Dobrovolníci pomáhají archeologům s průzkumy

Téměř padesát dobrovolníků, zapojených do projektu Královéhradeckého kraje "Jak nalézat a neničit", pomáhalo archeologům našeho muzea při prospekci krajiny v prostoru různých plánovaných staveb. 

 

Z dobrovolníků se stali archeologové

S vybranými zájemci muzeum uzavřelo smlouvy o provedení práce a ti se tak na krátko stali našimi zaměstnanci. Od března letošního roku tak pod dohledem profesionálů odpracovali už přes 1300 hodin při archeologických průzkumech budoucích staveb v Královéhradeckém kraji. Několika tisíci nalezených předmětů, od starší doby kamenné - paleolitu po 20. století, tak významně přispěli k poznání krajiny i k plánování budoucích záchranných výzkumů v místech, kam se v budoucnu mají zakousnout stavební bagry. Zájem o spolupráci z řad laické veřejnosti překročil výrazně kapacitní možnosti plánovaných prospekcí, archeologové proto plánují, že se s dobrovolníky do terénu vrátí opět po žních a především v průběhu letošního podzimu.

Zatímco v místech, kudy v budoucnu povedou velké dopravní stavby, bylo cílem ověřit s pomocí detektoru kovů, ale i povrchového sběru, co se skrývá pod zemí, na Jaroměřsku, kde muzeum spolupracuje s Univerzitou Hradec Králové, už šlo o záchranu co možná největšího množství památek z ornice těsně před tím, než ji odhrnou bagry. „Široký okruh zájemců je při akcích takového rozsahu neocenitelný, protože se často jedná o závod s časem. Postup průzkumu se liší podle místa i stanovených cílů průzkumu, a to od individuálních návštěv vybraných lokalit až po několikanásobné „pročesání“ vybrané plochy v rojnicích,“ vysvětluje důvod zapojení dobrovolníků vedoucí archeologického oddělení MVČ Miroslav Novák.

 

Nálezů už je přes dvě tisísícovky

Průzkum přinesl přes dvě tisícovky nálezů od pazourkových úštěpů ze starší doby kamenné, přes náramek z doby železné, nebo různá středověká kování a součásti oděvů až po stopy bitvy z roku 1866.

K zajímavým nálezům z pomezí jičínského a královéhradeckého okresu patří například bronzové spony z doby římské, naznačující dosud neznámá naleziště z doby po přelomu letopočtu, kdy naše území obývali Germáni. Oproti tomu v podhorské krajině Trutnovska většina nálezů nepřesahuje středověké stáří. Drtivě zde převažují pozůstatky velkých rakousko-pruských konfliktů osmnáctého a devatenáctého století.

 

Projekt "Jak nalézat a neničit" úspěšně pokračuje

Původní plány projektu „Jak nalézat a neničit?“ zhatila epidemie nového koronaviru. I proto se nepodařilo zrealizovat v plném rozsahu plánovaný seminář a školení přihlášených dobrovolníků. Kurátoři muzea alespoň dokončili plánovanou výstavu "Poklady spolupráce", zpřístupňující právě nálezy dobrovolných hledačů, učiněné na území našeho kraje do roku 2019. Výstava teď čeká na první návštěvníky, kteří ji uvidí ihned po otevření muzea.

Projekt „Jak nalézat a neničit?“ připravilo v roce 2020 Muzeum východních Čech v Hradci Králové, s podporou a z pověření Královéhradeckého kraje a ve spolupráci s regionálními muzei zřízenými krajem. Jeho cílem je nastavit nové podmínky spolupráce mezi archeology a amatérskými zájemci o průzkum krajiny. Bez zapojení do tohoto projektu je totiž soukromé hledání pokladů ukrytých pod zemí protizákonné.