Století Karla Otčenáška

4. 12. 2020 - 7. 2. 2021 / Sté výročí narození a desáté výročí úmrtí významné osobnosti církevního i občanského života Hradce Králové a celé hradecké diecéze připomene výstava Století Karla Otčenáška.

 

Životní osudy 23. sídelního biskupa, jemuž papež Jan Pavel II. roku 1998 udělil titul arcibiskupa, kopírovaly pohnutou dobu, v níž žil.

 

Výstava připomene nejen jeho osobnost, ale i atmosféru doby, v níž se jeho jednotlivé životní etapy odehrávaly. Ať už se jednalo o studia v Římě za druhé světové války, pronásledování věřících a kněží v době komunistického režimu, nebo období po roce 1989, kdy sice přišla svoboda, ale s ní i mnoho práce na znovuobnovení duchovního života i církevních struktur.

 

Pro výstavu se autorům podařilo shromáždit množství dobových materiálů. Jsou to zejména fotografie, ale také například denní tisk či předměty, které s životem Karla Otčenáška úzce souvisí a veřejnost je dosud neměla možnost spatřit.
Jmenujme originální fotoalbum z roku 1968 se snímky kajícné poutě kněží a členů mužských řádů v Želivu, kde byli v 50. letech 20. století internováni, nebo medaile a řády udělené Karlu Otčenáškovi.

 

 

 

 

 

 

Výstava je přístupná od 4. prosince 2020 do 7. února 2021.