Novinky Muzeum

Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu.*program je průběžně doplňován
Program v Muzeu východních Čech a v expozici Muzea války 1866 na Chlumu.
Muzeum východních Čech v Hradci Králové po 85 letech od prvního vydání zpracovalo kritickou reedici spisu Ignáta Herrmanna V PEVNOSTI.
V návaznosti na aktuální situaci kolem plošného zákazu konání adventních trhů zveřejňujeme otevřený dopis ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové Petra Grulicha adresovaný ministru kultury České republiky Lubomíru Zaorálkovi.
Do 16. ledna 2022 budou v reprezentativním prostoru Muzea východních Čech v Hradci Králové k vidění nejlepší fotografie posledních tří let. 
V souvislosti s aktuálními pravidly proti šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 si dovolujeme upozornit na následující podmínky platné pro vstup do našeho muzea. Za jejich dodržování a respektování děkujeme!
Virtuální exkurze / Oddělení ochrany a dokumentace sbírkových předmětů Muzea východních Čech v Hradci Králové představuje svou práci v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování pořádaných každoročně organizací E.C.C.O. – Evropský svaz konzervátorsko-restaurátorských organizací. Oddělení plní úkoly v oblasti všech hlavních činností muzea, které se…
Muzeum východních Čech v Hradci Králové a autoři výstavy "Uprostřed Koruny české - gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250-1550" jsou hrdými laureáty ceny Českého výboru ICOM v letošním ročníku Národní…
Muzeum východních Čech v Hradci Králové je jedno z prvních, které se zabývá dokumentací každodenního života z doby socialismu, lépe řečeno se zabývá systematickou dokumentací tehdejší panelové výstavby. Částečně tak navazuje…
Téměř padesát dobrovolníků, zapojených do projektu Královéhradeckého kraje "Jak nalézat a neničit", pomáhalo archeologům našeho muzea při prospekci krajiny v prostoru různých plánovaných staveb. 
Hovězí vývar, mozková příhoda a móda na prahu doby historické!
V centru Hradce Králové úspěšně pokračuje generální rekonstrukce Gayerových kasáren, která je jednou z nejvýznamnějších investičních akcí Královéhradeckého kraje.
Pomozte nám najít nové Mistry tradiční rukodělné výroby.
Na sklonku roku vznikly další tři virtuální výstavy Muzea východních Čech v Hradci Králové. Výstavy Vánoční ozdoby a Architekt Josef Gočár byly připraveny pro Hradecký kulturní adventní kalendář 2020. Panoramatická výstava…
Strana 1 z 3