Program červenec a srpen 2024

Od 1. července do 31. srpna 2024

Program v Muzeu východních Čech 
*program je průběžně doplňován

 

Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží
Pondělí: ZAVŘENO 
Úterý až neděle 10.00 - 18.00 hodin  - včetně 5. a 6. července 2024
* Každou poslední středu v měsíci otevřeno od 10 do 20 hodin
* Každou první středu v měsíci je vstup do muzea zdarma

 

Muzeum války 1866
Muzejní stálá expozice je uzavřena.
Důvodem jsou přípravné práce, následná kompletní rekonstrukce a stavba nové stálé expozice.
Otevření je plánováno na červenec 2026

Sobota a neděle od 10 do 17 hodin
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY CENTRÁLNÍHO BOJIŠTĚ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ
Naši průvodci vám pomohou rozkrýt mýty, které se kolem největší polní bitvy na našem území za oněch téměř 160 let navršily. Ve stejném čase můžete navštívit rozhlednu, na kterou máte v případě zakoupení vstupenky na komentovanou prohlídku vstup zdarma.
Cena programu je 90 Kč za osobu, vstupenky zakoupíte na pokladně rozhledny.
Omlouváme se, ale z technických důvodů zde NELZE PLATIT KARTOU!
K parkování je možné využít parkovací místa okolo budovy Muzea války 1866.

9. srpna 2024 / od 10 do 17 hodin  
JÍDELNÍČEK VÁLKY 1866
V areálu Muzea války 1866 vojensko-historická akce, která má za cíl přiblížit návštěvníkům stravování v prusko-rakouské válce formou ukázky improvizované dobové kuchyně a ochutnávky jídelních dávek pruské a rakouské armády. Řeč bude také o životních podmínkách vojáků bojujících stran v tomto konfliktu.
Vstup je zdarma.

VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
Úterý až neděle od 9 do 17 hodin

 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY   

NA OKRAJI KELTSKÉHO SVĚTA
Do 27. dubna 2025
Výstava představí východočeské reálie v mladší době železné, což je období obecně spojované s Kelty. Doklady jejich přítomnosti pochází z celé republiky. Východní Čechy pak patřily spíše na periferii keltského světa. Archeologické nálezy však dokládají, že i zde Keltové žili. Naše výstava vám přiblíží právě tyto oblasti a ukáže vám podobnosti, ale i odlišnosti života tehdejších lidí.  

 

TAJ JEMNOSTI ANEB NÁVRATY DOMŮ
Do 27. října 2024
Muzeum východních Čech v Hradci Králové bude hostit výstavu světoznámé a uznávané výtvarné umělkyně Míly Fürstové. 
Po dvaceti pěti letech od své první výstavy v Hradci Králové představí grafička svá díla ve městě, kde vyrůstala a snila svůj sen o kariéře výtvarnice. Výstava poskytne jedinečnou možnost pozorovat vývoj autorčiny tvorby, experimentování s novými technikami, jako je sítotisk, který dílům propůjčuje až éterický nádech zobrazované skutečnosti, nebo prořezávání grafik, vytváření hloubky, a tím i třetího rozměru obrazu. Většina děl bude po skončení výstavy k prodeji, rezervace je možná už nyní na www.taj-jemnosti.cz.

   

STÁLÁ EXPOZICE CESTY MĚSTA

Přijďte si prohlédnout stálou interaktivní expozici Cesty města, která přibližuje historii Hradce Králové od pravěku až po období první republiky. Celkový dojem expozice podtrhují multimediální interaktivní prvky. Expozice má celkem tři tematické části :
K městu českých královen
Prologem expozice je úvodní část věnovaná historii osídlení královéhradeckého návrší a přilehlého okolí od doby paleolitu až po mladší dobu železnou. Její stěžejní část zachycuje časové období 13. až 16. století a zaměřuje se zejména na význam Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a urbanistickou výstavbu města.
K pevnosti
Tato část expozice zpracovává historické období Hradce Králové od baroka až po prusko-rakouskou válku 1866. V přední části expozice je imitace švédské fortifikace připomínající dobu třicetileté války, odkud se bude do hlavní části expozice procházet replikou pevnostní brány ukotvené v pevnostní zdi.
K Salonu republiky
Třetí část expozice přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století. Expoziční sály se od předchozích dvou částí liší v zapojení multimédií, k čemuž vybízí samotné historické období, jemuž se expozice věnuje. 

