Mistři svého řemesla - výstava prodloužena!

Od 25. března do 28. srpna 2022 

Rada Královéhradeckého kraje uděluje  ocenění v oblasti tradičních lidových řemesel od roku 2002.

Původním oceněním Zlatý kolovrat a od roku 2017 titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje jsou oceňováni tvůrci, kteří ovládají technologické postupy tradiční rukodělné výroby a své mnohaleté zkušenosti předávají následovníkům. Ocenění je ale také určeno těm, kteří se významnou měrou zasloužili o udržování a rozvoj regionálních tradic lidové kultury a folkloru.

Výstava je také příležitostí k prezentaci materiálů, jako je dřevo, kov, sklo nebo pletiva, i rozmanitých oborů oceněných řemeslníků.

Výstavu doplní pestrý doprovodný program s edukačními aktivitami.