Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.
Obrázek kontaktu

kurátor; hospodářské dějiny, válka 1866


E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 495 534 798

Odborná specializace: Vojenské dějiny s důrazem na prusko-rakouskou válku 1866, dějiny 19. století, kampanologie.

V letech 2002-2008 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor historie, v roce 2015 tamtéž obhájil doktorskou disertační práci. V Muzeu východních Čech v Hradci Králové pracuje od roku 2012 a spravuje fondy Militaria, Výroba-technika, Doprava-spoje, Zemědělství a Ekonomika. Další odborný zájem představují např. dějiny přemyslovské epochy a církevní dějiny středověku obecně.

Výstavy

2013
Kampanologická expozice z fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové 
Regionální mutace výstavy Via Benedictina - 800 výročí příchodu benediktinů na Broumovsko, společně s Mgr. Radkem Bláhou

2014
Den c. k. řadového pěšího pluku č. 18, společně s Mgr. Stanislavem Hrbatým
Mým národům! První světová válka na frontách i v zázemí, společně s PhDr. Jaroslavou Pospíšilovou

2015
Svoboda přišla v máji. Květen 1945 ve východních Čechách, společně s PhDr. Jaroslavou Pospíšilovou a Mgr. Zdeňkou Kulhavou
Pevnost královéhradecká, společně s Mgr. Radkem Bláhou a Ing. Jiřím Slavíkem

2016
Ve stínu války
80 let muzea války 1866 na Chlumu
Ohlasy prusko-rakouské války
František Josef I. (1830-1916): K 150. výročí návštěvy královéhradeckého bojiště a 100. výročí úmrtí

2018
Prusko-rakouská válka roku 1866 ve svědectví archeologických nálezů (2018)

Publikační činnost

Monografie:

2010
SOMER, TOMÁŠ – ŠRÁMEK, Josef: Historie benediktinského opatství sv. Petra a Pavla ve Vilémově (1160-1541). Praha 2010.

2015
SOMER, Tomáš – ŠRÁMEK, Josef – KOVÁŘ, Miroslav: Benediktinské opatství ve Vilémově. Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí. České Budějovice 2015.     

2016
ŠRÁMEK, Josef: Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov. Praha 2016.
ŠRÁMEK, Josef: Mezi normou, reformou a praxí. Proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku. Olomouc 2016.
KESSLER, Vojtěch – ŠRÁMEK, Josef: Requiem za rytíře. Jezdecká srážka u Střezetic 3. 7. 1866. Hradec Králové 2016.

 

Kolektivní díla:
2013
KOUPIL, Ondřej (ed.): Jeroným Růžička: Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Praha 2013.
MILLER, Jaroslav a kol.: Soupis pramenů městské historiografie do roku 1800. Svazek I. Morava. Olomouc 2013.
2014
KALOUS, Antonín – STEJSKAL, Jan – ŠRÁMEK, Josef (eds.): Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. Olomouc 2014.
2015
CHVOJKA, Aleš – ŠRÁMEK, Josef (eds.): Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. Hradec Králové 2015.
TUHÝ, Bohumír – ŠRAMAR, Jiří – ŠRÁMEK,  Josef a kol.: Prusko-rakouská válka roku 1866: Výzbroj a výstroj. Hradec Králové 2015.
2016
KOLÁŘ, Ondřej – ŠRÁMEK, Josef: Viribus unitis. Sborník příspěvků k 55. narozeninám PhDr. Karla Podolského. Olomouc 2016.
2017
BALCAROVÁ, Jitka – KUBŮ, Eduard – ŠOUŠA, Jiří: Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Eds.. Praha 2017.
DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana a kol.: Dvůr a církev v českých zemích středověku. Praha 2017.
SCHELLE, Karel – TAUSCHEN, Jaromír (eds.): Encyklopedie českých právních dějin. Svazek IX. Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň 2017.
2018
CHVOJKA, Aleš – ŠRÁMEK, Josef (eds.): Kleine Enzyklopädie des Preussisch-Österreichischen Krieges zur Exposition des Kriegesmuseums 1866 Chlum. Hradec Králové 2018.
CHVOJKA, Aleš – ŠRÁMEK, Josef (eds.): Malá encyklopedie prusko-rakouské války k expozici Muzea války 1866 na Chlumu. 2. přepracované a rozšířené vydání. Hradec Králové 2018.