   

AKCE     

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO 2024
Letní prohlídky a exkurze se konají ve spolupráci s Archeologickými ústavy AV ČR v Praze a v Brně a s dalšími archeologickými pracovišti. Kapacita je však omezena, proto je nutná registrace prostřednictvím www.archeologickeleto.cz.

6. července 2024 / od 10 hodin / ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / vstup zdarma – nutná rezervace ZDE
PAMÁTKY V OKOLÍ CHLUMU U HRADCE KRÁLOVÉ
Archeolog Miroslav Novák vás zavede na Chlum, nejvýraznější krajinnou dominantu Královéhradecka. Přímo na jeho temeni, nedaleko muzea války 1866, jsou dochovány valy a příkopy pravěkého hradiště, do jehož areálu bylo později vsazeno několik vojenských objektů souvisejících s válkou roku 1866. V okolí uvidíte také několik hlubokých úvozových cest, které mohou být i středověkého původu. V centru vsi je také středověký kostelík s několika pozdně středověkými a renesančními náhrobky. Na úbočí Chlumu navštívíte místo s velkým kruhovým útvarem, který je řazen mezi neolitické kruhové svatyně - rondely. Z místa se otevírá široký výhled na další archeologicky zajímavá místa v okolí.

20. července 2024 / od 9 hodin / ARCHEOLOGICKÉ LÉTO / vstup zdarma – nutná rezervace ZDE
HRADEC KRÁLOVÉ – HISTORICKÉ JÁDRO MĚSTA
Při procházce s archeologem Muzea východních Čech v Hradci Králové Radkem Bláhou navštívíte místa spojená s husitskou revolucí, protože letos si připomínáme 600 let od smrti Jana Žižky, jehož ostatky byly pohřbeny právě v našem městě. Dozvíte se, kde stával dominikánský klášter a Pražská brána. Dalším cílem bude oblast kolem hlavního městského chrámu Sv. Ducha. Poté projdeme Velkým a Malým náměstím k Mýtské bráně, která se alespoň zčásti dochovala dodnes. Poslední částí prohlídky budou v půdorysné stopě dochované bývalé areály královského hradu a minoritského kláštera.

 

Čtvrtek 11. července a 8. srpna 2024 / od 16 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA s rezervací / základní vstupné 180 Kč, v případě nepříznivého počasí 150 Kč
Sobota 20. července a 17. srpna 2024 / od 10 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA s rezervací / základní vstupné 180 Kč, v případě nepříznivého počasí 150 Kč
SEZÓNNÍ NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH: STŘEŠNÍ TERASA

Nabízíme exkluzivní možnost navštívit komentovanou prohlídku vybraných interiérů budovy muzea s vyhlídkou na město Hradec Králové. Kapacita prohlídky je 14 osob. Minimálně se prohlídky musí účastnit 3 osoby. Délka programu je 45 až 60 minut. Návštěva terasy není vhodná pro osoby se sníženou pohyblivostí. V případě špatného počasí si vyhrazujeme právo omezit vstup návštěvníků do exteriéru budovy, garantujeme však prohlídku interiérů.
Registrace termínů:
Čtvrtek 11. července 2024 od 16 hodin - ZDE
Sobota 20. července 2024 od 16 hodin - ZDE
Čtvrtek 8. srpna 2024 od 10 hodin - ZDE
Sobota 17. srpna 2024 od 16 hodin - ZDE

 

18. července 2024 / od 17 hodin / EXPOZICE CESTY MĚSTA / základní vstupné 120 Kč
MÓDA V SALONU REPUBLIKY - LÉTO

Komentovaná prohlídka Móda v Salonu republiky s ukázkami dobové etikety. Dozvíte se něco o módě první republiky se zaměřením na léto, letní modely dam a pánů, jaké plavky jste mohli vidět na královéhradeckých plovárnách a mnoho dalších zajímavostí. Součástí komentované prohlídky budou hrané scénky věnované dobové etiketě, dozvíte se např. jak se chovat cestou na letní výlet nebo jak správně zdravit dámu atd. A to vše v kulisách expozice Cesty města – K Salonu republiky. 
Rezervace míst ZDE.

