27. 12. 2020

1920–2020: století československé ústavnosti a demokratické armády

Virtuální výstava / Ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a soukromými sběrateli vznikla zcela unikátní výstava věnovaná československé branné moci ve 20. letech minulého století. Výstava byla přístupná od 1. srpna do 1. listopadu 2020.

 

Výstava 1920–2020: století československé ústavnosti a demokratické armády vznikla, jak název napovídá, u příležitosti 100. výročí sousledu několika událostí klíčových pro naši moderní státnost. Dne 29. 2. 1920 byla přijata ústava Republiky Československé, která znamenala přerod ČSR z popřevratového provizoria do plně fungující parlamentní demokracie. Svou nadčasovostí symbolizovala hodnoty, které máme s první republikou po právu spojeny: vysoký stupeň demokracie, nevídanou modernitu a kořeny dnešního státoprávního uspořádání ČR. Během zbytku roku 1920 došlo k návratu většiny jednotek československých legií v Rusku. Vydání branného zákona, který přenesl demokratické principy ústavy do sféry ozbrojených sil a návrat legií umožnily provést unifikaci-splynutí ex-c.k. jednotek a legií do nové československé armády. Jejímu vývoji ve 20. letech je výstava věnována. Na výstavě se zásadním způsobem podílela Československá obec legionářská a řada soukromých sběratelů militárií československé provenience.

 

Virtuální prohlídka výstavy

Prohlídka výstavy 1920–2020: STOLETÍ ČESKOSLOVENSKÉ ÚSTAVNOSTI A DEMOKRATICKÉ ARMÁDY. Prezentaci lze zvětšit na celou obrazovku.

 

Textové panely výstavy

Galerii lze zvětšit na celou obrazovku.

 

 

© 2020 Muzeum východních Čech v Hradci Králové

 

Na realizaci výstavy se podíleli, za zapůjčení exponátů, audiovizuálních materiálů a fotografií děkujeme:
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Československá obec legionářská
Parlamentní knihovna České republiky

Autor: Jan Hrubecký
Spoluautoři textů: Jaroslava Pospíšilová, Jiří Kratochvíl
Grafická úprava: Anna Štysová
Architekt: Radek Polívka
Instalace: Ivana Pochobradská, Stanislav Hrbatý
Audiovizuální doprovod: Jakub Tabery
Modely techniky: Petr Grulich

Zapůjčení exponátů: Jiří Charfreitag, Milan Mojžíš, Petr Čížek, Radek Vorel,
Michal Řeháček, Jiří Veřmiřovský, Lukáš Lexa, Václav Dlesk, Jakub Vlosinský,
Václav Fiala, Ondřej Gelbič, Pavel Kohout, Tomáš Jiskra, Ondřej Dus, Ondřej Šubr,
Filip Hikl, Martin Simper, Martin Vlach, Tomáš Kunsta