 

Články a studie:

2006
ŠRÁMEK, Josef: Historický vývoj břevnovského klášterství z pohledu jeho proboštství v Broumově v 15. století. In: Studia iuvenilia MMIV-MMV, Ostrava 2006, s. 9-33.

2007
ŠRÁMEK, Josef: K otázce smrti Jana Lucemburského. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica 33, 2007, s. 67-82.

2008
ŠRÁMEK, Josef: Břevnov a Chrudim: ve stínu falz. Chrudimské vlastivědné listy 3, 2008, s. 1-5.
ŠRÁMEK, Josef: Královna Eliška Rejčka, paní věnných měst (1288-1335). Chrudimské vlastivědné listy 5, 2008, s. 17-19.
ŠRÁMEK, Josef: Osobnost procházející dějinami: Stále záhadný Kristián (mnich kláštera sv. Emmerama v Řezně nebo sv. Benedikta, Bonifacia a Alexia v Břevnově?). Studia theologica 1, 2008, s. 32-40.
ŠRÁMEK, Josef: Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu: Kosmův vztah k českým klášterům, aneb na okraj jeho Kroniky Čechů. In: STEJSKAL, Jan (ed.): Mladá historie, Olomouc 2008, s. 117-138.

2009
ŠRÁMEK, Josef: „Aby události neunikly paměti.“ Středověká listinná falza a kláštery. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2, 2009, s. 13-37.
ŠRÁMEK, Josef: Lesk a bída benediktinského mnišství v raně středověkých Čechách: břevnovský klášter v klíčových letech 993-1200 . Historica Olomucensia 35-2009. Sborník prací historických XXIII, s. 21-39.
ŠRÁMEK, Josef: Ohlédnutí za historií benediktinského opatství v Podlažicích. Chrudimské vlastivědné listy 5, 2009, s. 11-15.
ŠRÁMEK, Josef: Opat Bavor z Nečtin, břevnovský klášter a podlažický Codex Gigas. Chrudimské vlastivědné listy 6, 2009, s. 12-16.
ŠRÁMEK, Josef: Středověká listinná falza. Podvod nebo prostředek uchování dějinné paměti? Dějiny a současnost 4, 2009, s. 37-40.

2010
ŠRÁMEK, Josef: „Ctihodný otec a pán Bavor, z Božího milosrdenství opat břevnovský, téhož místa téměr druhý zakladatel.“ K vytváření obrazu osobnosti v historiografii. Církevní dějiny 6, 2010, s. 16-33.
ŠRÁMEK, Josef: Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (1. část). Chrudimské vlastivědné listy 6, 2010, s. 13-15.

2011
ŠRÁMEK, Josef: Letopisy hradišťsko-opatovické a jejich místo v kulturních dějinách přemyslovského věku . Chrudimské vlastivědné listy 3, 2011, s. 12-14.
ŠRÁMEK, Josef: Na okraj počátků Břetislavovy fundace v Rajhradě. Příspěvek ke vztahu rajhradského a břevnovského kláštera v 11.-13. století. In: Documenta Pragensia Supplementa II. Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku. Praha 2011, s.  45-73.
ŠRÁMEK, Josef: Několik střípků z dějin vilémovského kláštera (2. část). Chrudimské vlastivědné listy 2, 2011, s. 6-9.
ŠRÁMEK, Josef: Vzestup a pád rodové fundace olomouckých Přemyslovců. Několik slov ke konci benediktinského konventu v klášteře Hradiště u Olomouce. Střední Morava 2, 2011, s. 4-15.
ŠRÁMEK, Josef: Zamyšlení nad stránkami análů hradišťsko-opatovických. Poznámka na okraj jedné středověké památky ve světle současného bádání. Vlastivědný věstník moravský 4, 2011, s. 305-314.

2012
ŠRÁMEK, Josef: Několik poznámek k počátkům benediktinského kláštera ve Vilémově (Příspěvek k fundační činnosti rané české šlechty ve 12. století) . Havlíčkobrodsko 26. Havlíčkův Brod 2012, s. 7-73.
ŠRÁMEK, Josef: Poznámka k událostem na Chrudimsku za prusko-rakouské války roku 1866 bezprostředně po bitvě u Hradce Králové. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2012, s. 10-12.
ŠRÁMEK, Josef: Vita contemplativa, vita apostolica? Středověké mnišství v interakci mezi normou a reformou. Církevní dějiny 10, 2012, s. 21-45.