 

31. července a 28. srpna 2024 / od 16 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA DEPOZITÁŘŮ / základní vstupné 120 Kč
OTEVŘENÉ DEPOZITÁŘE
Prohlídka otevřených depozitářů bude zahájena ve vestibulu budovy muzea na Eliščině nábřeží. Průvodci vás zavedou do muzejní budovy v Gayerových kasárnách, kde navštívíte otevřené depozitáře archeologie, militarií, uměleckého průmyslu a lihových preparátů. Dozvíte se, jaká jsou specifika práce s jednotlivými sbírkami. V ceně je vstup do všech výstav nebo do stálé expozice. 
Kapacita je omezena, nezbytná je proto rezervace míst
31. července 2024 -  ZDE.
28. srpna 2024  - ZDE.

 

31. července a 28. srpna 2024 / od 17 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY/ základní vstupné 120 Kč
TAJ JEMNOSTI ANEB NÁVRATY DOMŮ
Míla Fürstová je světoznámá uznávaná grafička a malířka, která vyrostla v Hradci Králové. Její díla jsou vysoce oceňována a jsou zastoupena v českých i světových sbírkách, jako například v kolekci královny Alžběty II. Nyní se Míla vrací domů s výstavou Taj jemnosti aneb Návraty domů, která představuje její nejvýznamnější práce. Vystaven je návrh pro přebal alba Ghost Stories od britské kapely Coldplay, díky kterému upoutala celosvětovou pozornost. Zastoupena je také oceňovaná grafika All the Rivers Flow Through Me nebo ilustrace Babičky Boženy Němcové a básnických sbírek Kytice a Máj.
Výstavou provede kurátorka Markéta Pražáková.
Kapacita je omezena, nezbytná je proto rezervace míst:
31. července 2024 - ZDE.
28. srpna 2024 - ZDE* Tato komentovaná prohlídka se uskuteční také za účasti autorky Míly Fürstové.

 

3. srpna 2024  / od 15 hodin / KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY / základní vstupné 120 Kč
NA OKRAJI KELTSKÉHO SVĚTA
Komentovaná prohlídka vás provede dobou posledních čtyř staletí starého letopočtu, kdy na našem území žili historičtí Keltové. Od autorky výstavy Kateřiny Čechákové se dozvíte, jak tehdejší lidé žili v okrajových oblastech a jaký byl jejich význam pro střediska či centra tehdejší společnosti.

 

AKCE PRO CELOU RODINU

10. července 2024 / od 16 hodin / EXPOZICE CESTY MĚSTA / Vstupné děti do 6 let 20 Kč, děti nad 6 let 70 Kč / dospělí 90 Kč
SALON REPUBLIKY PRO DĚTI
Hradci Králové se před sto lety říkalo "Salon republiky." Byl tehdy městem mnoha krásných nových staveb, ale také míst, která lákala k různým dobrodružstvím a zážitkům. Jak jen to muselo vonět třeba ve starém koloniálu nebo jaký zážitek musela být pro tehdejší děti návštěva biografu. Přijďte s nimi okusit něco z kouzla prvorepublikového města. Expozici "K Salonu republiky" si společně projdeme a řadu věcí si i vyzkoušíme. Děti se mimo jiné podívají právě do kinosálu, vyzkouší si obsluhu kavárny nebo klobouky v módním salónu.  Rovněž si budou moci vyplnit i dobové vysvědčení perem. Program je vhodný pro děti od 6 let. Počet návštěvníků je  z kapacitních důvodů omezen.
Na akci je třeba se předem přihlásit ZDE.

 

Muzejní kavárna

Vychutnejte si u nás svůj oblíbený zákusek a kávu v příjemném prostředí budovy s geniem loci.
Můžete u nás ochutnat pralinky, makronky, větrníky, dorty a mnoho dalších zákusků z naší výrobny. Denně pro vás připravujeme i obložené chleby s vlastními pomazánkami a nejen ty.

Provozní doba:
1. - 8. července 2024        DOVOLENÁ

Pondělí                             ZAVŘENO
Úterý až neděle               10 - 18 hodin

 

Knihovna Muzea východních Čech v Hradci Králové

Gayerova kasárna, Opletalova 334, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 534 798, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Letní provoz knihovny

Od 1. do 5. července 2024 DOVOLENÁ.
Od 8. července do 30. srpna 2024:     
                      
Pondělí       9 - 12 hodin     13 - 17 hodin
* V případě naléhavé potřeby pište prosím na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.děkujeme za pochopení.