JAN ŽIŽKA - husité ve východních Čechách - výstava

Prodlouženo do 5. května 2024

 

Palcát, pavéza, houfnice, ale i kropáč nebo bombarda – to jsou názvy spojené s érou husitských válek. Naše výstava představí dobu počátků utrakvismu, náboženského vzepětí i vzniku sekt, dobu nových společenských procesů i surového válečnictví.

 

001 jan zizkaVedle časové linky sledující historický vývoj bude velká pozornost věnována rovněž dokladům každodennosti, tedy vybavení domácnosti i průniku husitských idejí do výtvarné kultury, například prostřednictvím výjevů na kamnových kachlích. Stranou samozřejmě nezůstane ani tehdejší vojenství. Nedílnou část výstavy tvoří také vybraná výtvarná díla – sochy, obrazy, grafika a jiné, která odrážejí pohled umělců 19. až 20. století na husitskou dobu. 

Výstava se koná v Malém sále Muzea východních Čech v Hradci Králové a skládá se ze tří hlavních částí.  

Úvodní část návštěvníky stručně seznámí s podobou východních Čech a jejich středověké společnosti před vypuknutím revolučních událostí.

Druhá část prezentuje příchozím doklady hmotné kultury 15. století. Všechny vystavené exponáty jsou archeologické artefakty pocházející z prostředí středověkých měst, tvrzí a hradů. Ve vitrínách si návštěvník prohlédne kovové předměty včetně drobných součástí oděvů a šperků, dále výrobky z přírodních materiálů jako jsou zvířecí kosti, dřevo, kůže a v neposlední řadě i kuchyňskou a stolní keramiku v podobě hrnců, mís, pohárů a džbánů doplněnou křehkými zlomky skleněných nádob. Velká pozornost je pak věnována kachlům, protože výzdoba reliéfních čelních stěn dosáhla v 15. století rozkvětu i značné rozmanitosti. Na výstavě jsou ke zhlédnutí i kachle s motivy ovlivněnými husitským hnutím a náboženstvím.           

Třetí část výstavy provede návštěvníky hlavními dějinnými událostmi husitského období. V jednotlivých vitrínách se představují zejména doklady dobových zbraní a zbroje, ale i další památky na husitské období. „Za všechny můžeme na tomto místě jmenovat lebku husitského bojovníka se vstřeleným hrotem šípu nebo unikátně dochovanou houfnici z Nového Bydžova. Znalci středověkého válečnictví jistě ocení dochovanou zbroj z Broumova, ale i doklady dalších obranných odění. Z tohoto významného města známe i počet a rozložení jeho obránců z doby husitské. Jejich rekonstrukci zde rovněž vůbec poprvé představujeme. Z vystavených modelů si návštěvníci budou moci udělat představu o tom, jak vypadal jeden ze symbolů husitství – bojový vůz. Model praku a dochovaný kamenný projektil z Velkého Vřešťova zase připomene obléhání hradů i měst doby husitské. Představen je také široký rejstřík dobových chladných i palných zbraní, mezi nimiž čelní místo zaujímají meče, dále pak úderné zbraně, například palcáty. Ze střelných zbraní to jsou kromě již zmíněné houfnice zlomky hlavní píšťal a hákovnic, projektily, dále pak části kuší, hroty šípů a další.

Své sbírkové předměty a další podklady velmi ochotně a vstřícně poskytlo více než dvacet sbírkových institucí zejména z východních Čech, ale také některé s celostátní působností: Národní muzeum, Národní archiv, Muzeum hlavního města Prahy, Polabské muzeum, Muzeum Podblanicka, České muzeum stříbra v Kutné Hoře, Regionální muzeum v Kolíně, Regionální muzeum v Chrudimi, Městské muzeum a knihovna v Čáslavi, Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, Husitské muzeum v Táboře, Východočeské muzeum v Pardubicích, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Muzeum Náchodska, Městské muzeum v Jaroměři, Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Městské muzeum v Hořicích, Městské muzeum v Novém Bydžově, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou, Muzeum Broumovska, Národní památkový ústav, Galerie moderního umění v Hradci Králové.