JAN ŽIŽKA - husité ve východních Čechách - poslední komentovaná prohlídka výstavy

24. dubna 2024 od 17 hodin

POSLEDNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PŘED UKONČENÍM VÝSTAVY

Výstavu představí oba její autoři - archeologové Petra Rokoská a Radek Bláha.

Kromě časové linky sledující historický vývoj bude velká pozornost věnována průniku husitských idejí do výtvarné kultury, například prostřednictvím výjevů na kamnových kachlích.

Stranou samozřejmě nezůstane ani tehdejší vojenství. Nedílnou část výstavy tvoří také výtvarná díla, která odrážejí pohled umělců 19. až 20. století na husitskou dobu.

 

Základní vstupné 120 Kč.