the Flora and fauna from the Supper most Carboniferous - Lower permian of Buxieres-les-Mines, Bourbon l´Archambault Basin (Allier, France). A preliminary report.- Bull. Soc. Géol. France, 171, 2, 239-249.

ŠTAMBERG, S., ZAJÍC, J. (2000): New data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis.- Věst. ČGÚ, 75, 4, 455-458. Praha.

ŠTAMBERG, S. (2001): Fin spine of a ctenacanthoid shark (Elasmobranchii, Ctenacanthoidea) from the Upper Stephanian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia).- Bull. Czech Geol. Surv., 76, 2, 141-148. Praha.

ŠTAMBERG, S. (2002): Actinopterygian fishes from the new Lower Permian locality of the Krkonoše Piedmont Basin.- Journ. Czech Geol. Soc., 47, 1-2. Praha.

ŠTAMBERG, S. (2003): Chemical preparation of vertebrates from the Lower Permian of the Boskovice Furrow.- Acta Mus. Reginaehradecensis, S. A., 29, 143-150. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (2003): Dvě významné paleontologické lokality ve spodním permu severní části Boskovické brázdy.- Zprávy o geol. výzk. v roce 2002. ČGÚ Praha.

ŠTAMBERG, S. (2003): Paprskoploutvá ryba Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopterygii) ve vnitrosudetské pánvi.- Zprávy o geol. výzk. v roce 2002. ČGÚ Praha.

ZAJÍC, J. & ŠTAMBERG, S. (2004): Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data. – Acta Musei Reginaehradecensis S. A., 30, 5-14. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (2006): Carboniferous/Permian acteropterygian fishes of the continental Basins of the Bohemian Massif, Czech Republic: an overview. – In: Lucas S. G., Cassinis, G. & Schneider, J. W. (eds.): Non-Marine Permian Biostratigraphy and Biochronology. Geological Society, London, Special Publications, 265, 217-230.

ŠTAMBERG, S. (2007): Permo-Carboniferous Actinopterygians of the Boskovice Graben. Part 1. Neslovicella, Bourbonnella, Letovichthys, Elonichthys. – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 1-155pp.

ŠTAMBERG, S. (2007): The collection of actinopterygian fishes from the Vrchlabí Formation (Lower Permian, Asselian) of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemia) at the Natural History Museum in Vienna. - Acta Musei reginaehradecensis, Ser. A, 32, 5-10. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. & ZAJÍC, J. (2009): Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic. – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 224pp. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (2010a): A new aeduellid actinopterygian from the Lower Permian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) and its relationship to other Aeduellidae. – Bulletin of Geosciences, 85(2): 183-198.

ŠTAMBERG, S. (2010b): Taxonomic remarks on Rhabdolepis saarbrueckensis Gardiner, 1963 (Osteichthyes Actinopterygii) and its relationship to some actinopterygians from the Late Carboniferous of the Bohemian Massif, Czech Republic. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series, 179(15): 153-170.

ŠTAMBERG, S. (2012): Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 / C – Paleontologie, 149-150.
 
ŠTAMBERG, S. (2013): Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012/ C-Paleontologie, pp. 199-201.
 
ŠTAMBERG, S. (2013): Aeduellid fishes (Actinopterygii) of the Bohemian Massif (Czech Republic) across the Carboniferous – Permian boundary. – In: Lucas, S. G. et al. (eds): the Carboniferous – Permian Transition. New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin 60, 417 – 422.
 
ŠTAMBERG, S. (2013): Knowledge of the Carboniferous and Permian Actinopterygian Fishes of the Bohemian Massif – 100 years after Antonín Frič. -  Acta Musei Nationalis Pragae, Ser. B, vol. 69, 3-4, pp. 159-181.
 
ŠTAMBERG, S. (2013): New data on the osteology of the actinopterygian fish Amblypterus and the relationship between Amblypterus and Paramblypterus. - Acta Musei Nationalis Pragae, Ser. B, vol. 69, 3-4, pp. 183-193.
 
HOSGÖR, I., ŠTAMBERG, S. (2014): A first record of late Middle Permian actinopterygian fish from Anatolia, Turkey. – Acta Geologica Polonica, Vol. 64 (2014), No.2, pp. 147-159.
 
ŠTAMBERG, S. (2014): Fossiliferous Early Permian horizons of the Krkonoše Piedmont Basin and the Boskovice Graben (Bohemian Massif) in view of the occurrence of actinopterygians. – Freiberger Forschungshefte, C 548, psf. (22): 45-60. Freiberg.
 
