Měnící se svět - výstava sezony

Od 17. června 2022 do 31. prosince 2023

 

Měnící se svět – poslední lovci a první zemědělci (nejen) ve východních Čechách:
archeologická výstava přibližuje zhruba 5 tisíc let trvající období končící éry lovců a sběračů a začínající epochy zemědělců v našem regionu a odpovídá například na otázky, jak moc se od sebe lišily světy v době mezolitu a paleolitu, nebo co se vlastně stalo s původními lovci poté, co na naše území dorazili zemědělci.

 

Výstava v Galerijním sále Muzea východních Čech obsahuje čtyři samostatné části

V první části se návštěvník seznámí s kulturním a antropologickým vývojem moderního člověka od gravettienu (30 tis. př. n. l.) až po konec paleolitu (10 tis. př. n. l.), a to po jednotlivých kulturách. Součástí výstavy jsou i repliky jeskynních maleb zvířat ze slavných francouzských a španělských lokalit.

Druhá část představuje období mezolitu, a to jak v rámci regionu východních Čech, tak prostřednictvím situací z jiných koutů naší republiky i Evropy. Návštěvník se seznámí s krajinou a přírodou té doby, s tehdejší podobou osídlení, s kamennými nástroji, obživou posledních lovců i jejich pohřebními zvyklostmi a kultovními projevy.

soveticke prasatkoTřetí část výstavy nabízí domek propojující druhý a čtvrtý okruh. Zde je totiž ve stručnosti představen vývoj na Předním východě, kde ve stejné době, kdy u nás žili mezolitičtí lovci, dochází k počátkům zemědělství a domestikace zvířat. Tyto znalosti se v podobě neolitu posléze šíří z Blízkého východu do Evropy, a tedy i k nám. Nálezy, které jsou v této části výstavy prezentovány, laskavě poskytli kolegové z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Jedná se o skutečné originály, které byly objeveny na území Předního východu.

Poslední čtvrtá část přibližuje neolitické období v podobném duchu, v jakém byl představen předcházející mezolit. Zde naprosto dominují předměty ze sbírek MVČ HK, jelikož Královéhradecko patří v rámci archeologického bádání o neolitu ke klíčovým oblastem. Kromě kamenných artefaktů a keramických nádob je k vidění i několik unikátů. Přední místo mezi nimi zaujímá tzv. sovětické prasátko, tedy keramická figurka prasete, která je jedinou svého druhu či náhrdelník složený z keramických korálů, pocházející z hrobu objeveného v Plotištích nad Labem. I zde jsou vyjma skutečných artefaktů i repliky, které si návštěvník může osahat. Lidé tak mají například možnost seznámit se s podobou srpu pro sklizeň obilí v době kamenné.

 

Součástí výstavy jsou také promítané 3D modely tehdejšího osídlení a krajiny a k výstavě vzniknou dvě tzv. mapy s příběhem. 
První mapa zájemce stručně seznamuje s tím, co je to vlastně mezolit ukazuje některé lokality a předměty, o kterých se více dozví ve vlastní výstavě. Obsahuje ale také řadu informací, které se do výstavy nevešly. Mapa pak může být vítaným doplňkem i pro ty, kteří nejprve navštíví výstavu a až potom usednou k počítači.

Druhá mapa s příběhem vznikne až po skončení celé výstavy a její podobu zvolí přímo návštěvníci, kteří vyberou z trojice připravených témat. Hlasovat je možné po celou dobu výstavy prostřednictvím tabletu, který je přímo ve výstavním sále. Po skončení výstavy, na podzim příštího roku, vznikne mapa na téma s největším počtem hlasů.

 

domecek

 

Mapa s příběhem

Letem měnícím se světem

 

Prohlídka je optimalizována pro stolní počítače a notebooky.

 

Ve spojitosti s výstavou jsme pro vás připravili prázdninovou soutěž, pro více informací klikněte na titulek níže:

Prázdninová letní soutěž