Bc. Tereza Tejklová
Obrázek kontaktu

kurátorka fondu mykologie, dokumentátorka


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 534 798
Mobil: 728 954 096

Odborná specializace: mykologie, mykofloristický výzkum Královéhradeckého a Pardubického kraje, ochrana hub
Odpovědná redaktorka přírodovědeckého časopisu Acta Musei Reginaehradecensis s. A.
 

 
Narozena 1984 v Hradci Králové. Bakalářský titul získala na Masarykově univerzitě v Brně v oboru muzeologie obhajobou práce Faleristika ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové, ve které se zaměřila na řády a vyznamenání z období Rakouska-Uherska a Rakouska.
 
Ještě během studií absolvovala v Muzeu východních Čech dvě dvoutýdenní praxe, poté několik brigád a od roku 2010 pracuje jako dokumentátorka přírodovědeckého oddělení.
 
Je členkou České vědecké společnosti pro mykologii, kde se účastní aktivit v sekci pro výzkum diverzity a ochranu hub (makromycetů), Slovenské mykologické společnosti a výboru České mykologické společnosti, kde je zároveň i  členkou redakční rady Mykologického sborníku. Připravuje popularizační mykologické přednášky a pracuje v mykologických poradnách v Hradci Králové a Pardubicích.

Publikační činnost

TEJKLOVÁ T., 2009: Orobanche minor v Panské Habrové u Rychnova nad Kněžnou. Východočeský botanický zpravodaj, 9: 10-11.

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2011: Zajímavé nálezy hub z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Orlické hory a Podorlicko, 17: 128–132, 163. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2011: Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouzar nalezen po 12 letech v České republice. Acta Musei Reginaehradecensis S. A, 33: 74. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2011: Pavučinec kávově bílý – Cortinarius balteatoalbus nalezen v České republice. Mykologické listy, 118: 16-20.

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2012: Zajímavé nálezy hub z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou II. Orlické hory a Podorlicko, 18: 203–210. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2012: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Pavučinec červánkový – Cortinarius solis-occasus nalezen v České republice. Mykologické listy, 121: 1-5.

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius croceocaeruleus – pavučinec modrošafránový. Mykologické listy, 123: 1-7. (PDF)

TEJKLOVÁ T., 2013: Pozoruhodné druhy hub v údolí Divoké Orlice (příspěvek k poznání mykoflóry CHKO Orlické hory). Orlické hory a Podorlicko, 19: 225–234. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Zajímavé nálezy hub z Podorlicka. Acta Musei Richnoviensis (Sect. natur.) 20(1-2): 19-36. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius caesiocanescens – pavučinec šedomodrý. Mykologické listy, 126: 1–6.

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2013: Hradní kopec Litice. Mykoflóra přírodní památky. Orlické hory a Podorlicko, 20: 263–270. (PDF)

SAMKOVÁ V. & TEJKLOVÁ T., 2014: Výsledky mykologického průzkumu v lomu Rožmitál a jeho okolí. Acta Musei Reginaehradecensis S. A., 34: 29-40.

TEJKLOVÁ T., 2014: Mykologické dny Maštale 2013. Mykologický sborník, 91(1):30-32.

TEJKLOVÁ T., JINDŘICH O. & KRAMOLIŠ J., 2014: Ramaria gracilis (basidiomycetes, Gomphaceae) nalezena v Čechách. Mykologické listy 127: 1-8. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2014: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius joguetii – pavučinec sladkovonný. Mykologické listy, 128: 1–10. (PDF)

TEJKLOVÁ T., DECKEROVÁ H. & GAISLER J., 2015: Sabuloglossum arenarium (Geoglossaceae) in the Czech Republic. Czech Mycology, 67(1): 85–94. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2015: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius velicopia – pavučinec závojnatý. Mykologické listy, 130: 5–11. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2014: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius odorifer – pavučinec anýzový. Mykologické listy, 132: 13–21. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2015: Mykoflóra přírodní rezervace Třebovské stěny. Orlické hory a Podorlicko, 21(1): 105–129. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Pavučinec náramkovcový – Cortinarius praestans, vzácný druh listnatých lesů. Mykologický sborník, 92(1): 10–18. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Šupinovka choceňská – Pholiota chocenensis, nedávno popsaný druh s českým rodokmenem. Mykologický sborník, 92(3-4): 83–87. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Mykoflóra přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna. Orlické hory a Podorlicko, 22/1-2: 127–166. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Pavučinec Bulliardův – Cortinarius bulliardii, nápadný druh teplomilných dubohabřin. Mykologický sborník, 93(3): 68–77. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2016: Zajímavé nálezy hub z Podorlicka II. Acta Musei Richnoviensis, 23(3-4): 45–72. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2016: Zajímavé nálezy z lesa „V Poustkách“ nedaleko Rychnova nad Kněžnou III. Orlické hory a Podorlicko, 23/1-2: 113–124. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2017: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius percomis – pavučinec zlatohnědý. Mykologické listy, 136: 1–11. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2017: Dvě rážovky se zajímavou ekologií. Mykologický sborník, 94(2): 39–50. (PDF)

ZÍBAROVÁ L. & TEJKLOVÁ T., 2017: Rážovka břečťanová (Pleonectria sinopica) na Slovensku. Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti 46: 22. (PDF)

JÁN S. & TEJKLOVÁ T., 2018: Nález škárky hvězdicovité na Klatovsku. Mykologický Sborník, 95(3): 81–88.

