Mapa archeologických nalezišť

Průběžně aktualizovaná mapa archeologických nalezišť na území Královéhradeckého kraje stanoví plochy, na nichž lze provádět prospekci pouze s vědomím garanta průkazu, případně archeologa územně příslušného okresního nebo krajského muzea. Předchozí souhlas může být v případě kontroly ověřován.