21. 05. 2020

Uprostřed Koruny české - Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka / Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo na první polovinu roku 2020 rozsáhlou výstavu gotického a raně renesančního umění Uprostřed Koruny české. Od února 2020, kdy byla výstava zpřístupněna, ji až do uzavření muzea kvůli pandemii Covid-19, vidělo téměř 2.000 návštěvníků. V době karantény pak vznikaly virtuální pořady, nabízející návštěvu alespoň prostřednictvím internetu.

Spolu s autorkou výstavy Mgr. Helenou Dáňovou, Ph.D. a kurátorkou PhDr. Markétou Pražákovou se můžete, díky zaznamenané komentované prohlídce, setkat s nejstaršími doklady umělecké kultury od konce 13. století až do počátku 16. století. Výstava se konala v Muzeu východních Čech v Hradci Králové do 28. 6. 2020. Je hlavním výstupem projektu podpořeného programem Ministerstva kultury ČR NAKI II.: Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace.

 

Komentovaná prohlídka

 

© 2020 Muzeum východních Čech v Hradci Králové