ŠTAMBERG, S. (2014): Nález kosterních fragmentů velkého obojživelníka a další permské fauny z lokality Arnultovice v podkrkonošské pánvi. – Zprávy o geologických výzkumech za rok 2013/ C – Paleontologie, 94-97. Česká geologická služba. Praha.

ŠTAMBERG, S. (2015): Paprskoploutvé ryby a další fauna obratlovců z fosiliferních obzorů spodních vrstev letovického souvrství (spodní perm) boskovické brázdy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014/C-Paleontologie,vol. 49: 71-74. Czech Geological Survey, Prague. DOI 0.3140/zprávy.geol.2014.16

ŠTAMBERG, S. (2016): Actinopterygians of the Stephanian sediments of the Krkonoše Piedmont basin (Bohemian Massif) and their palaeobiogeographic relationship. – Bulletin of Geosciences 91(1): 169-186 (18 figures). Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119.

OPLUŠTIL, S., SCHMITZ M., KACHLÍK, V. & ŠTAMBERG, S. (2016):  Re-assesment of litostratigraphy, biostratigraphy, and volcanic aktivity of the Late Paleozoic Intra-Sudetic, Krkonoše-Piedmont and Mnichovo Hradiště basins (Czech Republic) based on new U-Pb CA-ID_TIMS ages. – Bulletin of Geosciences 91(2): 399-432 (14 figures, 2 tables). Czech Geological Survey, Prague. ISSN 1214-1119.

ŠTAMBERG, S. (2016): A new actinopterygian species of Igornichthys Heyler, 1972 from the Permian of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif, Czech Republic), and its relationship to the actinopterygians of other European Permo-Carboniferous basins. – Geodiversitas, 38(4): 475-488.  Publications Scientifiques Museum national d´histoire naturelle, 57 rue Cuvier, Paris cedex 05, France; ISSN 1280-9659

ŠTAMBERG, S. (2016): Paleontologické výzkumy významné lokality rudnického obzoru (spodní perm) v podkronošské pánvi. – Geoscience Research Reports, vol. 49: 27-30. Czech Geological Survey, Prague. ISSN 0514-8057

ŠTAMBERG, S ., SCHNEIDER, J. & WERENBURG, R. (2016): Fossil fauna and flora of a re-discovered fossiliferous locality in the Late Carboniferous Ploužnice Horizon of the Krkonoše-Piedmont Basin, Bohemian Massif. – Fossil Imprint, 72(3-4):215-224.  ISSN 2533-4050. National Museum, Prague.

ŠTAMBERG, S. (2017): Research by the Museum of Eastern Bohemia in Hradec Králové on significant localities with Permian faunas in the Bohemian Massif – Part 1 – Krkonoše Piedmont Basin, Rudník member. – Acta musei Reginaehradecensis s. A., 36 (1-2): 23–46.

ŠTAMBERG, S. & LAPACÍK, M. (2018): Nové zoopaleontologické nálezy v ploužnickém obzoru (pennsylvan) podkrkonošské pánve. – Geoscience Research Reports, 51 (2): 103–106.

ŠTAMBERG, S. (2018): Actinopterygians of the Permian lokality Buxières-les-Mines (Bourbon-l´Archambault Basin, France) and relationship to other early Actinopterygians. – Fossil Imprint, 74 (3–4): 245–291.

ŠTAMBERG, S., LAPACÍK, M. & SCHNEIDER, J. 2019: Nové nálezy obratlovců z asselu chotěvického souvrství podkrkonošské pánve. – Geoscience Research Reports, vol. 52, 1/2019: 71-74.

ŠTAMBERG, S. (2019): RNDr. Vojtěch Turek, CSc. 70th birthday. – Fossil imprint 75: 3-7.

ŠTAMBERG, S. (2020): Teeth of actinopterygians from the Permo–Carboniferous of the Bohemian Massif with special reference to the teeth of Aeduellidae and Amblypteridae. –Bulletin of Geosciences 95(4): 369-389.

WERNEBURG, R., ŠTAMBERG, S., STEYER, J.-S. (2020): A new stereospondylomorph, Korkonterpeton kalnense gen. et sp. nov., from lower Permian of the Czech Krkonoše Piedmont Basin and a redescription of Intasuchus silvicola from the lower Permian of Russia (Temnospondyli, Amphibia). – Fossil Imprint, 76(2): 217–242, Praha.