2013
ŠRÁMEK, Josef: Břevnovská listinná falza a počátky osidlování Broumovska pohledem současného dějepisectví. In: KOUPIL, Ondřej (ed.): Jeroným Růžička: Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Praha 2013, s. XXXIII-XLV.
ŠRÁMEK, Josef: K výročí roku 1063: Moravský biskup Jan aneb O jednom obrazu z Kosmovy kroniky. Vlastivědný věstník moravský 3, 2013, s. 4-20.
ŠRÁMEK, Josef: Kníže zakladatel? Otázka paměti o vládě Břetislava I. na Moravě v moderním historiografickém paradigmatu i v pramenech domácí provenience 12. až 14. věku. Historica Olomucensia 44-2013. Sborník prací historických XXXII, s. 11-42.
ŠRÁMEK, Josef: Po stopách pozapomenuté přemyslovské rodové větve Děpolticů: Jeden pohnutý příběh ze středověkých dějin východních Čech. Chrudimské vlastivědné listy 1, 2013, s. 6-10.
ŠRÁMEK, Josef: Význam deníku Vojtěcha Weidenhoffera pro dějiny prusko-rakouské války z roku 1866. Havlíčkobrodsko 27. Havlíčkův Brod 2013, s. 130-168.
ŠRÁMEK, Josef: Znovu k tragickému osudu poručíka c. k. pěšího pluku č. 21 Františka Kabeláče (30. 3. 1843 – 17. 9. 1866). Chrudimské vlastivědné listy 3, 2013, s. 2-5.

2014
ŠRÁMEK, Josef: Benediktinské opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku a jeho vztahy k Moravě ve středověku . Vlastivědný věstník moravský 3, 2014, s. 1-13.
HEJHAL, PETR – ŠRÁMEK, Josef: Glosy k raně středověkým dějinám Želiva. In: Archeologie východních Čech, Supplementum 1, Sborník k poctě Jiřího Kalfersta, Hradec Králové 2014, s. 87-92.
ŠRÁMEK, Josef: Ještě jednou k posledním Vánocům biskupa Zdíka, aneb O kterém Jeníkově mluví letopis opata Jarlocha? Havlíčkobrodsko 28. Havlíčkův Brod 2014, s. 7-50.
ŠRÁMEK, Josef: Klášter cisterciaček Vallis sanctae Mariae v Pohledu ve víru doby vymknuté z kloubů. Havlíčkobrodsko 28. Havlíčkův Brod 2014, s. 51-89.
ŠRÁMEK, Josef: Kláštery olomoucké diecéze za episkopátu Bruna ze Schauenburka (1245-1281). Rajhradská kauza z roku 1255 . In: KALOUS, Antonín – STEJSKAL, Jan – ŠRÁMEK, Josef (eds.): Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. Olomouc 2014, s. 145-167.
ŠRÁMEK, Josef: Křtitelnice z chrámu sv. Ducha v Hradci Králové. Památka na zaniklý klášter v Podlažicích u Chrudimi a cenný doklad českého středověkého zvonařství a konvářství. Chrudimské vlastivědné listy 2, 2014, s. 9-10.
ŠRÁMEK, Josef: Křtitelnice z chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v kontextu dobového zvonařského a konvářského řemesla. Chrudimské vlastivědné listy 3, 2014, s. 14-16.
ŠRÁMEK, Josef: Město Německý Brod a jeho zkušenost s válkou z roku 1866 očima městských elit. Bellum 1866, 2, 2014, s. 33-48.
ŠRÁMEK, Josef: Osudy benediktinského opatství ve Vilémově na sklonku středověku jako příklad počátků konfesijního rozkolu mezi Čechami a Moravou. Církevní dějiny 13, 2014, s. 94-116.
ŠRÁMEK, Josef: Rajhradský klášter jako enigma moravských středověkých dějin? Cesta Rajhradu k proboštství v horizontu 11.-14. století . Vlastivědný věstník moravský 1, 2014, s. 43-60.
ŠRÁMEK, Josef: Rekvizice zvonů za první světové války: Dva fragmenty prací Ignaze Dracka z kostela v Chrasti ve sbírkách Muzea východních Čech v Hradci Králové . Chrudimské vlastivědné listy 5, 2014, s. 17-19.
ŠRÁMEK, Josef: Válečné rekvizice zvonů v letech 1916 a 1917 s přihlédnutím k regionu východních Čech. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 4, 2014, s. 19-24.
ŠRÁMEK, Josef: Venkov za prusko-rakouské války roku 1866: Selské paměti jako historický pramen a podnět pro další bádání. Východočeské listy historické 32, 2014, s. 183-191.

