V pevnosti 8 V pevnosti 27 V pevnosti 32 V pevnosti 45 V pevnosti 51

V PEVNOSTI

Kód zboží: P116 - 0628 |
Vydavatel
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Formát
210 x 210 mm
Počet stran
223
Prodejní cena: 180 Kč
Dostupnost: skladem

  • Popis

Publikace přináší po 85 letech od prvního vydání spis Ignáta Herrmanna V pevnosti, který byl do dnešního dne čtenářům takřka nedostupný. Nejedná se však jen o prostou reedici. Autoři k ní přistupovali kriticky a prostřednictvím množství fotografií, historických pohlednic a vyobrazení ji zatraktivnili a zpřístupnili čtenářům tak, aby pro ně byla četba zajímavá a snáze si popisované události a situace mohli představit. Zároveň publikaci obohatili o odborné studie věnující se životu, rodině a dílu Ignáta Herrmanna, jeho pozůstalosti, kterou Muzeum východních Čech v Hradci Králové získalo jako jednu ze svých nejvýznamnějších akvizic v roce 1936, a také dobovému kontextu událostí, jež zmiňuje.

Samotný spis V pevnosti věnoval autor svým vzpomínkám na prusko-rakouskou válku 1866, kdy jako dvanáctiletý chlapec pozoroval dne 3. 7. 1866 bitvu na vrchu Chlum, a následující dny zažíval její negativní dopad na život ve městě. I když text psal s časovým odstupem, je z jeho obsahu stále evidentní fascinace malého dítěte, které se setkalo s brutální realitou války.

Vzhledem ke koncepci celé práce je publikace určená zájemcům o regionální historii, literaturu, militaria a prusko-rakouskou válku 1866, která je zde interpretována z pohledu událostí v pevnostním Hradci Králové, čímž čtenáři nabízí zajímavou a málo zmiňovanou perspektivu.

Vydání publikace bylo podpořeno Ministerstvem kultury České republiky z programu Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných služeb muzeí a galerií.

Kritická reedice knihy Ignáta Herrmanna.

Texty © Ignát Herrmann, Pavla Koritenská, Josef Šrámek, Zdeňka Kulhavá, 2021
Editor a jazykový korektor © Zdeňka Kulhavá
Recenze © Magdaléna Šustová, Vojtěch Kessler
Překlady © Jan Koritenský (AJ), Pavla Hannichová (NJ)
Foto © Miroslav Beneš, Petra Kopecká
Skeny © Lada Fialová, Petra Kopecká, Pavla Koritenská
Grafická úprava a sazba © braq design s. r. o.
Historické fotografie a tiskoviny © Muzeum východních Čech v Hradci Králové a soukromé sbírky

První vydání

ISBN: 978-80-87686-42-3
© 2021 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Knihy