TEJKLOVÁ T., 2018: Houby bohdanečského lázeňského parku a okolí (východní Čechy). Acta Musei Reginaehradecensis, s. A. 37: 19–46. (PDF)

TEJKLOVÁ T., 2018: Z 18. setkání mladých mykologů. Mykologické listy, 139: 42–49.

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2018: Mykoflóra přírodní památky Rychnovský vrch. Orlické hory a Podorlicko, 25(1–2): 193–235. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2018: A contribution to the knowledge of lignicolous fungi of Podunajská nížina Lowland (Slovakia). Catathelasma 19: 1–80. (PDF)

TEJKLOVÁ T., 2019: Mladí mykologové se sešli již po devatenácté. Mykologické listy, 143: 31–42.

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2019: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius subtortus – pavučinec olivově žlutý. Mykologické listy, 142: 1–11.

ZÍBAROVÁ L. & TEJKLOVÁ T., 2019: Notes on corticioid fungi of the Czech Republic. II. Athelidium caucasicum (Stephanosporaceae, Agaricales). Czech Mycology, 71(1): 91–98. (PDF)

ZÍBAROVÁ L. & TEJKLOVÁ T., 2019: Hlíva nejbělejší – Cheimonophyllum candidissimum – v České republice. Mykologické listy, 143: 1–9. (PDF)

TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2019: Modrospórka hladkovýtrusá – Amaurodon mustialaensis – v České republice a na Slovensku. Mykologické Listy, 144: 22–30.

TEJKLOVÁ T., KRAMOLIŠ J. & BOROVIČKA J., 2020: Vzácné a zajímavé pavučince ČR. Cortinarius pseudoarcuatorum – pavučinec slzivkovitý. Mykologické Listy, 145: 1–10.

TEJKLOVÁ T., SAMKOVÁ V. & KNAUEROVÁ M., 2020: Za mykologem Josefem Slavíčkem (1945–2019). Mykologické Listy, 145: 56–61.

TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2020: A contribution to the knowledge of lignicolous fungi of Podunajská nížina Lowland (Slovakia) 2. Catathelasma, 21: 5–148.

ZÍBAROVÁ L. & TEJKLOVÁ T., 2020: Ztráty a nálezy I.: Větvovka svídová ‒ Vuilleminia macrospora. Mykologické Listy, 145: 27–39.

ZÍBAROVÁ L. & TEJKLOVÁ T., 2020: Poznámky ke kornatcům z rodů Corticium a Marchandiomyces v České republice. Mykologické Listy, 146: 23–38.

ZÍBAROVÁ L. & TEJKLOVÁ T., 2020: Několik poznámek ke kornatce lilákové – Peniophora lilacea. Mykologické Listy, 146: 39–47.

TEJKLOVÁ T., 2021: Houby přírodní rezervace Černý důl (CHKO Orlické hory). Acta Musei Reginaehradecensis, s. A., 39: 5–32.

TEJKLOVÁ T. & KRAMOLIŠ J., 2021: Pavučinec výjimečný (Cortinarius rubellus) – smrtelně jedovatý příbuzný pavučince plyšového. Mykologický Sborník, 98(1): 3–12.

TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2021: Mykologicky cenná území ČR. Zajímavé houby v přírodní rezervaci Buky u Vysokého Chvojna. Nová botanika, 4(1): 22–23.

TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2021: Mykologicky cenná území ČR. Houby přírodní rezervace Zemská brána. Nová botanika, 4(2): 38–39.

ZÍBAROVÁ L., KOUT J. & TEJKLOVÁ T., 2021: Notes on Hapalopilus eupatorii and Erastia ochraceolateritia. Czech Mycology, 73(1): 59–77.

TEJKLOVÁ T., 2022: Houby přírodní rezervace Zemská brána (CHKO Orlické hory). Acta Musei Reginaehradecensis, s. A., 40: 109–140.

TEJKLOVÁ T., 2022: Mladí mykologové po dvacáté prvé. Mykologické Listy, 151: 66–80.

TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2022: Muchomůrka přechodná – Amanita intermedia v České republice. Mykologický Sborník, 99(1): 14–18.

TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2022: Mykologicky cenná území ČR. Houby národní přírodní památky Swamp. Nová Botanika, 5(1): 25–26.

TEJKLOVÁ T. & ZÍBAROVÁ L., 2022: Mykologicky cenná území ČR. Houby přírodní rezervace Žernov. Nová Botanika, 5(2): 30–31.

 

Výběr z popularizačních pořadů

26.7.2019 / Český rozhlas Hradec Králové
https://hradec.rozhlas.cz/maso-chudych-jsou-pry-houby-kdyz-nerostou-v-lese-muzete-si-je-vypestovat-doma-na-8024290

10.8.2018 / Český rozhlas Pardubice
https://pardubice.rozhlas.cz/stredomorska-houba-uprostred-prahy-realita-letosniho-horkeho-leta-7586258

24.11.2017 / Český rozhlas
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3954189

8.11.2017 / NOVA Plus
https://novaplus.nova.cz/porad/vase-tema/video/10811-vase-tema-s-mykolozkou-terezou-tejklovou/

22.9.2017 / Český rozhlas Hradec Králové
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3921713

25.11.2016 / Český rozhlas
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3753034

11.6.2016 / Český rozhlas Hradec Králové
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3921713

15.8.2014 / Český rozhlas Hradec Králové
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3188321

15.7.2014 / Český rozhlas Pardubice
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3165675

21.2.2013 / Český rozhlas Pardubice
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2833294

30.8.2011 / Český rozhlas Pardubice
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2422546

Jméno

Bc. Tereza Tejklová

Kontaktní formulář

Poslat email