ZÁMEČNICKÁ ŠKOLA. ŘEMESLO JE UMĚNÍ.

8. 5. 2014 - 17. 12. 2014 | Výstava představí výjimečné bohatství uměleckořemeslných prací vzešlých z dílen Odborné školy pro umělecké zámečnictví, která působila v Hradci Králové v letech 1880 až 1954.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 16. listopadu 2014 denně mimo pondělí vždy od 9.00 do 17.00 hodin.

Zámečnická škola. Řemeslo je umění.
Nejrozsáhlejší výstava letošního roku v Muzeu východních Čech v Hradci Králové představí výjimečné bohatství uměleckořemeslných prací vzešlých z dílen Odborné školy pro umělecké zámečnictví, která působila v Hradci Králové v letech 1880 až 1954 a jednu z nejvýraznějších kapitol uměleckého řemesla a školství v Hradci Králové.

Z výstavy Zámečnická škola. Řemeslo je umění - galerijní sál
Muzeum východních Čech v Hradci Králové si připomene 140. výročí od založení školy (1874, Třebechovice pod Orebem), která se významnou měrou vepsala do tváře města a jeho okolí.

Z výstavy Zámečnická škola. Řemeslo je umění - malý výstavní sál
Ve třech výstavních sálech si výstava klade za cíl monograficky zpracovat historii této školy, která působila ve městě v letech 1880 až 1954 a zanechala v Hradci Králové výjimečné bohatství uměleckořemeslných prací zhotovených z kovu. Chceme upozornit na významné osobnosti nejen z řad profesorů a odborných učitelů, ale také z řad studentů, kteří se v nemalé míře zasloužili o rozvoj kovářského a zámečnického řemesla ve městě.

Z výstavy Zámečnická škola. Řemeslo je umění - lapidárium

AKCE PROJEKTU

DEN RODINY

neděle 11. května 2014
    Vytvořite si svůj návrh uměleckého dekoračního kování

KRÁLOVÉHRADECKÁ MUZEJNÍ NOC

30. května 2014
Krása kovářského řemesla s ukázkami práce kovářů a podkovářů

SYMPOZIUM K UMĚLECKÉMU KOVÁŘSTVÍ

5. září 2014

DEN UMĚLECKÉHO KOVÁŘSTVÍ

6. září 2014 
Ukázka práce uměleckých kovářů

KOVOTEPECKÁ DÍLNA

21. září 2014
Muzejní neděle

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

V průběhu celé výstavy
Projekt bude pečlivě mapovat nejen dostupné historické prameny, ale také nově fotograficky dokumentovat jednotlivé realizace školy, které v Hradci Králové vznikly a to nejen na budovách a v jejich interiérech, ale i na veřejných prostranstvích. Prostředí Gočárova Hradce Králové si dnes nelze představit bez těchto často přehlížených prvků, které si zaslouží obnovu pozornosti diváka. 

Pohled do kovářské dílny
Zároveň v dílnách školy vznikly zakázky, které se dostaly do nejrůznějších měst a míst v republice. Zanechaly v nich tak stopu královéhradecké školy, školy s evropským renomé a díly vysoce ceněnými nejen v domácím prostředí, ale i ve světě (např.ocenění na světové výstavě v Paříži v letech 1878 a 1900). Díla jsou zastoupena v řadě sbírek českých muzeí.

Zábradlí budovy Městské knihovny (původně Záložní a úvěrní ústav)
V historii moderního Hradce Králové lze nalézt mnoho témat, která si zaslouží pozornost. Málokteré ale zasahuje do podoby města tak silně a plošně, jako jsou právě práce zámečnické školy.

Zábradlí budovy na třídě ČSA 439 (původně Stravovna v Hradci Králové)
Tento projekt se snaží o rehabilitaci významu Odborné školy pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové, neboť toto téma zůstává ve víru všedního dne neprávem přehlížené.

Budova školy postavená 1893

Ve spolupráci:
zamecnicka-partneri-01.png