Muzeum – místo vzdělávání

 


b_480_0_16777215_00_images_files_kveten-2018_erasmus-2018.jpeg

Muzeum východních Čech v Hradci Králové opětovně získalo grant na projekt dalšího vzdělávání pracovníků s názvem „Muzeum – místo vzdělávání“ č. 2018-1-CZ01-KA104-047592 v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců, Aktivita: Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých. Tento projekt bude realizován v projektovém období od 01. 08. 2018 do 31. 07. 2019. V rámci tohoto projektu se osm zaměstnanců MVČ bude účastnit šesti odborných stáží u partnerských muzeí a institucí v zahraničí. Do projektu byli vybráni pracovníci, kteří pokračují v systematickém výzkumu a spolupráci prospěšné pro vysílající i přijímací instituci. Navštíveny budou přední instituce ve Francii, Německu, Rakousku a na Slovensku. Projekt navazuje na předchozí úspěšné projekty mobilit osob. Zapojení do mezinárodní výměny se ukazuje jako klíčové pro rozvoj instituce i jednotlivých pracovníků. Program Erasmus+ pro tento účel představuje jedinečnou platformu.


 

Erasmus+

Tento projekt byl financován z prostředků Evropské unie

 

Výše uvedené sdělení obsahuje pouze názor jeho autora.
Komise neodpovídá za použití informací, jež toto sdělení či publikace obsahují.