Novinky Archelogie

Zveme Vás na poutavou přednášku prof. PhDr. Petra Charváta, DrSc.
Na konci září archeologické oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové zahájilo archeologický výzkum v souvislosti s rekonstrukcí vlastní budovy v Gayerových kasárnách. Součástí rekonstrukce bude i přístavba před současnou vstupní částí. Studiem historických…
Krása novověké keramiky. Nedávno ukončený archeologický výzkum při rekonstrukci schodiště Bono publico přinesl, kromě nových zjištění o stavební minulosti této části historického jádra města, také velkou kolekci movitých nálezů.
Od konce února do července roku 2019, s krátkou přestávkou, probíhal záchranný archeologický výzkum při stavbě dvou rodinných domů v Sendražicích. Na základě předchozího záchranného výzkumu na sousední parcele jsme…
Archeologové Muzea východních Čech v Hradci Králové informují o neobvyklém nálezu sekery z raného středověku.
Nejunikátnějším zjištěním probíhajícího archeologického výzkumu zaniklého rybníku v Písku u Chlumce nad Cidlinou je samotná dřevěná konstrukce výpustě. Takový typ památky nemá co do rozsahu a stavu dochování ve východočeské…
V letech 2017–2018 probíhal archeologický výzkum v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu na Velkém náměstí. Terénní část výzkumu byla ukončena v srpnu 2018, v současnosti probíhá zpracování pořízené dokumentace i velmi rozsáhlého souboru nálezů. Ten…
Při archeologickém výzkumu rekonstruovaného schodiště Bono publico byl získán soubor přibližně 50 zlomků kostěných destiček s otvory. Nález je dosud nejpočetnější svého druhu v Hradci Králové.
Fotografie z akce Oslavte s námi čtvrt tisíciletí královéhradecké archeologie v budově odborného pracoviště muzea, která byla v sobotu 20. října 2018 pro návštěvníky otevřena až do 18.00 hodin.