2015
ŠRÁMEK, Josef: Co (ne)víme o raně středověkých dějinách břevnovského kláštera - a jak s tím naložit? Časopis Matice moravské 134, 2015, s. 207-218.
ŠRÁMEK, Josef: Formování klášterní domény ve 13. a 14. století na příkladu benediktinských proboštství v Polici nad Metují a Broumově. Historica Olomucensia 48, 2015. Sborník prací historických XXXVI, s. 13-42.
ŠRÁMEK, Josef: Havlíčkobrodský zvon Vilém. K osudům hmotných památek v době husitské a pohusitské. Archeologie východních Čech 8, 2015, s. 152-172.
ŠRÁMEK, Josef: Když se psal rok 1866: Město Světlá nad Sázavou v čase prusko-rakouské války. In: Světelsko III. Vlastivědný sborník. Světlá nad Sázavou 2015, s. 29-37.
ŠRÁMEK, Josef: „Léta Páně 1541 slit v Hradci.“ O zvonu z kostela sv. Markéty v Podlažicích. Chrudimské vlastivědné listy 5, 2015, s. 9-11.
ŠRÁMEK, Josef: Poutavé svědectví o životě v královéhradecké pevnosti na počátku prusko-rakouské války roku 1866. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 3-4, 2015, s. 16-21.
NOVOTNÝ, David – ŠRÁMEK, Josef: V žáru zrozeny, žárem zničeny: Osudy chrasteckých zvonů v 18. století . Chrudimské vlastivědné listy 4, 2015, s. 5-7.
ŠRÁMEK, Josef: Vzpomínky Josefa Volfa na válku roku 1866 v kontextu vývoje moderního vojenského dějepisectví aneb Jak sedlák z Máslojed předběhl historiky . Bellum 1866, 2, 2015, s. 36-43.
ŠRÁMEK, Josef: „Záhada“ zvonu Vilém. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-2, 2015, s. 22-28.

2016
ŠRÁMEK, Josef: Inventář historické sbírky Válečného musea 1866 na Chlumu z let 1936-1954 . Bellum 1866, 2, 2016, s. 128-146.
MATOUŠEK, Josef – ŠRÁMEK, Josef: Josef Simon (5. 1. 1882 – 10. 7. 1966). Učitel, turista, divadelní dramaturg a režisér, historik. Bellum 1866, 2, 2016, s. 149-158.
KESSLER, Vojtěch – ŠRÁMEK, Josef: Obrazy války v historii aneb Mantinely recepce válečných událostí na příkladu války roku 1866. Marginalia Historica 2, 2016, s. 105-131.
ŠRÁMEK, Josef: Od Hradce Králové k Olomouci a ještě dál. Anabáze Ladislava Prokopa z 21. pěšího pluku za války roku 1866. In: KOLÁŘ, Ondřej – ŠRÁMEK, Josef (eds.): Viribus unitis. Sborník příspěvků k 55. narozeninám PhDr. Karla Podolského. Olomouc 2016, s. 38-58.
ŠRÁMEK, Josef: Prusko-rakouská válka roku 1866 a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Vlastivědný věstník moravský 4, 2016, s. 87-92.
ŠRÁMEK, Josef: Utíkejte, Prajzi jdou! Prusko-rakouská válka v paměti obyvatel východních Čech. Dějiny a současnost 6, 2016, s. 10-13.
ŠRÁMEK, Josef: Ve vojenském kabátě, pod císařským praporem: Prožitek na bojištích z roku 1866 v řadách 21. pěšího pluku. Havlíčkobrodsko 30. Havlíčkův Brod 2016, s. 113-143.
ŠRÁMEK, Josef: Zvony z kostela Nejsvětější Trojice v Suché u Nechanic. Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-2, 2016, s. 32-36.
ŠRÁMEK, Josef: Život v královéhradecké pevnosti a jejím okolí ve vzpomínkách syna městského nadlesního: Dva střípky z dějin prusko-rakouské války roku 1866. Bellum 1866, 1, 2016, s. 102-107.