KLEMBARA, J., MIKUDÍKOVÁ, M., ŠTAMBERG, S., HAIN, M. (2020): First record of the stem amniote Discosauriscus (Seymouriamorpha, Discosauriscidae) from the Krkonoše Piedmont Basin (the Czech Republic). – Fossil Imprint, 76(2): 243–251, Praha. 


Publikované abstrakty přednášek

ŠTAMBERG, S. (2002): Aeduellids (Actinopterygii) from the Lower Permian of the Bohemian Massif.-  IPC2002, Geological Society of Australia, Abstracts 68, 148-149. Sydney.

ŠTAMBERG, S. (2003): Paprskoploutvé ryby spodního permu boskovické brázdy – současný stav poznání.- Sborník vědeckých prací VŠB – Technické Univerzity Ostrava, řada hornicko-geologická, 49, 32-34. Ostrava.

ŠTAMBERG, S. (2004): Actinopterygians of the Czech Massif on the boundary of the  Carboniferous  and Permian. – 10th International Symposium on Early Vertebrates/Lower Vertebrates,  Abstracts, p. 33-34. Gramado.

ŠTAMBERG, S. (2004): Lower Permian actinopterygian fishes and their occurence in the fossiliferous horizons of the Boskovice Graben. – Workshop & IGCP 469 Central European Meeting „Freiberg 2004“, Geological Institute, Freiberg University, October, 9-11, 2004, p. 39. Freiberg.

ŠTAMBERG, S. (2005): Nové nálezy paprskoploutvých ryb a další fauny ve spodním permu boskovické brázdy. – In: Lehotský, T. (ed.): 6. paleontologický seminář -  sborník příspěvků. Univerzita Palackého, Olomouc, str. 57-58.

ŠTAMBERG, S. (2005): Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu. – In: Breiter, K. (ed.): 2. sjezd České geologické společnosti Slavonice 19.-20. října 2005, Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, str. 97. Praha.

ŠTAMBERG, S. (2006): Late Palaeozoic actinopterygian fishes of the continental basins of the Bohemian Massif, Czech Republic. – La 5 eme Réunion du Groupe Marocain du Permien et du Trias, GMPT-5, El Jadida, Maroc, 26-29 Avril 2006, Resumes, Abstracts, p. 78. El Jadida.

ŠTAMBERG, S. & ZAJÍC, J. (2008): Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic. In: ŠTAMBERG, S. & Zajíc, J. (eds): Faunas and Palaeoenvironments of the Late Palaeozoic, 45-46. Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (2011): Upper Palaeozoic actinopterygians and possibility of their use for biostratigraphy of continental Permo-Carboniferous basins of Central Europe. In: Lebedev, O. & Ivanov,  A. (eds): Abstract Volume of the II International Obruchev Symposium „Palaeozoic Early Vertebrates“, St. Petersburg, p. 43.

ŠTAMBERG, S. (2014): Fossiliferous Early Permian horizons of the Krkonoše Piedmont Basin and the Boskovice Graben (Bohemian Massif) in view of the occurrence of actinopterygians. – In: Elicki,O., Schneider, J.W., Spindler, F. (eds):CPC-2014 Field Meeting on Carboniferous and Permian Nonmarine – Marine Correlation, Abstract volume, p. 65. Freiberg.

ŠTAMBERG, S. (2017): Permské fosiliferní horizonty severní poloviny boskovické brázdy a jejich paralelizace na základě fauny. – Paleozoikum 2017 – Sborník abstraktů, 22-24. Masarykova univerzity Brno.

ŠTAMBERG, S. (2018): Actinopterygians of the family Aeduellidae in the Permo-Carboniferous basins of the Czech Republic. – Folia, Special Volume, 2018: 90. Praha & Plzeň.

PLOCH, I., KIERSNOWSKI, H., RASZYŃSKI, P., ŠIMŮNEK, Z., ŠTAMBERG, S., VOIGT, S., WOJEWODA, J.  A  ZAJÍC, J. (2018): First comprehensive investigation of the Permian Intra-Sudetic basin -  new transnational point project. – Folia, Special Volume, 2018: 67. Praha & Plzeň.

RACZYŃSKI, P., KIERSNOWSKI, H., PLOCH, I., ŠIMŮNEK, Z., ŠTAMBERG, S., VOIGT, S., WOJEWODA, J. A ZAJÍC, J. (2018): Life in the early Permian – Paleontological expedition near Tłumaczów (Intrasudetic synclinorium, Poland-Czech border area). – Folia, Special Volume, 2018: 71. Praha & Plzeň.

