Podsbírka veřejný život a služby

VEŘEJNÝ ŽIVOT A SLUŽBY

Podsbírka Veřejný život a služby postihuje společenskopolitické a sociální jevy, události, osobnosti veřejného života daného regionu v jeho různých aspektech. Fond je zdrojem informací dokumentujících vývoj a činnost orgánů státní správy, politických stran a hnutí, zájmových sdružení a spolků, včetně oblasti školství a zdravotnictví. Zabývá se také činností s tímto tématem souvisejících institucí.

Vývoj podsbírky

Formální základy stávající podsbírky byly vytvořeny na začátku 70. let 20. století v rámci činnosti nově zřízeného Oddělení nových a nejnovějších dějin, které vzniklo jako odraz „společenské poptávky“ své doby. Důraz byl kladen na program dokumentace současnosti. Sbírkové předměty byly rozčleněny tematicky po oborech. Součástí podsbírky se ovšem staly i trojrozměrné sbírkové předměty z někdejšího Městského historického muzea v Hradci Králové, ze Župního pedagogického muzea z 20. let 20. století, z tzv. Síně odboje (zřízena po roce 1945) a původních řad Plakátů, Drobných tisků, Negativů a Pozitivů. Od roku 2017 tvoří fondy Politické poměry, Stát, Školství, Tělesná kultura a Zdravotnictví součást samostatné podsbírky muzea nazvané Veřejný život a služby.

Chronologické vymezení

Podsbírka Veřejný život a služby zahrnuje z hlediska časového vymezení předměty z 18. století až po současnost. Nejpočetněji je zastoupeno období 19. a 20. století.

Geografické vymezení

Základ podsbírky představují předměty pocházející z území bývalých státních útvarů Rakousko-Uherska a Československa a dnešní České republiky, se specializací na region severovýchodních Čech a vlastní Královéhradecko.

Umělecko-historická hodnota

Podsbírka Veřejný život a služby má jako celek významnou kulturně historickou hodnotu, zejména pro regionální dějiny severovýchodních Čech a město Hradec Králové, u fondů Školství a Zdravotnictví s jednoznačným celostátním přesahem. Soubory sbírkových předmětů ve fondech Politické poměry a Stát dokládají odrazy klíčových událostí naší historie v regionu (1848, vznik ČSR, období nacistické okupace a Protektorátu Čechy a Morava, události let 1968/1969, 1989/1990 atd.). Jejich součástí jsou jedinečné materiály, jakými jsou například osobní deníky a vzpomínky účastníků 1. a 2. čs. odboje. Fond Školství se obsahem svých sbírek může srovnat se specializovanými pedagogickými muzei České republiky. K nejhodnotnějším předmětům fondu patří soubor učebních pomůcek a školních obrazů. Nezanedbatelný význam má dokumentace postupného rozvoje královéhradeckého školství a jeho institucí v meziválečném období. Unikátní sbírkové předměty se podařilo shromáždit ve fondu Zdravotnictví, který dokumentuje historii zdravotnictví a sociálně zdravotní péče v Hradci Králové. Patří sem ale také ojedinělá kolekce přístrojů a zdravotnických pomůcek domácí zdravotní péče. Z fondu Tělesná kultura je třeba uvést sbírku bruslí, svým rozsahem patřící k největším v ČR. Fond dokumentuje historii tělovýchovných organizací a sportu daného regionu s důrazem na město Hradec Králové.

Vnitřní struktura podsbírky

Podsbírku Veřejný život a služby tvoří v současné době pět fondů: Politické poměry, Stát, Školství, Tělesná kultura a Zdravotnictví. Fondy v sobě zahrnují několik sbírkových řad podle typu předmětů:

fond Politické poměry: PO/01 (písemnosti, velký formát), PO/02 (písemnosti, malý formát), PO/03 (textil), PO/04 (trojrozměrné předměty), PO/05 (drobná plastika), PO/06 (audio, video), PO/07 (pozitivy);

fond Stát: ST/01 (písemnosti, velký formát), ST/02 (písemnosti, malý formát), ST/03 (textil), ST/04 (trojrozměrné předměty), ST/05 (drobná plastika), ST/06 (audio, video), ST/07 (pozitivy), ST/MA (mapy, plány), ST/PE (typáře, razítka);

fond Školství: SK/01 (písemnosti, velký formát), SK/02 (písemnosti, malý formát), SK/03 (textilie), SK/04 (trojrozměrné předměty), SK/05 (drobná plastika), SK/07 (pozitivy);

fond Tělesná kultura: TK/01 (písemnosti, velký formát), TK/02 (písemnosti, malý formát), TK/03 (textilie), TK/04 (trojrozměrné předměty), TK/05 (drobná plastika), TK/07 (pozitivy);

fond Zdravotnictví: ZD/01 (písemnosti, velký formát), ZD/02 (písemnosti, malý formát), ZD/03 (textilie), ZD/04 (trojrozměrné předměty), ZD/05 (drobná plastika), ZD/07 (pozitivy).

Předměty I. kategorie

K významným souborům podsbírky patří například osobní deníky a vzpomínky účastníků 1. a 2. čs. odboje (zejména příslušníků čs. legií), soubor historických učebních pomůcek a obrazů (např. obrazy K. S. Amerlinga z 50.–60. let 19. století), včetně školního mobiliáře nebo kolekce zdravotních pomůcek z oblasti domácí péče o zdraví. Unikátní jsou zde přechovávané invalidní vozíky.

Doprovodná archivní dokumentace a související databáze

V rámci podsbírky Veřejný život a služby jsou vedeny databáze Legionáři z okresu Hradec Králové, Oběti z let 1938–1945 z okresu Hradec Králové, Události a Osobnosti (poslední jako součást programu DEMUS). K dispozici je také seznam zbývajících nezařazených sbírkových předmětů z původní řady Drobné tisky.

Kurátorkou sbírkových fondů politika, stát je PhDr. Zdeňka Kulhavá, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kurátorkou sbírkových fondů zdravotnictví, školství, tělesná kultura je PhDr. Pavla Koritenská, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.