KRÁLICKÉ BETLÉMY MINULOSTI I DNEŠKA

9. 12. 2016 - 12. 2. 2017 | Do kouzelného prostředí historických i současných králických betlémů a jejich šikovných tvůrců Vás v následujícím vánočním a novoročním čase uvede nová výstava v lapidáriu muzea.

VÝSTAVA JE OTEVŘENA

do 12. února 2017 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.

b_480_0_16777215_00_images_files_kralicke-betlemy_kralicke-betlemy-vystava-mvc-001.jpeg
Výstava představuje historické betlémy, ale i díla několika současných tvůrců a připomene výraznou roli poutního areálu na Hoře Matky Boží v životě místního obyvatelstva i rozvoji betlémářské tradice. Zastoupeny jsou skříňkové betlémy i volné sestavy ze sbírek muzeí specializujících se na betlémářskou tvorbu, ukázky drobných upomínkových předmětů a pouťového zboží. Zajímavý rozměrnější stavěcí betlém pochází z Hornického muzea v Příbrami. Jedná se o tzv. Brůžkův betlém sestavený z králických figurek a architektonických prvků zakoupených v meziválečném období na vyhlášených příbramských vánočních trzích.

b_480_0_16777215_00_images_files_kralicke-betlemy_kralicke-betlemy-vystava-mvc-005.jpeg
Výstava by nebyla úplná, pokud by v ní nebyla zastoupena tvorba otce a syna Schwarzerových z Dolní Hedče u Králík, posledních řezbářů s původním králickým rukopisem. Není opomenuta ani tvorba žáků králické řezbářské odborné školy. Nahlédněte také do dílny lidového řezbáře a připomenout si můžete také atmosféru vánočního trhu, na kterém bylo možné králické betlémové figurky zakoupit.

b_480_0_16777215_00_images_files_kralicke-betlemy_kralicke-betlemy-vystava-mvc-004.jpeg
Současnou tvorbu na výstavě prezentuje pan Josef Komárek, Nositel tradice lidových řemesel 2015 a oceněný cenou Zlatý kolovrat 2014 udělovanou Radou Královéhradeckého kraje za zachování rukodělné řemeslné tradice, dále tvůrci Oldřich Čech, Jan Prokopec a Jan Friml.

b_480_0_16777215_00_images_files_kralicke-betlemy_kralicke-betlemy-vystava-mvc-007.jpeg
Řezbářská tradice v okolí města Králíky je úzce spjata s mariánským poutním místem Hora Matky Boží, kde desetitisíce poutníků zajišťovaly obživu zdejším tvůrcům devocionálních a upomínkových předmětů. Králické betlémové figurky charakteristické svou jedinečnou výrobní technologií získaly v minulosti značný věhlas a byly především v 19. století a v 1. polovině 20. století dodávány prakticky do celého světa.

b_480_0_16777215_00_images_files_kralicke-betlemy_kralicke-betlemy-vystava-mvc-003.jpeg
Druhá světová válka a následné politicko-společenské změny znamenaly pro tradiční výrobu figurek faktický zánik. Většina výrobců králických figurek patřila k německé národnosti a jejich odsun představoval pro betlémářskou výrobu zpřetrhání úzkých vazeb, které zde existovaly po celé generace. Navíc se nové politické prostředí jasně vymezilo proti jakémukoliv náboženskému projevu, tedy i proti stavění a výrobě betlémů. Přesto na Králicku výroba betlémových figurek dále pokračovala prostřednictvím několika řezbářů, kteří však vyřezávali ve velmi malé míře a své zkušenosti dalším generacím až na výjimky nepředávali.

b_480_0_16777215_00_images_files_kralicke-betlemy_kralicke-betlemy-vystava-mvc-009.jpeg
K výstavě je 14. prosince 2016 připravena přednáška Josefa Komárka s ukázkou řezby figurek a 18. ledna 2017 pak povídání o historii betlémářské tradice. Pro děti Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo muzejní neděli a zajímavý program pro školy.

b_480_0_16777215_00_images_files_kralicke-betlemy_kralicke-betlemy-vystava-mvc-011.jpeg
Kurátor: Martina Vlčková / Odborný konzultant: Josef Komárek
/ Produkce: Stanislav Hrbatý / Architektonické řešení: Ivana Pochobradská, Stanislav Hrbatý / Grafická úprava: Anna Štysová / Restaurování: Věra Dvořáčková / Instalace: Ivana Pochobradská, Věra Dvořáčková, Marcela Raková, Andrea Černá, Josef Komárek, Martina Vlčková / Technické zázemí: Rudolf Drahorád, Vladislav Pánek, Libor Penker, Tomáš Pavel, Miroslav Zapletal