Příroda z depozitářů

80 let Přírodovědeckého muzea v Hradci Králové.

 

19Před 80 lety, 2. července 1939, bylo v Hradci Králové na Malém náměstí slavnostně otevřeno samostatné Přírodovědecké muzeum Zemědělského ústavu. Výstava, připomínající si tuto událost v historii města, umožní návštěvníkům nahlédnout do dobových instalací tehdejšího muzea. Zájemci o přírodu si mohou prohlédnout výběr z původních kolekcí přírodnin, např. ulity a lastury mořských měkkýšů, exotický hmyz, herbáře, unikátní nálezy fosilií a další dobové kuriozity z depozitářů.

Většina muzejních sbírek byla již dávno uložena do nových obalů, průvodní údaje přepsány i digitalizovány, aby vše odpovídalo jejich ochraně a lepší manipulaci. Z obdivu k řemeslné práci svých předchůdců nebo nostalgie k době, kdy staré fondy vznikaly, se podařilo ponechat některé preparáty v původním provedení. Takto uchované exponáty jsou nyní vzácným dokladem dřívějších preparačních postupů, způsobů tvorby sbírek i formách popularizace.

Současný výzkum a dokumentace přírody regionu doprovázené tvorbou sbírek navazují na téměř stoletou tradici přírodovědeckého bádání na Královéhradecku. Staré sbírky nejenže neztrácejí hodnotu, ale jsou cenným dokladem ke studiu přírody regionu.