ŠTAMBERG, S. (2019): Teeth of actinopterygians from the Permo-Carboniferous of the Bohemian Massive have an important taxonomic value. – Abstracts of the 90th Annual Meeting of the Paläontologische Gesellschaft, p.143. Munich.

Exkurzní průvodci 

MARTÍNEK, K., ŠTAMBERG, S. & ZAJÍC, J. (1997): Krkonoše Piedmont Basin. Excursion Guide. – Third World Congress of Herpetology, 1-6. Praha. 

ŠTAMBERG, S., PROUZA, V., ZAJÍC, J. & MARTÍNEK, K. (1998): Annual Excursion of AGP 1998 -Bohemian Permocarboniferous Basins. – Regional Musem of Eastern Bohemia, 1-46. Hradec Králové. 

ŠTAMBERG, S., ZAJÍC, J., MARTÍNEK, K., PROUZA, V. & ŠIMŮNEK, Z. (2008): Excursion guide – Krkonoše Piedmont Basin and Boskovice Graben. – In: ŠTAMBERG, S. & ZAJÍC, J. (eds): Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic, 57-77. Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové.

OPLUŠTIL,K., MARTÍNEK, K., LOJKA,R.,ROSENAU, N., ZAJÍC, J., ŠIMUNEK, Z., DRÁBKOVÁ, J., ŠTAMBERG, S. (2014): The Carboniferous – Permian basins of Central and Western Bohemia Krkonoše Mt. Foreland and the Bohemian Massif, Czech Republic. – In: Schneider, J.W., Opluštil, s., Scholze, F. (eds): CPC-2014 Field Meeting on Carboniferous and Permian Nonmarine – Marine Correlation, Excursion Guide. Pp. 14-54. Freiberg. 
 

Vědecko-populární články a doprovodné publikace k výstavám

ŠTAMBERG, S. (1983): Geologická část. In: Lohniský & kol.: Příroda severovýchodních Čech. Průvodce stálou expozicí. Krajské muzeum východních Čech v Hradci Králové. 

ŠTAMBERG, S. (1988): Významná paleontologická lokalita v Podkrkonoší.- Památky a Příroda, 13, 8, 502-503. Praha.

ŠTAMBERG, S. (1988): Za rybami středočeských karbonských pánví.- Živa, 5, 190-193. Praha.

ŠTAMBERG, S. (1989): Okno do nitra Země.- Krkonoše, 6, 3-5. Vrchlabí.

ŠTAMBERG, S. (1994): Dinosauři nebyli jediní.- Muzeum vých. Čech v Hradci Králové, 1-13. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (1995):  Geologický vývoj. Vymřelé formy života. In: Mocek & kol.: Příroda východních Čech. Text k výstavě. Muzeum východních Čech v Hradci Králové: 6-14. 

ŠTAMBERG, S. (1997): Život v jezeru Boskovické brázdy před 250 miliony let.- Živa, l, 27-29. Praha.

ŠTAMBERG, S. (1998): Za nejstaršími suchozemskými čtvernožci.- Živa,  3, 121-122. Praha

ŠTAMBERG, S. & Doubek, Z. (1999): Stavební kámen v Hradci Králové. Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Text k výstavě. 16 pp. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (2002): Za zkamenělinami boskovické brázdy, - Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 12 stran. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (2003): Trnovití rybovití obratlovci mladších prvohor Čech a Moravy. – Živa, 1/2003, 32-35. Praha.

ŠTAMBERG, S. (2005): Významné paleontologické lokality boskovické brázdy a možnosti jejich ochrany. - Ochrana přírody, 59, 2, 49-52. Praha.

ŠTAMBERG, S. & DOUBEK, Z. (2004): Krása minerálů – Mineralogické zajímavosti východních Čech. – Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 20 pp. Hradec Králové.

ŠTAMBERG, S. (2004): Když byl Žilov na rovníku. – Obecníček Žilova a Stýskal, 9, 29-31. Žilov.

ŠTAMBERG, S. (2005): Život v pravěkých mořích, jezerech a močálech. – Publikace ke  stejnojmenné výstavě, 20 pp. Hradec Králové

ŠTAMBERG, S. (2012): Život v jezerech a močálech mladších prvohor. – Publikace ke stejnojmenné výstavě, 48 pp. Muzeum východních Čech v Hradci Králové.

Jméno

RNDr. Stanislav Štamberg, CSc.

Kontaktní formulář

Poslat email