Podsbírka bydlení-odívání

BYDLENÍ-ODÍVÁNÍ

Podsbírka Bydlení-odívání dokumentuje každodenní život člověka, kulturu bydlení, odívání, stravování, a to včetně vybavení a zařízení domácností na venkově i ve městech. Zahrnuje nábytek, textilie, galanterii, související písemnosti malého i velkého formátu a fotodokumentaci.

Vývoj podsbírky

Základ podsbírky Bydlení-odívání byl položen sběry pro Národopisnou výstavu českoslovanskou, která se konala v roce 1895 v Praze, a sbírkovou činností Průmyslového muzea pro severovýchodní část Království českého. Hlavním iniciátorem rozšiřování sbírek byl tehdy MUDr. Otakar Klumpar. Sbírkový fond, který byl formálně ustaven v 70. letech 20. století, velmi utrpěl uložením v nevhodných podmínkách a častým stěhováním. Např. nábytek tak byl do roku 1968 uložen v hospodářských objektech zámku Hrádek u Nechanic, odtud byl převezen do bývalé školy v Bělči nad Orlicí a teprve v průběhu 1. poloviny 90. let 20. století byl uložen do vyhovujících depozitářů v Hradci Králové. Do tohoto fondu byl přeřazen také malovaný lidový nábytek z etnografického fondu. V roce 2017 byl stávající fond přeměněn na samostatnou podsbírku.

Chronologické vymezení

Podsbírka Bydlení-odívání zahrnuje z chronologického pohledu období od 17. století až do současnosti. Těžiště představují předměty z 19. a 20. století. Naopak ze 17. století pochází pouze jednotliviny.

Geografické vymezení

Podsbírka Bydlení-odívání má převážně regionální charakter ve smyslu východních Čech. Především u trojrozměrných předmětů je ovšem překročen a pokrývá v zásadě celé území České republiky.

Umělecko-historická hodnota

Podsbírka Bydlení-odívání má ve své celistvosti značnou hodnotu, která výrazně převyšuje regionální rámec a je dána zejména několika jedinečnými soubory sbírkových předmětů a dále vybranými jednotlivinami. Jedná se zejména o soubor kubistického nábytku, jenž je spojen se známými osobnostmi (Josef Gočár, Jan Kotěra a Bohumil Waigant), systematicky tvořenou textilní sbírku, kolekci oděvních doplňků nebo soubor dětských a loutkových kočárků. Z tohoto důvodu jsou vyhledávaným materiálem v rámci výstavních projektů, a to nejen tuzemských.

Vnitřní struktura podsbírky

Podsbírka je členěna do sedmi sbírkových řad, přičemž je respektován materiál sbírkových předmětů: BO/01 (písemnosti velkého formátu – plakáty), BO/02 (písemnosti malého formátu), BO/07 (fotodokumentace), BO/ED (vybavení domácnosti), BO/EG (galanterie), BO/EN (nábytek) a BO/ET (textil).

Předměty I. kategorie

Mezi nejvýznamnější předměty podsbírky náleží v první řadě soubor kubistického nábytku, jež navrhl Gočár (např. šatní skříň nebo skleník). Dále sem bezesporu patří historický nábytek navržený Janem Kotěrou pro historickou budovu dnešního Muzea východních Čech v Hradci Králové. Uvést je třeba rovněž dubovou, bohatě vyřezávanou truhlu ze 17. století. Z textilií se jedná např. o maturitní kabát královéhradeckého starosty Františka Ulricha či koutní plachta z roku 1733.

Kurátorem podsbírky je Mgr. Martina Vlčková, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.