Odešel entomolog RNDr. Bohuslav Mocek

 

Dne 13. května 2024 nás po delší nemoci ve svých nedožitých 73 letech navždy opustil RNDr. Bohuslav Mocek, který byl dlouholetým pracovníkem Muzea východních Čech v Hradci Králové.

 

b. mocek orez.zmRNDr. Bohuslav Mocek do svého „celoživotního zaměstnání“ v tehdejším Krajském muzeu východních Čech (dnes Muzeum východních Čech v Hradci Králové) nastoupil v roce 1975. Jako odborný pracovník – entomolog a kurátor sbírek bezobratlých zde pracoval bezmála 50 let, kdy se ve vedení muzea vystřídalo sedm ředitelů. 
V letech 1985–2017 byl Bohuslav Mocek vedoucím přírodovědeckého oddělení MVČ a v letech 1989–2016 byl odpovědným redaktorem muzejního přírodovědeckého časopisu Acta Musei Reginaehradecensis, s. A.

Jako kurátor sbírek pečoval v muzeu především o entomologickou sbírku obsahující přibližně 1 milion exemplářů hmyzu. Byl specialistou na řád Diptera a prakticky založil muzejní sbírku dvoukřídlých obsahujících asi 90 000 exemplářů.

Dr. Mocek byl autorem nebo spoluautorem velkého množství muzejních výstav zpřístupňujících návštěvníkům přírodu regionu nebo sbírkové fondy muzea, z návštěvnicky nejúspěšnějších lze uvést výstavy Krása tropů (1983, repríza 2006), Příroda ve městě (1992), Život ve starých stromech (2003), Ohrožená příroda (2008), Cizinci a vetřelci (2011), Labe v Hradci Králové (2012) a O motýlech a lidech (2017).

Na jeho počest byly pojmenovány tři nově popsané druhy z řádu dvoukřídlých – Coniosternum moceki, Rhamphomyia (Rhamphomyia) bohousi a Platypalpus bohousi.

  

Pan Bohuslav Mocek byl vstřícným kolegou, který nám bude chybět nejen jako odborník, výborný společník a vypravěč muzejních historek, ale také jako skvělý člověk.

 

                                                                                                                                                                                                                    Čest jeho památce!

* Smuteční oznámení