2017
ŠRÁMEK, Josef: „A také klášter Hradisko u Olomouce byl obnoven naším řádem.“ Konkurence mezi řeholními řády a kolektivní identity kléru v českých zemích ve 12. století. Vlastivědný věstník moravský 2, 2017, s. 113-128.
ŠRÁMEK, Josef: Benediktinské expozitury na Moravě (Poznámka k vývoji církevní správy do husitských válek). Historica Olomucensia 52, 2017, s. 13-53.
ŠRÁMEK, Josef: Benediktinské expozitury ve východních Čechách doby předhusitské. Příspěvek k otázce geneze a významu klášterních dependencií. Východočeský sborník historický 32, 2017, s. 141-171.
ŠRÁMEK, Josef: Cesta tam a zase zpátky: Morava ve válečném roce 1866 ve vzpomínkách Ladislava Prokopa z 21. pěšího pluku. In: XXXIII. Mikulovské sympozium. Rok 1866 na Moravě. Brno 2017, s. 39-52.
ŠRÁMEK, Josef: Fragment zvonu mistra Eliáše z roku 1591 z Rosic u Chrasti. Chrudimské vlastivědné listy 4, 2017, s. 12-14.
ŠRÁMEK, Josef: Jepičí život monumentu aneb Zapomenutý pomník císaře Františka Josefa I. v Hradci Králové . Zpravodaj Společnosti ochránců památek ve východních Čechách 1-4, 2017, s. 53-55.
MATOUŠEK, Josef – ŠRÁMEK, Josef: Josef Simon (1882-1966): Skica portrétu pozapomenutého „gymnazijního profesora a skromného vlastivědného pracovníka“. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci 313, 2017, s. 61-76.
HOLAS, Matouš – ŠRÁMEK, Josef: Nálezy z prusko-rakouské války roku 1866 v ossariu na Chlumu a jejich archeologická a antropologická interpretace . Bellum 1866, 2, 2017, s. 123-127.
ŠRÁMEK, Josef: „ Nešťastné jsou obce, na jejichž polích krvavé furie války v zkázyplném reji zuřily...“ Život na královéhradeckém venkově ve válečném roce 1866 . In: BALCAROVÁ, Jitka – KUBŮ, Eduard – ŠOUŠA, Jiří (eds.): Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době. Praha 2017, s. 189-207.
ŠRÁMEK, Josef: Opat Bavor z Nečtin a vývoj břevnovského klášterství v době posledních Přemyslovců se zřetelem k severovýchodním Čechám. Východočeský sborník historický 31, 2017, s. 79-103.
ŠRÁMEK, Josef: Postavení benediktinů na dvorech Přemyslovců. In: DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Dana a kol.: Dvůr a církev v českých zemích středověku. Praha 2017, s. 121-135.
ŠRÁMEK, Josef: Proměna královéhradeckého bojiště z prusko-rakouské války v pietní památkové území v letech 1866–1936. In: Monumenta vivent. Sborník Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově. Jaroměř 2017, s. 23-58.
ŠRÁMEK, Josef: Případ přepadení biskupa Jindřicha Zdíka (1145) . In: SCHELLE, Karel – TAUSCHEN, Jaromír (eds.): Encyklopedie českých právních dějin. Svazek IX. Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň 2017, s. 499-501.
ŠRÁMEK, Josef: Sociální sítě konventu cisterciaček Vallis sanctae Mariae v Pohledu ve středověku. Havlíčkobrodsko 31. Havlíčkův Brod 2017, s. 7-25.
ŠRÁMEK, Josef: Vznik Válečného musea 1866 na Chlumu ve světle soudobých polemik (1910-1936). Bellum 1866, 2, 2017, s. 31-41.
ŠRÁMEK, Josef: Ztráty farnosti Chrast v důsledku válečných rekvizic kovů v letech 1917 a 1918. Chrudimské vlastivědné listy 1, 2017, s. 8-10.

2018
ŠRÁMEK, Josef: Odkaz „Otce vojenských hrobů z prusko-rakouské války“ Jana Nepomuka Steinského. Bellum 1866, 1, 2018, s. 32-37.
Vojtěch KESSLER – ŠRÁMEK, Josef: Otec válečných hrobů. Jan Nepomuk Steinský: muž, kterému památka válečných obětí nebyla lhostejná. Dějiny a současnost 6, 2018, s. 30-33.

Jméno

Mgr. Josef Šrámek, Ph.D.

Kontaktní formulář

Poslat email