VLADIMÍR GOTTVALD

25. 6. 2009 - 31. 8. 2009 | Výstava kreseb a grafik nedávno zesnulého výtvarníka Vladimíra Gottvalda


Vladimír Gottvald se narodil 25. července 1947 v Hradci Králové. Jako dítě školou povinné navštěvoval výtvarný kroužek u malíře Jaroslava Fröhlicha, v roce 1966 absolvoval nynější Školu uměleckých řemesel v Brně. Po studiích byl zaměstnán jako propagační výtvarník a výtvarný redaktor v podniku Československé hudební nástroje, později pracoval v redakci Hradeckých novin,  následně v Hradeckém  deníku jako grafik a  ilustrátor. Nakonec  tvořil ve svobodném  povolání a  působil i jako výtvarný pedagog. Věnoval se malbě, kresbě, ilustraci, volné i užité grafice, exlibris, novoročenkám, ale i loutkám.

Vladimír patřil mezi ty poctivé výtvarníky, kteří s rozmyslem váží každou čárku, tečku nebo tón barvy. Přísně a přesně pracoval s námětem a snažil se, aby každá práce měla punc dokonalosti odpovídající jeho stylu. Nedovedl nic ošidit ani uspěchat, chtěl se vždy beze studu  hlásit ke  svému dílu. I když se rád věnoval  krajinářským pastelům, nejraději měl ilustraci v její grafické mnohotvárnosti.

Ve svých kresbách nemá zachyceny hrůzné a stresové situace, nemá rád ani spěch naší doby. Vybíral si témata, ve kterých mohl navodit úsměv a pohodu, nebo si ji tam alespoň přičaroval. Dovedl dát svým dílům laskavost a někdy až trochu nostalgickou úsměvnost. Vlídný půvab tvorby ho dovedl k práci pro děti. Kreslil obrázky do dětského časopisu Mateřídouška, ilustroval Zpěvník pro mateřské školy a namaloval i několikrát vydaný betlém. Svými ilustracemi doprovodil knížku Podkrkonošské povídky a vyprávění spisovatelky Marie Kubátové. Vytvořil velké množství drobných grafických prací - novinových kreseb, exlibris, novoročenek, pozvánek, a to i pro sběratele v zahraničí.


Dříve se podílel na činnosti výtvarné skupiny Gama, později se stal členem Unie výtvarných umělců. Měl větší počet autorských výstav, zúčastnil se i mnoha výstav skupinových. Podílel se také na přípravách několika ročníků bienále kresleného humoru  HUMOREST v Muzeu východních Čech  v Hradci Králové. Vytvořil pro tuto soutěž logo, navrhoval pozvánky, plakáty a grafickou úpravu katalogů. Letos  10. března 2009 Vladimír Gottvald po krátké těžké nemoci zemřel.

 
Vzpomínáme na něho slovy Marie Kubátové:
... putujeme s autorem veselých obrázků po poutnickém stezníčku
 ke studánce živé vody, té vody, která  promývá oči ze všednosti,
smývá mlhu a dává barvám potěšit čistá srdce.
 
 
pozvánka na výstavu.jpg